• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajobraz Warszawski

  Przeczytaj także...
  Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkały we Francji.Port Czerniakowski jest portem rzecznym znajdującym się w Warszawie na lewym brzegu Wisły, w dzielnicy Śródmieście na wysokości osiedla Solec.
  Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana 14 lutego 1945 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Działała na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Siedziba BOS mieściła się przy ulicy Chocimskiej 33.

  Krajobraz Warszawski – magazyn urbanistyczno-architektoniczny wydawany od 1994 przez władze Warszawy. Zajmuje się tematyką zagospodarowania przestrzennego, planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu Warszawy, prezentuje wyniki konkursów architektonicznych rozpisywanych przez władze Warszawy.

  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.Fort V ("Włochy") - to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Poprzednim w kolejności jest Fort IV "Chrzanów", zaś następnym - Fort VI "Okęcie".

  Początkowo był dodatkiem urbanistyczno-architektonicznym do stołecznego dwutygodnika Ratusz, potem jednak zaczął funkcjonować jako odrębne wydawnictwo (wydawane do 2003 przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m.st. Warszawy, 2003-2007 – przez Biuro Naczelnego Architekta Miasta, od 2007 – przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy). Niektóre numery powstają przy współpracy z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy, jak np. Biurem Drogownictwa i Komunikacji, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  Europan – międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych profesjonalistów z dziedzin architektury, inżynierii, planowania i budowy miast, organizowany od 1988 roku w cyklach dwuletnich przez federację Europan Europe.Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.

  Z magazynem związany są lub byli w przeszłości: Grzegorz Buczek, Zbigniew Gonciarz (projekt graficzny), Marek Mikos, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital, Małgorzata Zdancewicz.

  Treść numerów[]

  W serii zostało wydanych kilka dużych opracowań, nazwanych zeszytami, oznaczonych numerami rzymskimi:

 • zeszyt I (1993) - Tereny Podzamcza. Przemiany historyczne a współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego. Związek Dzielnic-Gmin Warszawy, 1993, s. 118.
 • zeszyt IV (1995) - Magdalena Staniszkis: Planowanie krajobrazu Warszawy XX-XXI. Miasto Stołeczne Warszawa, 1995, s. 228. ISBN 83-902073-5-4.
 • Późniejsze są oznaczone numerami arabskimi, każdy numer poświęcony jest zwykle innemu tematowi i nosi podtytuł opisujący jego zawartość, np.: [Krajobraz Warszawski - czyli...]:

  Stefan Marian Kuryłowicz (ur. 26 marca 1949 w Warszawie, zm. 6 czerwca 2011 w Asturii) – polski architekt, dr hab. inż. architektury i urbanistyki o specjalności architektura budynków użyteczności publicznej, wykładowca Politechniki Warszawskiej.Plac Trzech Krzyży w Warszawie – plac w Warszawie, w Śródmieściu, w ciągu Traktu Królewskiego, u wylotu Nowego Światu, ul. Książęcej, Bolesława Prusa, Wiejskiej, Alej Ujazdowskich, ul. Mokotowskiej, Hożej, Brackiej i Żurawiej; dawny plac rozdrożny na trakcie ze Starej Warszawy do Solca, Ujazdowa, Rakowca i Grzybowa.

  1994[]

 • nr 1 (kwiecień 1994) - O nowych pomysłach jak wypełniać urbanistyczną tkankę miasta
 • nr 2 (czerwiec 1994)
 • nr 3 (lipiec 1994)
 • nr 4 (sierpień 1994)
 • nr 5 (wrzesień 1994) - Przestrzeń i klimat społeczny miasta do 1939 roku
 • nr 6 (październik 1994)
 • nr 7 (listopad 1994) - O Pałacu Kultury i Nauki
 • nr 8 (grudzień 1994) - O starej i nowej Giełdzie
 • nr 9 (grudzień 1994)
 • nr 10 (grudzień 1994)
 • 1995[]

