Koszty zmienne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty zmienne (ang. variable costs) – koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości wolumenu działalności przedsiębiorstwa (często spotyka się tu pojęcie "produkcji" mylnie zawężając istnienie kosztów zmiennych i stałych tylko do jednostek produkcyjnych). Kosztami zmiennymi są np. koszty zużycia surowców czy energii.

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, można przedstawić sytuację majątkowo-finansową i wynik finansowy.Rachunek kosztów zmiennych to antyteza dla rachunku kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych zapoczątkował nową erę w rozwoju systemu rachunku kosztów i wyników. Rozwój rachunku kosztów zmiennych (direct costing) datuje się w USA od 1933 r. W Wielkiej Brytanii określany jako marginal costing. Pierwszy raz rachunek kosztów zmiennych zastosował J.N.Harris w 1936 r. W Wielkiej Brytanii marginal costing zaczęto stosować w przemyśle od 1947 r.

Ponieważ koszty całkowite (ang. total costs) równają się sumie kosztów stałych (ang. fixed costs) i kosztów zmiennych, stąd można powiedzieć, że koszty zmienne obejmują te wszystkie rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Informacje o kosztach zmiennych i stałych wykorzystywane są na potrzeby podejmowania decyzji krótkookresowych oraz rachunku kosztów zmiennych. Od 2002 roku w Polsce podział ten stosuje się w rachunkowości finansowej do obliczania kosztu wytworzenia.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Samuelson A.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa, 2007
  • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001
  • Varian H. R., Mikroekonomia – kurs średni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  • Reklama