• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koszęcin - gmina

  Przeczytaj także...
  Prądy (niem. Prondy) – przysiółek bądź część miejscowości Strzebiń, w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin. Według danych gminy, Prądy mają 173 mieszkańców oraz podlegają pod sołectwo Strzebiń.Dziennik Zachodni (pełny tytuł Polska Dziennik Zachodni) – regionalna gazeta, dziennik ukazujący się w województwie śląskim i opolskim. Jej siedziba mieści się w Sosnowcu, wcześniej mieściła się w Domu Prasy w Katowicach-Śródmieściu. Wydawany przez spółkę Polskapresse Oddział Prasa Śląska. Zajmuje się szeroką tematyką, przedstawia wydarzenia ze świata, kraju i regionu. Cechą charakterystyczną jest rysunkowy felieton Gwidona Miklaszewskiego, umieszczony na ostatniej stronie.
  Tornado (z hiszp. tronada – burza) – gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa. Tornada osiągają różne rozmiary. Zwykle przyjmują postać widzialnego leja kondensacyjnego, węższym końcem dotykającego ziemi. Dolna część leja jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu.

  Koszęcin - położona w południowo-wschodniej części powiatu lublinieckiego (województwo śląskie) o charakterze leśno-rolniczym z tendencją do umacniania roli turystyki. Od zakończenia II wojny światowej do maja 1975 r. gmina wchodziła w skład województwa katowickiego. W latach 1975-1998 przynależała do województwa częstochowskiego. Po kolejnej reformie, w 1999 r. gmina powróciła do województwa śląskiego.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Gmina Woźniki (do 1976 gmina Psary) – gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze powiatu lublinieckiego. Oprócz miasta Woźniki, w skład gminy wchodzą także sołectwa: Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 11 453 osoby.

  Fragment lasu między Rusinowicami a Cieszową, przy drodze prowadzącej z Koszęcina do miejscowości Wierzbie

  W sierpniu 2008 roku przez gminę Koszęcin przeszła trąba powietrzna niszcząc budynki w miejscowości Rusinowice oraz znaczne połacie lasu, przemieszczając się w stronę Cieszowej. Łącznie na terenie gminy zniszczone zostały 73 budynki mieszkalne, a z dalszych 55 tornado zerwało dachy.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Rzyce (niem. Rzytze) – kolonia w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Koszęcin ma obszar 128,54 km², w tym:

 • użytki rolne: 41%
 • użytki leśne: 52%
 • Gmina stanowi 15,63% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Piłka (niem. Pielkau) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie częstochowskim.Województwo katowickie – województwo istniejące w latach 1950-1975 (w latach 1953-1956 pod nazwą województwo stalinogrodzkie), powstałe z podziału województwa województwa śląskiego (potocznie nazywanego śląsko-dąbrowskim) na woj. katowickie i woj. opolskie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku znacznie zmniejszono jego terytorium.
  Gmina Koszęcin na tle powiatu lublinieckiego
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Koszęcin w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Koszecin.png

  Sołectwa[]

  Brusiek, Cieszowa, Koszęcin (siedziba urzędu gminy), Piłka, Rusinowice, Sadów, Strzebiń, Wierzbie.

  Miejscowości niesołeckie[]

  Bukowiec, Dolnik, Irki, Krywałd, Lipowiec, Łazy, Nowy Dwór, Prądy, Rzyce

  Sąsiednie gminy[]

  Boronów, Herby, Kalety, Kochanowice, Lubliniec, Tworóg, Woźniki

  Gmina Herby – położona w północnej części powiatu lublinieckiego (województwo śląskie), zajmuje powierzchnię 50,47 km², zamieszkuje na jej terenie ok. 5100 mieszkańców. Herby posiadają status gminy od roku 1973. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. W 1993 roku z południowej części gminy Herby powstała gmina Boronów.Lubliniec (śl. Lublynec, łac. Lobin, niem. Lublinitz, Loben. pol. hist. Lublin Śląski) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego. Położone nad rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią, historycznie na Górnym Śląsku. Główny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, edukacyjny i przemysłowy ziemi lublinieckiej oraz drugi co do wielkości (po Częstochowie) w północnej części województwa śląskiego. Jedno z najstarszych miast Śląska, główne miasto Równiny Opolskiej.

  Miasta partnerskie[]

 • Rumunia Gura Humorului
 • Austria Kraubath an der Mur
 • Przypisy

  1. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  2. Trąba powietrzna na terenie naszego powiatu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. [dostęp 8 kwietnia 2009].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Koszecin, w oparciu o dane GUS.
  5. Krzysztof Suliga. Połączyła ich osoba księcia. „Polska Dziennik Zachodni. Tygodnik Powiatowy Lubliniec”, s. 4, 23 lipca 2010. Polskapresse Oddział Prasa Śląska. ISSN 1899-7279. 
  Łazy – przysiółek bądź część wsi Strzebiń, w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin. Łazy podlegają pod sołectwo Strzebiń.Kalety (niem. Kalet) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, położone na terenie historycznej ziemi lublinieckiej oraz na Górnym Śląsku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa Wydawnicza Polskapresse wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Verlagsgruppe Passau i jest wydawcą 8 dzienników regionalnych (Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Express Ilustrowany, Kurier Lubelski), 3 regionalnych dodatków telewizyjnych (Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot), 4 tygodników ogłoszeniowych (Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, „Jarmark”, Motojarmark), tygodników regionalnych Nasze Miasto, bezpłatnego dziennika Echo Miasta ukazującego się dwa razy w tygodniu w siedmiu miastach Polski oraz od końca czerwca 2011 r. posiada 100% udziałów w spółce Polski Dom Medialny, wydawcy Dziennika Polskiego .
  Powiat lubliniecki – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubliniec.
  Sadów (śl. Sodowje, niem. Sodow) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin. W latach 1945-54 siedziba gminy Sadów.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Cieszowa (niem. Czieschowa) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin.
  Koszęcin (dawniej Kosięcin, śl. Kuoszyncin, niem. Koschentin) – wieś w powiecie lublinieckim w województwie śląskim. Siedziba gminy Koszęcin oraz nadleśnictwa Koszęcin. Historycznie leży na Górnym Śląsku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.