 • nr 11 (kwiecień 1995)
 • nr 12 (lipiec 1995)
 • nr 13 (sierpień 1995) - O międzynarodowych studenckich warsztatach projektowych Pole Mokotowskie '93
 • nr 14 (wrzesień 1995)
 • nr 15 (październik 1995)
 • nr 16 (październik 1995)
 • nr 17 (listopad 1995) - O Robinsonach warszawskich
 • nr 18 (listopad 1995)
 • nr 19 (grudzień 1995)
 • nr 20 (grudzień 1995) - O świątecznym nastroju
 • 1996[]

 • nr 21 (kwiecień 1996)
 • nr 22 (maj 1996)
 • nr 23 (czerwiec 1996)
 • nr 24 (czerwiec 1996)
 • nr 25 (lipiec 1996)
 • nr 26 (wrzesień 1996)
 • nr 27 (październik 1996)
 • nr 28 (listopad 1996)
 • nr 29 (grudzień 1996) - O komunikacji w Warszawie
 • nr 30 (grudzień 1996)
 • 1997[]

 • nr 31 (luty 1997)
 • nr 32 (marzec 1997)
 • nr 33 (kwiecień 1997)
 • nr 34 (maj 1997)
 • nr 35 (czerwiec 1996)
 • nr 36 (lipiec 1997) - O warszawskiej tradycji placów śródmiejskich
 • nr 37 (wrzesień 1997) - O zielonej Warszawie
 • nr 38 (październik 1997)
 • nr 39 (grudzień 1997)
 • nr 40 (grudzień 1997)
 • 1998[]

 • nr 41 (wrzesień 1998) - Znowu życie w architekturze
 • nr 42 (październik 1998) - O konkursach architektonicznych 1997
 • nr 43 (listopad 1998) - O nowych stacjach warszawskiego metra
 • nr 44 (listopad 1998) - O krótkiej rozmowie między architektem a konserwatorem zabytków
 • 1999[]

 • nr 45 (wrzesień 1999) - Or a vision of metropolitan Warsaw (wersja angielska)
 • nr 46 (październik 1999) - O konkursach ostatniej dekady raz jeszcze
 • nr 47 (październik 1999) - Jest taki ogród w Warszawie (o ogrodzie Saskim)
 • nr 48 (listopad 1999) - O warszawskich problemach z Wisłą
 • nr 49 (listopad 1999) - Umbrarum hic locus est
 • nr 50 (grudzień 1999) - O kondycji warszawskiej architektury
 • 2001[]

 • nr 51 (grudzień 2001) - Znowu o konkursach architektonicznych
 • nr 52 (grudzień 2001) - O nowej polityce przestrzennej
 • nr 52a (grudzień 2001) - On the new spatial policy (wersja angielska)
 • nr 53 (niedatowany) - Współczesna architektura Warszawy
 • 2002[]

 • nr 54 (październik 2002)
 • nr 55 (listopad 2002) - O dwóch różnych konkursach (konkursie Życie w architekturze, IV edycja warszawska 2000-2001 i konkursie na koncepcję architektoniczno-przestrzenną zagospodarowania placu Konstytucji w Warszawie)
 • nr 56 (listopad 2002) - O pomysłach na Ujazdów
 • nr 57 (listopad 2002) - O warszawskim Metrze
 • nr 58 (grudzień 2002) - O zieleni w architekturze
 • nr 59 (grudzień 2002) - O konkursie na kwartał Foksal
 • nr 60 (niedatowany) - Współczesna architektura Warszawy
 • 2003[]

 • nr 61 (listopad 2003) - O Biurze Naczelnego Architekta Miasta
 • nr 62 (listopad 2003) - O nowych warszawskich hotelach
 • nr 63 (listopad 2003) - O moście Północnym
 • nr 64 (grudzień 2003) - O studium zagospodarowania Warszawy
 • nr 65 (grudzień 2003) - O Muzeum Powstania Warszawskiego
 • nr 66 (grudzień 2003) - W poszukiwaniu utraconego centrum
 • 2004[]

