• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowa Rada Biblioteczna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Tomasz Artur Makowski (ur. 1970) – polski bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Michał Jagiełło (ur. 23 sierpnia 1941 w Janikowicach koło Miechowa) – taternik, alpinista, ratownik TOPR-u, przewodnik tatrzański, pisarz, poeta, eseista, publicysta. W jego twórczości częste są motywy górskie.

  Krajowa Rada Biblioteczna – organ doradczy działający przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rada została powołana na mocy Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Zmieniła ona nazwę i zadania Państwowej Rady Bibliotecznej utworzonej na mocy Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. Do jej zadań należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.

  W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej
 • dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw nauki
 • trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych
 • Skład Rady stanowić ma reprezentację opinii wszystkich środowisk powiązanych z bibliotekami i bibliotekarstwem. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres pięciu lat. Sposób funkcjonowania Rady określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej, które definiuje zasady wyboru przewodniczącego, powoływania zespołów problemowych, zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał, sporządzania protokołów i sprawozdań z działalności Rady.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) - ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego.

  Skład Rady w kolejnych kadencjach[ | edytuj kod]

  (w porządku alfabetycznym)

  1998-2002[ | edytuj kod]

 • Jan Brudnicki – Związek Literatów Polskich
 • Renata Dietz – bibliotekarz szkolny Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Gdańsku
 • Aleksandra Gustołek – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie
 • dr Henryk Hollender – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Janina Jagielska – dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
 • Michał Jagiełło - dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Czytelniczego
 • Mirosława Korbut – bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • Leszek Mazurkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Maz.
 • prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Bogusław Olejniczak – dyrektor I Gimnazjum w Łodzi
 • Leszek Palus – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
 • prof. dr hab. Jan Sójka – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Maria Śliwińska – wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • 2003-2008[ | edytuj kod]

 • Helena Bednarska - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marcin Drzewiecki - Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • Jan Jackowicz-Korczyński - koordynator ds. bibliotek Zespołu Zadaniowego Programu [email protected], koordynator sieci ENSIL w Polsce
 • Michał Jagiełło - dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do marca 2007 r. (złożył rezygnację w związku z przejściem na emeryturę); po tym terminie w poczet członków Rady powołany został dr Tomasz Makowski, nowy dyrektor Biblioteki Narodowej
 • Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek
 • prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przewodniczący Rady od 25 czerwca 2007 r.
 • Jacek Nowiński - dyrektor Biblioteki Elbląskiej
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Hanna Sokołowska - III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Jolanta Stępniak - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
 • Andrzej Tyws - dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • Bohdan Urbankowski - poeta
 • dr Krzysztof Walczak - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 • Jan Wołosz - przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
 • 2009-2013[ | edytuj kod]

 • Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
 • dr hab. Anna Maria Gruca – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
 • Jan Krajewski – prezes Związku Bibliotek Polskich
 • dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Piotr Matywiecki - poeta
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C.K. Norwida
 • Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • prof. Barbara Sosińska – Kalata – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Elżbieta Stefańczyk – prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej
 • Teresa Szymorowska – dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Danuta Tatarczak – bibliotekarz szkolny Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
 • Iwona Włodarska – bibliotekarz szkolny VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 • Jan Malicki (ur. 24 stycznia 1948 w Katowicach) – polski historyk literatury, bibliotekarz, profesor nauk humanistycznych, od 1991 dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.Biblioteka Śląska w Katowicach – biblioteka publiczna i wojewódzka o statusie naukowym, samorządowa jednostka kultury. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zdzisław Pietrzyk (ur. 1957 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski historyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej od 2003 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, doktorantem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. Habilitację uzyskał na Wydziale Historycznym UJ 1999 a tytuł profesora w 2006 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.