• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koszarawa - rzeka

  Przeczytaj także...
  Rzeka górska – rodzaj rzeki, która przyjmuje inne rzeki i strumienie górskie, ma dno kamieniste, nurt bystry i niską temperaturę. Wyróżniająca się na tle innych cieków charakterem przekształceń koryta oraz jego sytuacją morfologiczną. W związku z częstym występowaniem załamań spadku w profilu podłużnym rzeka górska posiada cały szereg lokalnych baz erozyjnych, które wpływają na jej stan. Koryta górskich rzek tworzą na ogół głazy, ostre lub wypolerowane kamienie, co przy wartkim nurcie nie sprzyja na zakorzenianiu się wielu gatunków roślin.Kotlina Żywiecka (513.46) – duża kotlina śródgórska w Beskidach Zachodnich, której centrum znajduje się w rejonie ujścia do Soły jej dwóch dużych dopływów: prawobrzeżnej Koszarawy i lewobrzeżnej Żylicy.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Koszarawarzeka górska, prawy dopływ Soły. Jej źródłowe potoki spływają z zachodnich stoków Jałowca, północno-zachodnich Przełęczy Suchej i północno-wschodnich Lachowego Gronia. Najwyżej położone źródła znajdują się na wysokości około 1000 m. Początkowo spływa w północno-zachodnim kierunku pomiędzy grzbietami Jałowca i Lachowego Gronia, później zakręca w południowo-wschodnim kierunku przepływając przez miejscowość Koszarawa. W miejscowości Przyborów znów zmienia kierunek na północno-zachodni, przepływa przez miejscowości Mutne, Pewel Mała i Świnna. W centrum miasta Żywiec, na wysokości 344 m uchodzi do Soły.

  Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry. Lachów Groń (także Buciorysz, 1045 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego. Lachów Groń znajduje się w zakończeniu grzbietu odbiegającego od Czerniawej Suchej, od której oddziela go przełęcz o wysokości ok. 950 m. Od północy i zachodu jest opływany przez Koszarawę a od południa przez jej dopływ – potok Bystra. Pola i zabudowania należącego do miejscowości Koszarawa osiedla Bystra wysoko wkraczają na południowe stoki.

  Koszarawa przepływa przez tereny trzech gmin Koszarawa, Jeleśnia, Świnna i Żywiec. Pod względem geograficznym koryto rzeki i jej zlewnia znajdują się w trzech mezoregionach. Od źródeł aż do ujścia potoku Przybyłka jest to Beskid Makowski (Pasmo Przedbabiogórskie), od ujścia Przybyłki do zachodnich podnóży Pasma Pewelskiego Koszarawa tworzy granicę między Beskidem Makowskim a Beskidem Żywieckim, wreszcie po opuszczeniu gór, wypływa na Kotlinę Żywieckią.

  Krzyżówka – potok górski w Beskidzie Żywieckim, spływający z północnych zboczy masywu Beskidu Korbielowskiego i Beskidu Krzyżowskiego, zasilany wodami z wielu małych potoków, przepływający przez miejscowości Krzyżówki i Krzyżowa, lewy dopływ Koszarawy. Długość całkowita potoku to około 9 km.Soła – rzeka w południowej Polsce. Przepływa kolejno przez: Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze Śląskie i jest pierwszym dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość 88,9 km, powierzchnia dorzecza 1,4 tys. km². Średni przepływ 18,8 m³ na sekundę, przepływ minimalny 1 m³/s, przepływ maksymalny zarejestrowany w 1958 roku w Tresnej 1382 m³/s. Potencjał powodziowy Soły jest bardzo poważny i zajmuje ona drugie miejsce po Dunajcu wśród karpackich dopływów Wisły.

  Nazwa rzeki pochodzi z języka wołoskiego (por. rum. coşar – "stodoła, obora"), na Podhalu i w Beskidach polskich koszar oznacza "przenośną zagrodę dla owiec".

  Największe dopływy to: Bystra (lewy), Krzyżówka (lewy), Pewlica (prawy), Sopotnia (lewy). Długość całkowita wynosi 33,7 km.

  Rzeka Koszarawa w Przyborowie

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa 1:50 000. Kraków: Wyd. „Compass”, 2011. ISBN 978-83-7605-084-3.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-01-10].
  3. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  4. Wymienione w publikacji w języku rumuńskim: dr. Simona Condurateanu "Istorie şi toponimie românească în Carpaţii situaţi în afara României", Dacia Magazin nr 58, maj 2008, [1]
  5. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  Żywiec (niem. Saybusch, czes. Živec) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego, miasto leży na terytorium Małopolski.Przełęcz Sucha lub Trzebuńska (962 m) – przełęcz pomiędzy Jałowcem (1111 m) w Paśmie Jałowieckim a Czerniawą Suchą (1062 m) należącą do Grupy Mędralowej. Obydwa te pasma górskie według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego wchodzą w skład Pasma Przedbabiogórskiego i należą do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane są do Beskidu Żywieckiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pasmo Pewelskie – pasmo szczytów górskich i wzgórz, będące najbardziej na zachód wysuniętą częścią Beskidu Makowskiego. W niektórych przewodnikach i na niektórych mapach nazywane jest czasami Pasmem Pewelsko-Ślemieńskim lub Czeretnikami i zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
  Jałowiec (1111 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często Pasmo Przedbabiogórskie dzieli się na Grupę Mędralowej, Pasmo Solnisk i Pasmo Jałowieckie, wszystkie zaliczając do Beskidu Żywieckiego.
  Gmina Świnna – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.
  Pasmo Przedbabiogórskie – pasmo górskie, według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należące do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego i dzielone na trzy części: Grupa Mędralowej, Pasmo Jałowieckie i Pasmo Solnisk.
  Koszarawa – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Koszarawa, ok. 20 kilometrów od Żywca. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
  Przybyłka – potok, lewy dopływ rzeki Koszarawy. Ma źródła na południowo-zachodnich stokach Mędralowej, północno-wschodnich stokach Jaworzyny i pod przełęczą Głuchaczki. Najwyższe znajdują się na wysokości około 990 m n.p.m. Spływa w północno-zachodnim kierunku głęboką i zalesioną doliną i w miejscowości Przyborów, w miejscu o współrzędnych 49°37′18,6″N 19°23′02,0″E/49,621833 19,383889 uchodzi do Koszarawy. Zasilany jest przez klika potoków. Największe z nich to Moczów Potok i Przyborowa.
  Gmina Jeleśnia – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.637 sek.