• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowa Izba Gospodarcza

  Przeczytaj także...
  Polska Izba Handlu Zagranicznego (Polish Foreign Trade Chamber) – nieistniejące, działające w latach 1949-1989, zrzeszenie podmiotów, głównie central handlu zagranicznego.Międzynarodowa Izba Handlu (ang. International Chamber of Commerce) – organizacja pozarządowa przedsiębiorstw i izb przemysłowo-handlowych zajmująca się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych oraz międzynarodowym arbitrażem gospodarczym.
  Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.
  Krajowa Izba Gospodarcza

  Krajowa Izba Gospodarczaorganizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195), powstała na bazie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

  Krajowa Izba Gospodarcza zrzesza, na zasadzie dobrowolności, izby gospodarcze (branżowe i bilateralne) oraz inne organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Zrzesza blisko 160 organizacji biznesowych.

  Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych.

  W 1993, w celu stworzenia zaplecza naukowego dla swojej działalności założyła Fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IBnDiPP).

  Działa na rzecz promocji i poprawy wizerunku Polski na świecie. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych (European Chambers of Commerce and Industry) "Eurochambers" w Brukseli, oraz do Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce - ICC) w Paryżu.

  Zagraniczne organizacje promocji handlu i inwestycji – podmioty (agencje, urzędy, organizacje państwowe, rządowe lub samorządowe) powołane celem rozwoju wymiany gospodarczej i prowadzenia marketingu inwestycyjnego. Są kraje w których ich działalność jest znacząca, np. w Japonii, Płd. Korei, na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych a w szczególności w Hongkongu.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  W 2009 Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała obchody jubileuszu 200-lecia samorządu gospodarczego w Polsce, ogłaszając rok 2009 „Rokiem Samorządu Gospodarczego”.

  Zadania[]

  Do zadań Krajowej Izby Gospodarczej należy:

  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
 • reprezentowanie interesów swoich członków i podmiotów gospodarczych wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych;
 • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w Polsce;
 • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego;
 • inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej;
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej;
 • rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
 • kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
 • wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów.
 • Jednostki zależne[]

 • Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
 • Zobacz też[]

 • Zagraniczne organizacje promocji handlu i inwestycji
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona Krajowej Izby Gospodarczej
 • Ujednolicony tekst Ustawy o Izbach Gospodarczych (PDF)
 • Przypisy

  Samorząd gospodarczy – rodzaj samorządu, obejmujący grupę osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki (handlu, przemysłu, rolnictwa, rzemiosła itp.) .Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu w skrócie Eurochambres został założony w 1958 roku. Zrzesza 32 narodowe organizacje członkowskie, w tym Niemiecki Indutrie - und Handelstag (DIHT) z Bonn Eurochambres ma siedzibę w Brukseli, jest rzecznikiem ponad 2000 izb przemysłu i handlu, reprezentujących ponad 19 mln firm europejskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.107 sek.