• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowe Centrum ds. AIDS

  Przeczytaj także...
  Retrowirusy (Retroviridae) – rodzina wirusów RNA (których materiał genetyczny zawarty jest w kwasie rybonukleinowym), które przeprowadzają proces odwrotnej transkrypcji.Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.
  Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób.
  Czerwona kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.

  Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

  Epidemia (z gr. epi: nawiedzający + demos: ludzi, ang. epidemic) – występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Epidemie o niewielkiej liczbie przypadków zachorowań ograniczone do określonego obszaru i czasu określa się terminem ognisko epidemiczne (ang. outbreak).Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2018 ministrem zdrowia jest Łukasz Szumowski.

  Zadania i działalność[ | edytuj kod]

  Krajowe Centrum ds AIDS działa na podstawie następujących dokumentów:

 • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego Centrum ds. AIDS
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 roku w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania zakażeniom HIV (Dz.U.nr 189 z 30.09.2005 r., poz.1590).
 • Do działalności podstawowej Krajowego Centrum należą działania mające na celu:

  Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus upośledzenia odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, wywołujący AIDS.
 • zapobieganie zakażeniom HIV,
 • opiekę nad żyjącymi z HIV,
 • opiekę nad chorymi na AIDS,
 • analizy sytuacji epidemiologicznej w aspekcie przeciwdziałania epidemii HIV/AIDS,
 • pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich,
 • dostępności metod diagnostycznych wynikających z aktualnego stanu wiedzy medycznej,
 • leczenia antyretrowirusowego (ARV) zgodnego z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV,
 • profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
 • poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
 • zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV,
 • poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV,
 • ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.
 • Czerwona Kokardka[ | edytuj kod]

  Od 1996 Krajowe Centrum ds. AIDS przyznaje wyróżnienie pod nazwą Czerwona Kokardka.

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wyróżnieni Czerwoną Kokardką.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego Centrum ds. AIDS Dz.Urz.MZ.06.09.45
  2. Czerwona Kokardka w Polsce na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS (pol.). [dostęp 2013-06-12].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat choroby AIDS.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Krajowego Centrum ds. AIDS
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.688 sek.