 • nr 67 (lipiec 2004) - O rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia
 • nr 67a (lipiec 2005) - O rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia
 • nr 68 (sierpień 2004) - Co się dzieje z placem Piłsudskiego
 • nr 69 (wrzesień 2004) - O warszawskiej zieleni
 • nr 70 (grudzień 2004) - O reklamie zewnętrznej w Warszawie
 • nr 71 (grudzień 2004) - O konkursie na zagospodarowanie ronda Daszyńskiego (tytuł dany pomyłkowo, treść numeru i konkurs dotyczył ronda Dmowskiego)
 • nr 72 (grudzień 2004) - O projekcie studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy
 • 2005[]

 • nr 73 (wrzesień 2005) - O Muzeum Historii Żydów Polskich
 • nr 73a (wrzesień 2005) - About the Museum of the History of Polish Jews (wersja angielska)
 • nr 74 (wrzesień 2005) - O pasażu Wiecha i praskim domu kultury
 • nr 75 (listopad 2005) - O konkursie na upamiętnienie wizyty Jana Pawła II w 1979 roku
 • nr 76 (grudzień 2005) - O konkursie na koncepcję Trasy Mostu Północnego
 • nr 77 (grudzień 2005) - O Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy
 • nr 78 (grudzień 2005) - O konkursie na projekt Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • 2006[]

 • nr 79 (maj 2006) - O planowaniu centrum Warszawy
 • nr 80 (maj 2006) - O rozwoju warszawskiego Metra
 • nr 81 (wrzesień 2006) - O ochronie warszawskich zabytków
 • nr 82 (październik 2006) - O warszawskiej zieleni
 • nr 83 (listopad 2006) - O terenach rekreacyjno-sportowych
 • nr 84 (listopad 2006) - O konkursie na projekt przystanku komunikacji miejskiej
 • 2007[]

 • nr 85 (luty 2007) - O konkursie na koncepcję architektoniczną Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • nr 86 (październik 2007) - O parkach, skwerach i zieleńcach Warszawy
 • nr 87 (listopad 2007) - O konkursie na koncepcję zagospodarowania pl. Bankowego i Teatralnego oraz ul. Senatorskiej
 • nr 88 (listopad 2007) - O strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy 2007-2015
 • nr 89 (grudzień 2007) - O meblach miejskich i przystankach
 • nr 90 (grudzień 2007) - O programie inwestycji m.st. Warszawy 2007-2012
 • 2008[]

 • nr 91 (marzec 2008) - O konkursie Europan 8
 • nr 92 (wrzesień 2008) - O konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu otoczenia Stadionu Narodowego
 • nr 93 (październik 2008) - O warszawskim Metrze raz jeszcze
 • nr 94 (październik 2008) - O konkursie na projekt krzyża papieskiego Jana Pawła II
 • nr 95 (grudzień 2008) - O warszawskich wieżowcach
 • nr 96 (grudzień 2008) - O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • nr 97 (grudzień 2008) - "Adwokaci" i "Prokuratorzy" o Warszawie
 • nr 98 (grudzień 2008) - Czy ulica Próżna może być pełna?
 • nr 99 (grudzień 2008) - O "czułych miejscach" warszawskiej inteligencji
 • 2009[]

 • nr 100 (kwiecień 2009) - O naszym miłym jubileuszu
 • nr 101 (maj 2009) - O konkursie na Nowy Teatr
 • nr 102 (lipiec 2009) - O konkursie na bulwary Wisły
 • nr 103 (październik 2009) - O konkursie na Muzeum Wojska Polskiego
 • nr 104 (październik 2009) - Jak ocieplić nasze miasto?
 • nr 105 (listopad 2009) - O Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy
 • nr 106 (listopad 2009) - O Twierdzy Warszawa
 • nr 107 (grudzień 2009) - O konkursie na Muzeum Historii Polski
 • nr 108 (grudzień 2009) - O murach i muralach
 • 2010[]

