• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraj południowoczeski - okręg terytorialny

  Przeczytaj także...
  Powiat České Budějovice (czes. Okres České Budějovice) – powiat w kraju południowoczeskim (okręg terytorialny: kraj południowoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście České Budějovice. Powierzchnia powiatu wynosi 1625,65 km², zamieszkuje go 179 043 osób (gęstość zaludnienia wynosi 110,18 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 107 miejscowości, w tym 9 miast.Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.
  Powiat Písek (czes. Okres Písek) – powiat w kraju południowoczeskim (okręg terytorialny: kraj południowoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Písek. Powierzchnia powiatu wynosi 1138,13 km², zamieszkuje go 70 347 osób (gęstość zaludnienia wynosi 61,82 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 76 miejscowości, w tym 5 miast.

  Kraj południowoczeski (czes. Jihočeský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju są Czeskie Budziejowice. Obejmuje on południową część Czech właściwych. Na północy graniczy z krajem środkowoczeskim, na południu z Górną Austrią, na wschodzie z krajem południowomorawskim, a na północnym wschodzie z krajem wschodnioczeskim.

  Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Obejmuje osiem powiatów: Czeskie Budziejowice, Czeski Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice i Tabor.

  Pierwotnie kraj południowoczeski był także jednostką samorządu terytorialnego posiadającą własną administrację. Na podstawie ustawy nr 347/1997 i ustawy nr 129/2000 o krajach kompetencje samorządu terytorialnego przejęły nowe jednostki; „stare“ kraje stały się jedynie okręgami administracyjnymi dla np. sądów (Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach), prokuratury, policji czy urzędów skarbowych.

  Powiat Tabor (czes. Okres Tábor) – powiat w kraju południowoczeskim (okręg terytorialny: kraj południowoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Tabor. Powierzchnia powiatu wynosi 1327,18 km², zamieszkuje go 102 388 osób (gęstość zaludnienia wynosi 77,16 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 111 miejscowości, w tym 8 miast.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Jihoceskykraj.PNG

  Prawie cały obszar kraju wchodzi w skład samorządowego kraju południowoczeskiego. Wyjątkiem jest powiat Pelhřimov, który został włączony do samorządowego kraju Wysoczyna.

  Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa w pierwotnym brzmieniu
 • Ustawa nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa w aktualnym brzmieniu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czechy (czes. Čechy, łac. Bohemia, niem. Böhmen) – jedna z trzech historycznych ziem czeskich (krajów Korony Świętego Wacława), wraz z Morawami i Śląskiem Czeskim wchodząca w skład dzisiejszych Czech. W okresie największego rozwoju terytorialnego państwa czeskiego do Korony Królestwa Czech - Coronae Ragni Bohemie - powołanej do życia 7. 4. 1348 r. i de iure istniejącej do 1918 r. - należały, oprócz Królestwa Czech (Czech), Margrabstwa Morawskiego (Moraw), Księstwa Śląskiego (Śląska) także Margrabstwo Dolnych i Górnych Łużyc (do 1635), a także: Margrabstwo Brandenburskie (Brandenburgia, do 1415 r.), Księstwo Luksemburg (do lat 60. XV w.) oraz Górny Palatynat i Vogtland. Ziemie te (z wyjątkiem dwóch ostatnich) określano mianem krajów koronnych. Jądrem Korony były Czechy (królestwo Czeskie), a pozostałe kraje określano mianem krajów pobocznych Korony.
  Kraj Wysoczyna (czes. Kraj Vysočina), do 30 maja 2001 r. kraj igławski – jedna z czternastu jednostek podziału terytorialnego w Czechach, odpowiednik województwa. Leży na granicy południowo-zachodnich Moraw i południowo-wschodniej Bohemii. Jego stolicą jest Igława (Jihlava). Jego obszar wchodzi w skład trzech okręgów terytorialnych: kraj południowomorawski, kraj południowoczeski i kraj wschodnioczeski.
  Górna Austria (Oberösterreich) – kraj związkowy w zachodniej Austrii. Graniczy z Czechami, Niemcami, Salzburgiem, Styrią i Dolną Austrią. Stolicą landu jest Linz.
  Powiat Pelhřimov (czes. Okres Pelhřimov) – to powiat w kraju Vysočina (okręg terytorialny: kraj południowoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Pelhřimov. Powierzchnia powiatu wynosi 1 289,9 km², zamieszkuje go 72 531 osób (gęstość zaludnienia wynosi 56,27 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 120 miejscowości, w tym 8 miast.
  Kraj południowomorawski (czes. Jihomoravský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Brno. Obejmuje on południową część Moraw i fragment Czech właściwych. Na północnym zachodzie graniczy z krajem wschodnioczeskim, na zachodzie z krajem południowoczeskim, na południowym zachodzie z Dolną Austrią, na południowym wschodzie ze słowackim krajem trnawskim i trenczyńskim, a na północnym wschodzie z krajem północnomorawskim.
  Kraj wschodnioczeski (czes. Východočeský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Hradec Králové. Poza wschodnią częścią Czech właściwych należą do niego także północno-zachodnie Morawy. Graniczy na północnym zachodzie z krajem północnoczeskim, na zachodzie z krajem środkowoczeskim, na południowym zachodzie z krajem południowoczeskim, na południu z krajem południowomorawskim, na wschodzie z krajem północnomorawskim, a na północy z polskim województwem dolnośląskim.
  Powiat Prachatice (czes. Okres Prachatice) – powiat w kraju południowoczeskim (okręg terytorialny: kraj południowoczeski) w Czechach. Jego siedziba znajduje się w mieście Prachatice. Powierzchnia powiatu wynosi 1375,04 km², zamieszkuje go 51 477 osób (gęstość zaludnienia wynosi 37,44 mieszkańców na 1 km²). Powiat ten liczy 65 miejscowości, w tym 4 miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.