• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Królików

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Ląd - obszar skorupy ziemskiej niepokryty wodami mórz i oceanów. Lądy zajmują około 29% powierzchni Ziemi, łącznie 149 milionów km². Dla większych, zwartych obszarów lądu przyjęto nazwę kontynent, mniejsze obszary lądu to wyspy. Średnie wzniesienie lądu ponad poziom morza wynosi 875 metrów. W odniesieniu do kontynentów zamiennie używa się nazwy „stały ląd”, w odróżnieniu od wysp, których nie zalicza się do powierzchni lądu.
  Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.

  Królikówwieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Grodziec, nad Czarną Strugą.

  Historia[]

  Wieś o rodowodzie średniowiecznym. W 1651 wybuchł tu największy w dziejach Wielkopolski bunt chłopski, wywołany wzrostem podatków w dobrach Cystersów z Lądu, nałożonych przez opata Jana Zapolskiego. Pod Królikowem sformowany został obóz powstańczy, w którym przebywało około 2000 chłopów pod dowództwem Piotra Grzybowskiego, napadających na okoliczne dwory i majątki. Wojska królewskie nie mogły interweniować, gdyż zajęte były tłumieniem powstania Chmielnickiego. Biskup poznański Florian Czartoryski sformował więc własne oddziały, którymi dowodził Zapolski. Wojsko to ostatecznie stłumiło bunt i zlikwidowało obóz.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Królików Czwarty – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Grodziec.

  W 2006 r. wieś zamieszkiwało 560 osób.

  W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.

  Zabytki[]

  We wsi stoi zabytkowy kościół św. Michała Archanioła.

  Zobacz też[]

 • Królikowo
 • Królików Czwarty
 • Przypisy

  1. Piotr Basiński, Puszcza Pyzdrska, mapa 1:55.000 z treścią krajoznawczą, Artem, Pyzdry, 2011, ISBN 978-83-913969-8-8
  2. praca zbiorowa, Słownik krajoznawczy Wielkopolski, PWN, 1992, s.127, ISBN 83-01-10630-1  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Michała Archanioła – barokowy kościół katolicki zlokalizowany we wsi Królików, w gminie Grodziec (powiat koniński). Funkcjonuje przy nim parafia św. Michała Archanioła.
  Dwór – szlachecki, wiejski dom mieszkalny. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do XX wieku.
  Jan Zapolski herbu Pobóg (zm. w 1689 roku) – opat klasztoru cystersów w Lądzie, kanonik krakowski, komisarz i wikary generalny zakonu cystersów.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Czarna Struga – rzeka dorzecza Odry, lewy dopływ Warty, o długości ok. 52 km. Wypływa na południe od wsi Żelazków, w powiecie kaliskim. Przepływa m.in. przez miasto Stawiszyn oraz wsie: Lipice, Królików, Biskupice, Trąbczyn. Do Warty uchodzi na północ od Zagórowa.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Zakon Cystersów (łac. Ordo Cisterciensis, skrót OCist. lub OCSO (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae) dla trapistów) – katolicki zakon monastyczny reformowany, posługujący się regułą benedyktyńską , założony w 1098 r. przez św. Roberta z Molesme, pierwszego opata z Cîteaux (z łac. Cistercium) (obecnie Saint-Nicolas-lès-Cîteaux) we Francji. Pierwsze klasztory powstały w La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) i Morimond (1115). Do Polski cystersi przybyli w połowie XII w.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.