 • nr 109 (marzec 2010) - O polskiej edycji konkursu Europan 10
 • nr 110 (maj 2010) - O konkursie na Teatr Ochoty
 • nr 111 (wrzesień 2010) - O Katyniu i Smoleńsku w Warszawie
 • nr 112 (czerwiec 2010) - O konkursie na plac Trzech Krzyży
 • nr 113 (listopad 2010) - O inwestycjach chopinowskich
 • nr 114 (listopad 2010) - O Centrum Nauki Kopernik
 • nr 115 (grudzień 2010) - O konkursie na obszar Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
 • nr 116 (listopad 2010) - O kolorystyce zabytkowych elewacji
 • nr 117 (listopad 2010) - O konkursie na współczesny nagrobek
 • 2011[]

 • nr 118 (sierpień 2011) – O konkursie na projekt sali koncertowej Sinfonia Varsovia
 • nr 119 (wrzesień 2011) – O konkursie na koncepcję modernizacji Ogrodu Krasińskich
 • nr 120 (wrzesień 2011) – O dawnej gorzelni drożdżowej w Henrykowie
 • nr 121 (październik 2011) – O nowych terenach zieleni
 • nr 122 (październik 2011) – O architekturze Stefana Kuryłowicza
 • nr 123 (listopad 2011) – O iluminacji Pomnika Historii
 • nr 124 (październik 2011) – O Archiwum Biura Odbudowy Stolicy
 • nr 125 (listopad 2011) – O miejskich igraszkach
 • nr 126 (grudzień 2011) – O ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
 • nr 127 (grudzień 2011) – O barwach starej Warszawy
 • nr 128 (grudzień 2011) – O Forcie Włochy
 • 2012[]

 • nr 129 (luty 2012) – O konkursie na ekspozycję Muzeum Historii Polski
 • nr 130 (kwiecień 2012) – O miejskiej polityce rowerowej
 • nr 131 (marzec 2012) – O konkursie Europan 11
 • nr 132 (wrzesień 2012) – O przedwojennych warszawskich szkołach
 • nr 133
 • nr 134
 • nr 135 (grudzień 2012) – O Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • nr 136 (grudzień 2012) – O wystawie zdjęć Henry'ego N. Cobba: 1947 / Barwy ruin
 • nr 137 (grudzień 2012) – O strategii rozwoju ruchu pieszego w Warszawie
 • nr 138 (grudzień 2012) – O warszawskich węzłach przesiadkowych
 • Linki zewnętrzne[]

 • Wydawnictwa. Krajobraz Warszawski. Architektura i Planowanie Przestrzenne. Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2013-04-10].
 • I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.
  Sinfonia Varsovia - polska orkiestra symfoniczna, powstała w 1984 roku w Warszawie w oparciu o Polską Orkiestrę Kameralną. Działalność Sinfonia Varsovia zainicjował Franciszek Wybrańczyk we współpracy z Yehudi Menuhinem jako pierwszym gościnnym dyrygentem. Obecnym dyrektorem artystycznym orkiestry jest Krzysztof Penderecki. Cyklicznie organizuje Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu.
  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie założone w 2005, narodowa instytucja kultury.
  Twierdza Warszawa (ros. крепость Варшава) – zespół fortów i innych budowli fortyfikacyjnych wzniesionych przez władze Imperium Rosyjskiego wokół Warszawy w XIX wieku, określenie obowiązujące w okresie od 1879 do 1913 roku.
  Ogród Saski w Warszawie – park miejski w Warszawie, w Śródmieściu; pierwotnie królewski ogród pałacowy przy pałacu Saskim, udostępniony publiczności w 1727, jeden z najstarszych parków w Polsce; współcześnie o powierzchni 15,5 ha.
  Nowy Teatr w Warszawie - teatr w Warszawie przy ulicy Madalińskiego 10/16. Teatr nie ma jeszcze wybudowanej własnej sceny.
  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.