• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Królestwo Kongresowe



  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Polska Macierz Szkolna – organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 r. na mocy reskryptu carskiego z 14 października 1905 r. zezwalającego na zakładanie prywatnych szkół z polskim językiem wykładowym - jednak bez praw publicznych - przez Józefa Świątkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Antoniego Osuchowskiego i Mieczysława Brzezińskiego.Debelacja (łac. debellatio, „zawojowanie”) – całkowite zajęcie terytorium państwa i przejęcie kontroli nad nim; pozbawienie dotychczasowego suwerena władzy zwierzchniej.
  Uwagi[edytuj kod]
  1. Od 1874 generał-gubernator warszawski.
  2. Do lutego 1917 r. W 1915 r. opuścił Warszawę.
  3. W imieniu Rady Komisarzy Ludowych zawarty został traktat pokojowy w Brześciu.
  4. Koronował się jedynie Mikołaj I w 1829 roku.
  5. Wszystkie te uczelnie uległy likwidacji po upadku powstania listopadowego.
  6. Przeniesiony do Rostowa nad Donem Uniwersytet Warszawski działał tam pod nazwą „Cesarski Uniwersytet Warszawski w m. Rostowie nad Donem” do końca lipca 1917 roku.

  Przypisy

  1. Maciej Loret, Watykan a Polska (1815-1832), w: Biblioteka Warszawska, r. 1913, t. II, s. 210.
  2. Stefan Zembrzuski, Rosja i Królestwo Polskie. Stosunki prawno-państwowe od r. 1815 do 1832, w: „Przegląd Prawa i administracji” R. 1904, t. XXIX, cz. I, s. 907.
  3. Słownik encyklopedyczny: Historia, pod. red. Wojciecha Głucha, Wrocław 1997/98, Wydawnictwo Europa, s. 377, ISBN 83-85336-69-9.
  4. Słownik encyklopedyczny: Historia, pod. red. Wojciecha Głucha, Wrocław 1997/98, Wydawnictwo Europa, s. 202, ISBN 83-85336-69-9.
  5. Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski Trzy powstania narodowe 2006, ISBN 83-05-13443-1.
  6. Władysław Zajewski Kongres wiedeński i Święte Przymierze, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815–1849 1991 ISBN 83-214-0658-0.
  7. Mieczysław Żywczyński Historia Powszechna 1789–1870 s. 192, ISBN 83-01-11992-6.
  8. W.O. Henderson Castlreagh, [w:] Le Congrès de Vienne et l’Europe, Bruksela-Paryż 1964, s. 60.
  9. Kowalski M., Polska monarchia w XIX i XX wieku.
  10. Marian Kallas: Historia ustroju Polski X-XX w. Warszawa: PWN, 2001, s. 216. ISBN 83 01 13467 4.
  11. [1].
  12. Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей.
  13. Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993, s. 32–33.
  14. N. Bonwetsch: Russia. W: New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, t. X. Grand Rapids: Baker Book House, 1953, s. 121.
  15. Anna Maria Drexlerowa: Kultura miejska w Królestwie Polskim. Cz. 1: 1815–1875: Warszawa, Kalisz, Lublin, Płock. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001, s. 7. ISBN 83-88372-18-1.
  16. Iwona Barańska: Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002, s. 55–64. ISBN 83-85638-24-5.
  17. Adam Massalski, Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862, Warszawa 2007, s. 16–17.
  18. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 63–64.
  19. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 68.
  20. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 65.
  21. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 66–67.
  22. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795–1914, s. 70.
  23. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 118.
  24. S. Strumph-Wojtkiewicz: Powstanie styczniowe. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1963, s. 40.
  25. A. Radziwiłł, W. Roszkowski: Historia 1798-1871, s. 353–361.
  26. http://www.rp.pl/artykul/732973.html?print=tak&p=0 150. rocznica stanu wojennego.
  27. Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. I, Warszawa 1988, s. 102.
  28. Andrzej Bogusz, Sokolstwo łódzkie 1905–1995, Łódź 1995, ISBN 83-901851-5-6.
  29. Aleksander Lednicki: Pamiętnik 1914-1918. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 1994, s. 13–14, 69, 106. ISBN 83-86575-31-1. Kazimierz Władysław Kumaniecki Odbudowa państwowości polskiej Warszawa – Kraków 1924, s. 67. Na manifest ten powoływał się mały traktat wersalski w słowach rząd rosyjski odezwą z 30 marca 1917 roku zgodził się na przywrócenie niepodległego Państwa Polskiego.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Utworzenie Królestwa Kongresowego Bartoszewicz Kazimierz 1913
 • ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815
 • Królestwo Polskie (kongresowe) na stronie Muzeum Historii Polski
 • historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
 • Informator : przewodnik handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rossyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy z roku 1888 – wersja cyfrowa dostępna w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
 • Przewodnik po Królestwie Polskiem : zawierający spis alfabetyczny miast, osad, wsi [... : w 2-ch tomach z roku 1901 – wersja cyfrowa dostępna w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej]
 • Гербы польских земель в составе Российской империи
 • Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom ros. Сове́т наро́дных комисса́ров, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Rada Komisarzy Ludowych RFSRR).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kanał Augustowski (biał. Аўгустоўскі канал) – droga wodna łącząca drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły.
  Królestwo Zjednoczonych Niderlandów (nid.: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, fr.: Royaume-Uni des Pays-Bas) – nieoficjalna nazwa europejskiego państwa, utworzonego decyzją kongresu wiedeńskiego w 1815. Oficjalna nazwa to Królestwo Niderlandów.
  Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Noc paskiewiczowska to okres w historii Polski datowany na lata 1831 - 1856 (właściwie trwająca do 1857). Swoją nazwę wziął od osoby Iwana Paskiewicza, który decyzją cara Mikołaja I został namiestnikiem Królestwa Polskiego w 1832 (Statut Organiczny) po upadku powstania listopadowego w 1831. Okres ten charakteryzuje się wzmożeniem represji politycznych oraz sankcji gospodarczych wobec Królestwa Polskiego ze strony Imperium Rosyjskiego. Po śmierci Paskiewicza w 1856 kurs polityki rosyjskiej nie zmienił się w sposób zasadniczy aż do chwili wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku.
  Adam Jerzy Czartoryski książę herbu własnego, pseud.: Toulouzan, (ur. 14 stycznia 1770 w Warszawie, zm. 15 lipca 1861 w Montfermeil) – polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach (1804-1806), wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (1815), prezes Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (1831), prezes Senatu, pisarz, poeta, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Orła Białego (w 1815), wielki skarbnik Katolickiego Wielkiego Przeoratu w Rosji kawalerów maltańskich w 1798 roku.
  Ziemie Zabrane, prowincje zabrane (ros. Западный край, Kraj Zachodni) – wschodnie województwa Rzeczypospolitej zagarnięte w latach 1772–1795 przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów, tereny zaboru rosyjskiego z wyłączeniem terytorium Królestwa Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.