• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kotrimoksazol  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Shigella – rodzaj Gram-ujemnych, nieurzęsionych pałeczek powodujących zatrucia pokarmowe (czerwonka). Jedynymi rezerwuarami bakterii są człowiek oraz małpy.Aminotransferazy, transaminazy – grupa dwóch organicznych związków chemiczych: aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Są one enzymami uczestniczącymi w metabolizmie aminokwasów u zwierząt. Katalizują transaminację grup α-aminowych z α-aminokwasów na α-ketokwasy (α-ketoglutaran):
  Wskazania[ | edytuj kod]

  Postać doustna:

 • niepowikłane zakażenia dróg moczowych
 • zapalenia ucha środkowego
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • leczenie oraz zapobieganie zapaleniu płuc wywołanemu przez Pneumocystis jiroveci
 • zakażenia układu moczowo-płciowego
 • rzeżączka
 • wrzód miękki
 • ziarniniak pachwinowy
 • cholera
 • zakażenia pałeczkami Shigella
 • biegunka podróżnych
 • nieżyt żołądka i jelit
 • nokardioza
 • toksoplazmoza
 • Postać dożylna:

  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme, EM) - zespół nadwrażliwości na różnorodne czynniki (infekcyjne, chemiczne, leki) o różnym nasileniu. W zależności od przebiegu rozróżnia się trzy formy:
 • leczenie oraz zapobieganie zapaleniu płuc wywołanemu przez Pneumocystis jiroveci
 • zakażenia dróg moczowych
 • posocznica
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • nokardioza
 • toksoplazmoza
 • Przeciwwskazania[ | edytuj kod]

 • nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub kotrimoksazol
 • poważne choroby układu krwiotwórczego
 • ciężka niewydolność nerek
 • nie należy stosować u wcześniaków oraz przez pierwsze 3 miesiące u noworodków donoszonych
 • Ostrożnie u chorych:

  Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.Polfa (akronim od słów Polska farmacja) - obecnie nazwa kilku firm farmaceutycznych powstałych w Polsce po II wojnie światowej. W okresie PRL pod nazwą Polfa istniało zjednoczenie (1947-1982), w skład którego wchodziły firmy mające monopol na produkcję leków, jednorazowych przyrządów medycznych itp. Po 1989 większość z tych przedsiębiorstw przeszła proces prywatyzacji. Wśród nich są m.in.:
 • z ciężkim uszkodzeniem wątroby
 • w podeszłym wieku
 • z ciężką alergią lub astmą oskrzelową
 • z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • z ostrą porfirią
 • Działania niepożądane[ | edytuj kod]

 • nudności, wymioty
 • osutka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • reakcje uczuleniowe na światło
 • choroba surowicza
 • anafilaksja
 • alergiczne zapalenie mięśnia sercowego
 • obrzęk naczynioruchowy
 • gorączka
 • zmiany w obrazie krwi:
 • leukopenia
 • neutropenia
 • agranulocytoza
 • małopłytkowość
 • niedokrwistość
 • methemoglobinemia
 • plamica
 • hemoliza
 • zaburzenia czynności wątroby:
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • zwiększenie stężenia bilirubiny
 • żółtaczka zastoinowa
 • martwica wątroby
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • hiperkaliemia
 • hiponatremia
 • upośledzenie czynności nerek
 • guzkowe zapalenie okołotętnicze
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania
 • kaszel
 • duszność
 • nacieki płucne
 • utrata łaknienia
 • biegunka
 • kandydoza
 • zapalenie języka i jamy ustnej
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • zapalenie trzustki
 • drgawki
 • zapalenie nerwów obwodowych
 • ataksja
 • zawroty głowy i szumy uszne
 • bóle głowy
 • depresja
 • halucynacje
 • bóle stawowe i mięśniowe
 • Kwas p-aminobenzoesowy (PABA, z ang. p-aminobenzoic acid, witamina B10) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów. Do pierścienia benzenowego są przyłączone w pozycji para dwie grupy funkcyjne: karboksylowa i aminowa. Czysty związek ma postać kryształów rozpuszczalnych w wodzie, alkoholu i eterze.Biegunka (łac. diarrhoea; potocznie rozwolnienie) – objaw kliniczny polegający na zwiększonej częstotliwości wypróżnień (według WHO ≥3/24h) lub zwiększonej ilości stolca (≥200g/24h), wraz ze zmianą konsystencji na płynną bądź półpłynną. Biegunce może towarzyszyć stan ogólnego osłabienia, gorączka czy też kurczowe bóle brzucha. Objaw ten trwający do 14 dni określany jest jako biegunka ostra, natomiast utrzymanie się objawów chorobowych ponad 4 tygodnie kwalifikuje do rozpoznania biegunki przewlekłej (niektórzy autorzy wyróżniają biegunkę uporczywą – trwającą 2-4 tygodnie).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk angioneurotyczny, obrzęk Quinckego, ang. angioedema) – choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzująca się występowaniem ograniczonych obrzęków.
  Neutropenia – stan hematologiczny polegający na obniżeniu liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/μl (poniżej 500/μl – agranulocytoza). Przyczynami neutropenii może być zwiększone niszczenie neutrofili lub ich zmniejszone wytwarzanie oraz zła dystrybucja. Istnieją także wrodzone neutropenie, takie jak: zespół Kostmanna lub zespół Schwachmana-Diamonda. Ciężka neutropenia oraz agranulocytoza stanowią poważne zagrożenie życia z powodu szybko postępujących zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych, które są najczęstszą przyczyną śmierci chorych na białaczki lub inne nowotwory w okresie chemioterapii.
  Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.
  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.
  Bilirubina (z łac. bilis – żółć, ruber – czerwony) – pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków, produkt rozpadu hemu hemoglobiny i innych hemoprotein. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi i tkankach może powodować zażółcenie skóry i białkówki oczu, czyli żółtaczkę. Barwnik ten wykryty został także u roślin z rodzaju strelicja.
  Methemoglobinemia (łac. methaemoglobinaemia, ang. methaeminoglobinaemia) – choroba polegająca na występowaniu hemoglobiny, której cząsteczka hemu zawiera żelazo na +3 stopniu utlenienia zamiast na +2, co skutkuje utratą zdolności do przyłączania i przenoszenia tlenu. W zależności od stopnia nasilenia, może nie powodować żadnych objawów lub w przypadkach zawartości methemoglobiny powyżej 70% może powodować zgon. W przypadku stężenia methemoglobiny powyżej 1,5 g/l chorobie towarzyszy sinica.
  Hemoliza (łac. haemolysis, z gr. Αἷμα = krew + λύσις = otwierać) – przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów. Hemoliza może być spowodowana np. toksynami bakteryjnymi, jak również może występować w konflikcie serologicznym oraz chorobach związanych z nieprawidłową budową erytrocytów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.