• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraj południowomorawski - okręg terytorialny

  Przeczytaj także...
  Powiat Prościejów (czes. Okres Prostějov) to powiat w kraju ołomunieckiego (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Prościejów. Powierzchnia powiatu wynosi 777,32 km², zamieszkuje go 111 197 osób (gęstość zaludnienia wynosi 143,05 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 97 miejscowości, w tym 5 miast i 6 miasteczek.Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.
  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

  Kraj południowomorawski (czes. Jihomoravský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Brno. Obejmuje on południową część Moraw i fragment Czech właściwych. Na północnym zachodzie graniczy z krajem wschodnioczeskim, na zachodzie z krajem południowoczeskim, na południowym zachodzie z Dolną Austrią, na południowym wschodzie ze słowackim krajem trnawskim i trenczyńskim, a na północnym wschodzie z krajem północnomorawskim.

  Kraj trnawski (słow. Trnavský kraj) - jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo.Powiat Brno (czes. Okres Brno-venkov) to powiat w kraju południowomorawskim (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Brno. Powierzchnia powiatu wynosi 1108,17 km², zamieszkuje go 163 253 osób (gęstość zaludnienia wynosi 147,34 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 137 miejscowości, w tym 11 miast.

  Obejmuje czternaście powiatów: Blansko, Brno Miasto, Brno Powiat, Brzecław, Hodonín, Igława, Kromieryż, Prościejów, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín (do 1990 Gottwaldov), Znojmo, Zdziar nad Sazawą.

  Pierwotnie kraj południomorawski był także jednostką samorządu terytorialnego posiadającą własną administrację. Na podstawie ustawy nr 347/1997 i ustawy nr 129/2000 o krajach kompetencje samorządu terytorialnego przejęły nowe jednostki; „stare“ kraje stały się jedynie okręgami administracyjnymi dla np. sądów (Sąd Okręgowy w Brnie), prokuratury, policji czy urzędów skarbowych.

  Kraj ołomuniecki (czes. Olomoucký kraj) – region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, położony w środkowej i północno-zachodniej części Moraw (większość terytorium), oraz w północno-zachodniej części czeskiego Górnego Śląska oraz skrawek Dolnego Śląska (w tym cały powiat jesenicki). Na wschodzie sąsiaduje z krajem morawsko-śląskim, na południowym wschodzie z krajem zlińskim, na południowym zachodzie z krajem południowomorawskim, a na zachodzie z krajem pardubickim. Na północy graniczy z polskimi województwami dolnośląskim i opolskim. Jego obszar wchodzi w skład dwóch okręgów terytorialnych: kraj południomomorawski i kraj północnomorawski.Powiat Hodonín (czes. Okres Hodonín) to powiat w kraju południowomorawskiego (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Hodonín. Powierzchnia powiatu wynosi 1086,36 km², zamieszkuje go 158 084 osób (gęstość zaludnienia wynosi 145,57 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 81 miejscowości, w tym 8 miast.
  Jihomoravskykraj.PNG

  Powiaty Blansko, Brno Miasto, Brno Powiat, Brzecław, Hodonín, Vyškov i Znojmo tworzą samorządowy kraj południowomorawski (do 2001 kraj brneński). Powiaty Kromieryż, Uherské Hradiště i Zlin wchodzą w skład samorządowego kraju zlińskiego. Powiaty Igława, Třebíč i Zdziar nad Sazawą zostały włączone do samorządowego kraju Wysoczyna (do 2001 kraj igławski), a powiat Prościejówołomunieckiego.

  Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa w pierwotnym brzmieniu
 • Ustawa nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa w aktualnym brzmieniu
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Kraj północnomorawski (czes. Severomoravský kraj) – powstał 11 kwietnia 1960 na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Ostrawa. Obejmuje on północne Morawy i cały Śląsk Czeski. Na północnym zachodzie graniczy z polskimi województwami opolskim i dolnośląskim, na zachodzie z krajem wschodnioczeskim, na południowym zachodzie z krajem południowomorawskim, na południowym wschodzie ze słowackimi krajami trenczyńskim i żylińskim, a na północnym wschodzie z polskim województwem śląskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czechy (czes. Čechy, łac. Bohemia, niem. Böhmen) – jedna z trzech historycznych ziem czeskich (krajów Korony Świętego Wacława), wraz z Morawami i Śląskiem Czeskim wchodząca w skład dzisiejszych Czech. W okresie największego rozwoju terytorialnego państwa czeskiego do Korony Królestwa Czech - Coronae Ragni Bohemie - powołanej do życia 7. 4. 1348 r. i de iure istniejącej do 1918 r. - należały, oprócz Królestwa Czech (Czech), Margrabstwa Morawskiego (Moraw), Księstwa Śląskiego (Śląska) także Margrabstwo Dolnych i Górnych Łużyc (do 1635), a także: Margrabstwo Brandenburskie (Brandenburgia, do 1415 r.), Księstwo Luksemburg (do lat 60. XV w.) oraz Górny Palatynat i Vogtland. Ziemie te (z wyjątkiem dwóch ostatnich) określano mianem krajów koronnych. Jądrem Korony były Czechy (królestwo Czeskie), a pozostałe kraje określano mianem krajów pobocznych Korony.
  Powiat Igława (czes. Okres Jihlava) to powiat w kraju Vysočina (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Igława. Powierzchnia powiatu wynosi 1 180,13 km², zamieszkuje go 108 333 osób (gęstość zaludnienia wynosi 91,81 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 121 miejscowości, w tym 5 miast.
  Powiat Uherské Hradiště (czes. Okres Uherské Hradiště) to powiat w kraju zlińskim (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Uherské Hradiště. Powierzchnia powiatu wynosi 991,37 km², zamieszkuje go 144 010 osób (gęstość zaludnienia wynosi 145,32 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 78 miejscowości, w tym 7 miast.
  Kraj Wysoczyna (czes. Kraj Vysočina), do 30 maja 2001 r. kraj igławski – jedna z czternastu jednostek podziału terytorialnego w Czechach, odpowiednik województwa. Leży na granicy południowo-zachodnich Moraw i południowo-wschodniej Bohemii. Jego stolicą jest Igława (Jihlava). Jego obszar wchodzi w skład trzech okręgów terytorialnych: kraj południowomorawski, kraj południowoczeski i kraj wschodnioczeski.
  Powiat Zdziar nad Sazawą (czes. Okres Žďár nad Sázavou) – powiat w kraju Vysočina (okręg terytorialny: kraj południowomorawski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Zdziar nad Sazawą. Powierzchnia powiatu wynosi 1 671,84 km², zamieszkuje go 124 886 osób (gęstość zaludnienia wynosi 74,74 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 195 miejscowości, w tym 6 miast.
  Kraj południowoczeski (czes. Jihočeský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju są Czeskie Budziejowice. Obejmuje on południową część Czech właściwych. Na północy graniczy z krajem środkowoczeskim, na południu z Górną Austrią, na wschodzie z krajem południowomorawskim, a na północnym wschodzie z krajem wschodnioczeskim.
  Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.