• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koteria

  Przeczytaj także...
  Koteria Petersburska – grupa pisarzy polskich wywodząca się głównie z bogatego ziemiaństwa Kresów, działająca w w latach 1841-58. Skupiona wokół wydawanego w Petersburgu Tygodnika Petersburskiego ( gazeta urzędowa Królestwa Polskiego).Nepotyzm (łac. nepos – wnuk, potomek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.
  Lobbing (z jęz. frankońskiego laubja i łac. lobium, lobia - krużganek, pasaż). Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne. Określeniem analogicznym do "lobbingu" i popularnym w Polsce w I poł. XX w. było "antyszambrowanie" (od antichambre: przedpokój). Każda dziedzina nauki inaczej postrzega zjawisko lobbingu, stąd wiele często odmiennych definicji.

  Koteria – grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy.

  Cechy funkcjonowania koterii:

 • ukierunkowanie na własne, egoistyczne cele, często wbrew interesowi ogółu społeczeństwa;
 • wywieranie pozaprawnego wpływu na działanie struktur publicznych;
 • nadużywanie stanowisk;
 • intrygi;
 • nepotyzm;
 • niedopuszczanie i eliminowanie z życia publicznego osób niewygodnych.
 • Inne określenia: sitwa, „układ”, "Grupa Trzymająca Władzę".

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Nomenklatura partyjna – najogólniej oznacza pracowników aparatu partyjnego (zob. partia komunistyczna) oraz mianowanych przez władze partyjne urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji społecznych i administracji przemysłowej.

  W historii polskiej literatury koteria występuje również w nazwie własnej XIX-wiecznego środowiska pisarskiego Koteria Petersburska.

  Zobacz też[]

 • lobbing
 • klika
 • nomenklatura
 • establishment
 • kamaryla • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klika w socjologii oznacza małą podgrupę osób, znajdującą się na obszarze większej grupy, wśród członków której istnieją silne więzi oraz zazwyczaj jasno sprecyzowany cel, wartości i normy, które nie są tożsame z celami, wartościami i normami całej grupy. W socjometrii jest to podgrupa osób dokonująca wzajemnych wyborów, lecz nie dokonująca wyborów wśród członków większej grupy, do której należy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.