• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

  Przeczytaj także...
  Prawo wodne – prawo regulujące gospodarowanie wodami. W polskim systemie prawnym od 1962 roku nazwę Prawo wodne noszą akty prawne w randze ustawy. W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawa wodnego jest Ramowa Dyrektywa Wodna, choć pewne aspekty tego prawa regulują również inne dokumenty (np. Dyrektywa Azotanowa, Dyrektywa Powodziowa). Akty prawne krajów członkowskich są w w tym zakresie dużej mierze transpozycją aktów prawa unijnego. Prawo wodne daje podstawy do ochrony wód. Wydane na jego podstawie rozporządzenia dotyczą m.in. klasyfikacji jakości wód.Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  Historia[]

  Poprzednikiem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej było Biuro Gospodarki Wodnej – państwowa jednostka budżetowa organizacyjnie podległa Ministrowi Środowiska postawiona w stan likwidacji z dniem 1 maja 2006 roku. Jednocześnie 1 lipca 2006 roku pracownicy zatrudnieni w tym biurze stali się pracownikami Krajowego Zarządu.

  Kierownictwo[]

 • Iwona Koza - p.o. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Robert Kęsy - p.o. Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Jacek Mazur - Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Lista prezesów[]

  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od 2006[]

 • Mariusz Gajda od 1 lipca 2006 do 19 grudnia 2007
 • Andrzej Sadurski od 8 lutego 2008 do 20 marca 2009
 • Leszek Karwowski od 21 marca 2009 do 15 lutego 2012
 • Janusz Wiśniewski (p.o.) od 15 lutego 2012 do 28 lutego 2013
 • Witold Sumisławski od 1 marca 2013 do 26 listopada 2015
 • Iwona Koza od 27 listopada 2015
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.