• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koza barwna uszlachetniona

  Przeczytaj także...
  Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.Koza biała uszlachetniona (polska biała uszlachetniona) – rasa kozy domowej charakteryzująca się krótkim, połyskującym, przylegającym do skóry włosem o białym umaszczeniu, a także wydatnym wymieniem o zazwyczaj kulistym kształcie. Zaliczana do typu wszechstronnie użytkowego. Została wyhodowana w Polsce w połowie XX wieku z białych kóz lokalnych uszlachetnionych kozłami ras saaneńskiej, czeskiej białej krótkowłosej i białej szlachetnej niemieckiej. Jej hodowla rozpoczęła się najwcześniej w województwie opolskim. Wraz z kozą barwną uszlachetnioną jest najpopularniejszą w Polsce rasą kóz.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Koza barwna uszlachetniona (polska barwna uszlachetniona) – rasa kozy domowej zaliczana do typu wszechstronnie użytkowego. Została wyhodowana w Polsce w połowie XX wieku z barwnych kóz lokalnych Opolszczyzny i Dolnego Śląska oraz barwnych kóz bezrasowych z innych terenów Polski, uszlachetnionych kozłami ras szlachetnych niemieckich oraz francuskich alpejskich. Charakteryzuje się dużą odpornością na niekorzystny wpływ środowiska.

  Wysokość w kłębie – pionowy rozmiar zwierzęcia czworonożnego liczony od poziomu ziemi do kłębu, czyli najwyższego punktu tułowia, położonego na szczycie łopatek.Umaszczenie – maść, ubarwienie sierści; uwarunkowany genetycznie kolor okrywy włosowej zwierzęcia; w wyniku domestykacji i powiązanych z tym procesem zmian środowiska, sztucznej selekcji, czy też utrwalaniem mutacji uzyskano różne umaszczenia. W przypadku niektórych zwierząt stało się ono podstawowym kryterium oceny zwierzęcia (zwierzęta futerkowe, owce).

  Wygląd bardzo podobny do kóz rasy barwnej szlachetnej niemieckiej. Umaszczenie czerwono-brunatno-bure lub czerwonobrunatne, ale dopuszcza się również inne odcienie. Wzdłuż grzbietu przebiega ciemna pręga. Końce nóg oraz okolice oczu i pyska są czarne. Uszy stojące. Włos krótki, poza nieco dłuższymi włosami rosnącymi wzdłuż grzbietu. Większość kóz tej rasy nie ma rogów.

  Koza domowa (Capra hircus) – ssak z rodziny krętorogich (Bovidae), udomowiona forma dzikich kóz żyjących w Azji około 10–8 tys. lat temu. Za protoplastów większości ras kóz domowych uważa się kozę bezoarową, śruborogą i koziorożca alpejskiego.Laktacja – proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne samic ssaków. Laktacja pojawia się po porodzie i trwa przez okres potrzebny do wykarmienia młodych.

  Wydajność mleka w okresie laktacji wynosi średnio od 610 do 760 kg (maksymalnie 1400 kg). Zawartość tłuszczu w mleku 3,4–4,1%, a białka 3,0–3,2%. Mleko kóz tej rasy zawiera więcej cholesterolu i mniej składników mineralnych (Ca, P, Mg) niż mleko kóz białych uszlachetnionych.

  Rasa – dostatecznie liczna grupa organizmów w obrębie jednego gatunku, zdolna do rozmnażania w warunkach naturalnych, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych cechach istotnych dla odróżnienia jej od innych organizmów tego gatunku. Rasa wykształca się samorzutnie lub zostaje wyhodowana przez człowieka w wyniku stosowanych metod hodowlanych.Róg (łac. cornu, liczba mnoga - cornua), wyrostek rogowy – twardy wyrostek występujący na głowie niektórych ssaków, zwykle parzyście. W większości przypadków jest to wytwór skóry właściwej zbudowany z twardej keratyny (pochwa rogowa) czasem wraz z pokrywanymi możdżeniami.

  Kozy tej rasy osiągają plenność 170–190%. Masa ciała kóz wynosi 45–65 kg, a kozłów 60–100 kg. Wysokość w kłębie sięga 65 cm u samic i 80 cm u samców.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Kaba, E. Bagnicka: Chów i hodowla kóz w Polsce. [dostęp 22 marca 2013].
  2. Kierunki użytkowania kóz. W: Rolniczy Magazyn Elektroniczny [on-line]. 2010. [dostęp 23 marca 2013].
  3. Rasy zwierząt gospodarskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 124. ISBN 978-83-01-16664-9.
  4. Henryka Bernacka. Analiza produkcyjności kóz ras białej i barwnej uszlachetnionej oraz jakości ich mleka. „Rozprawy”. 127, 2008. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.  (pdf)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.