• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraj Sudetów - 1918

  Przeczytaj także...
  Kraj Sudecki (t. Kraj Sudetów, niem. Sudetenland, Sudetengebiet, Sudetenraum, cz. Sudety) – region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie w Sudetach, Rudawach, Szumawie, Lesie Czeskim i Morawach południowych zamieszkany od dawna przez Niemców sudeckich (niem. Sudetendeutsche). W skład Kraju Sudeckiego wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego.Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Lanškroun (niem. Landskron) – miasto w Czechach, w kraju pardubickim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2065 ha, a liczba jego mieszkańców – 9847 osób.
  Na mapie Austrii i Czech Kraj Sudetów zaznaczono na żółto

  Kraj Sudetów (niem. Sudetenland, czes. Sudetsko, Sudetská země albo Sudety) – historyczny region na zachodzie Śląska Austriackiego (Śląsk Sudecki), na Morawach północnych i w Czechach wschodnich (Hřebečsko i Ziemia Kralicka), który istniał krótko po I wojnie światowej na obszarach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką.

  Šumperk (niem. Mährisch Schönberg, pol. Szumperk) - miasto w Czechach, w kraju ołomunieckim, na Morawach. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2791 ha, a liczba jego mieszkańców 28 768 osób.Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.

  28 października 1918 r. w Pradze proklamowano powstanie niepodległej Czechosłowacji. 11 listopada cesarz austriacki Karol I Habsburg zrzekł się udziału w rządach, dzień później w Wiedniu została proklamowana Republika Niemieckiej Austrii, która obejmowała zamieszkałe przez ludność niemiecką terytoria dawnych Austro-Węgier. Jedną z prowincji miały być Kraj Sudetów (niem. Provinz Sudetenland), ze stolicą w Opawie (niem. Troppau). Tutejsi Niemcy obawiali się utraty uprzywilejowanej pozycji, jaką cieszyli się w monarchii austro-węgierskiej, i nie chcieli należeć do powstającego państwa czechosłowackiego. "Wojewodą" (niem. Landeshauptmann, czes. zemský hejtman) już 30 października został austriacki polityk Robert Freissler. W herbie Kraju Sudetów znajdowały się głowy lwa czeskiego, orlicy morawskiej i orlicy śląskiej.

  Śląsk Austriacki (niem. Österreichisch Schlesien, czes. Rakouské Slezsko, oficjalnie Herzogtum Ober- und Niederschlesien, Księstwo Górnego i Dolnego Śląska, czes. Vévodství Horní a Dolní Slezsko lub w skrócie Herzogtum Schlesien, Księstwo Śląska) – prowincja utworzona w 1742 roku z pozostałej w monarchii Habsburgów części Śląska: Księstwa Cieszyńskiego, państw stanowych: bielskiego, frydeckiego, frysztackiego, bogumińskiego, Niemiecka Lutynia oraz części dawnych księstw opawskiego, karniowskiego i nyskiego.Republika Niemieckiej Austrii (niem. Republik Deutschösterreich, Deutsch-Österreich) – krótkotrwałe państwo na terenie obecnej Austrii oraz częściowo Włoch, Czech, Słowenii i terenu dzisiejszej Polski, które istniało od 11 listopada 1918 roku do 21 października 1919 roku.

  W listopadzie 1918 r. wojska czechosłowackie zaczęły wkraczać na obszar zbuntowanej prowincji. W listopadzie zajęły Hřebečsko (Schönhengstgau) i Lanškroun, 14 listopada miasto Moravská Třebová, 1 grudnia Bílovec, 13 grudnia Fulnek, 15 grudnia Šumperk, 16 grudnia Uničov i 18 grudnia zajęły Šternberk i Opawę.

  Opawa (czes.: Opava, niem.: Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską na Płaskowyżu Głubczyckim nad rzeką Opawą. Okolice miasta zwane są Śląskiem Opawskim.Hřebečsko (Svitavsko, svitavský jazykový ostrov, niem. Schönhengstgau, Schönhengster land) – niemiecka wyspa językowa istniejąca na pograniczu północnych Czech i Moraw. Głównymi miastami były Moravská Třebová (Mährisch Trübau) i Svitavy (Zwittau).

  Robert Freissler jeszcze w 1919 r. brał udział w pertraktacjach przed podpisaniem traktatu pokojowego.

  Kraj Sudetów formalnie przestał istnieć 10 września 1919 roku, po zawarciu traktatu wersalskiego i traktatu w Saint-Germain-en-Laye, które potwierdziły przynależność Kraju Sudetów do Czechosłowacji.

  Przypisy

  Zobacz[]

 • Niemcy sudeccy
 • Republika Niemieckiej Austrii
 • Okręg Rzeszy Kraj Sudetów
 • Sudetenland
 • Bibliografia[]

 • Evropa v proměnách staletí, praca zespołowa. Libri Praha 2001, ISBN 80-7277-025-X
 • Karol I Habsburg-Lotaryński (Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringen) (ur. 17 sierpnia 1887 w Persenbeug, zm. 1 kwietnia 1922 w Funchal na Maderze) – ostatni władca Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier (jako król Węgier – Karol IV, jako król Czech – Karol III), pochodził z dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Błogosławiony Kościoła katolickiego.Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czechy (czes. Čechy, łac. Bohemia, niem. Böhmen) – jedna z trzech historycznych ziem czeskich (krajów Korony Świętego Wacława), wraz z Morawami i Śląskiem Czeskim wchodząca w skład dzisiejszych Czech. W okresie największego rozwoju terytorialnego państwa czeskiego do Korony Królestwa Czech - Coronae Ragni Bohemie - powołanej do życia 7. 4. 1348 r. i de iure istniejącej do 1918 r. - należały, oprócz Królestwa Czech (Czech), Margrabstwa Morawskiego (Moraw), Księstwa Śląskiego (Śląska) także Margrabstwo Dolnych i Górnych Łużyc (do 1635), a także: Margrabstwo Brandenburskie (Brandenburgia, do 1415 r.), Księstwo Luksemburg (do lat 60. XV w.) oraz Górny Palatynat i Vogtland. Ziemie te (z wyjątkiem dwóch ostatnich) określano mianem krajów koronnych. Jądrem Korony były Czechy (królestwo Czeskie), a pozostałe kraje określano mianem krajów pobocznych Korony.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.
  Bílovec (niem. Wagstadt, pol. Biłowiec) – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 3 886 ha, a liczba jego mieszkańców 7 486 osób. W mieście znajduje się stacja kolejowa Bílovec.
  Moravská Třebová (niem. Mährisch Trübau) - miasto w Czechach, w kraju pardubickim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 4 205 ha, a liczba jego mieszkańców 11 414 osób.
  Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.