Koszty produkcji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty produkcji – ogół wydatków, jakie przedsiębiorstwo ponosi w związku z prowadzeniem działalności związanej z produkcją. Najczęściej obejmują one wydatki na zakup surowców, materiałów, półproduktów i energii niezbędnych do wytwarzania, wynagrodzenia pracowników, koszty związane z użytkowaniem gruntu i nieruchomości, amortyzację maszyn i narzędzi, a także koszty obsługi kapitału.

Koszty - wyrażone wartościowo zużycie czynników produkcji, wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Koszty można klasyfikować na wiele sposobów. Można wyróżnić trzy podstawowe układy kosztów:W ekonomii koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.

Ekonomiści rozróżniają:

 • Koszty rachunkowe - uwzględniane w ewidencji księgowej, obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne oraz niepieniężne (jak np. amortyzacja) zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Koszt alternatywny - odzwierciedlający wartość utraconych korzyści możliwych do uzyskania, gdyby dostępne zasoby wykorzystano w najlepszy sposób spośród innych dostępnych możliwości.
 • Dodatkowo rozróżnia się koszty stałe i zmienne. Koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji (np. amortyzacja maszyn, czynsz za wynajmowane pomieszczenia). Koszty zmienne są bezpośrednio związane z wielkością produkcji (np. koszt zużytych materiałów, koszt wykorzystanej w procesie produkcyjnym energii).

  Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.Koszty stałe - nakłady, które musi ponosić przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji. Nawet wówczas, gdy w przedsiębiorstwie nic się nie produkuje, ponosi on takie nakłady jak czynsze dzierżawne, procenty od kredytów, koszty konserwacji, płace strażników i służb administracyjnych, często pensje pracownicze (w przypadku sztywnego rynku pracy). Koszty stałe trzeba płacić niezależnie od wielkości produkcji, a więc bez względu na to czy się produkuje czy nie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Koszt (ekonomia)
 • Koszty finansowe
 • Koszty rachunkowe
 • Koszty stałe
 • Koszty zmienne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, G. Vernasca: Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. ISBN 978-83-208-2097-3.
 • Koszty zmienne są to koszty przedsiębiorcy wykazujące reakcję na zmiany wolumenu działalności przedsiębiorstwa. Ich poziom zależy od rozmiarów tego wolumenu. Rosną gdy wzrasta liczba jednostek wolumenu a zmniejszają się gdy ta liczba zmniejsza się.Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Koszty finansowe – koszty uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodów finansowych (stąd ich symetryczny układ względem przychodów). Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont (Przychody i koszty ich osiągnięcia) na koncie "Koszty finansowe". Należą do nich w szczególności:

  Reklama