• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kostka OLAP

  Przeczytaj także...
  Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy.
  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.
  Kostka OLAP

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – struktura danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.

  Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.Multidimensional Expressions (MDX) (wielowymiarowe wyrażenia) – język zapytań dla wielowymiarowych struktur OLAP pozwalający na zadawanie zapytań online w kostkach analitycznych.

  Kostki OLAP mogą być uważane za rozszerzenie dwuwymiarowej tabeli arkusza kalkulacyjnego. Na przykład przedsiębiorstwo może chcieć dokonać analizy danych finansowych w oparciu o produkt, czas, miasto, według rodzaju dochodu i kosztu i poprzez porównanie rzeczywistych danych z budżetem. Te dodatkowe metody dokonywania rozbioru danych są znane jako wymiary. Ponieważ w systemie OLAP może być więcej niż trzy wymiary, czasami używa się określenia hiperkostka (hypercube).

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) – oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych.

  Budowa kostki[ | edytuj kod]

  Każda kostka składa się z wymiarów i miar, czyli analizowanych wartości. Przykładowa kostka danych zbudowana w oparciu o następujące wymiary: produkt, sklep oraz czas, gdzie w poszczególnych komórkach kostki znajdują się wartości miar, np. liczba sprzedanych sztuk czy wartość sprzedaży dostarczy użytkownikowi końcowemu informacji, jaka była ilość sprzedanego towaru (lub grup) w danym sklepie lub sklepach w konkretnym przedziale czasu (można porównywać np. odpowiadające sobie okresy różnych lat). Miary to wskaźniki numeryczne (ile), wymiary reprezentują dane opisowe (kto, co). Wymiary mogą być podzielone na poziomy.

  Hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości.

  Typowe operacje[ | edytuj kod]

 • Zwijanie – (agregacja) czyli uogólnienie danych,
 • Rozwijanie – dane stają się bardziej szczegółowe,
 • Selekcja – wybór danych interesujących analityka,
 • Projekcja – zmniejszenie liczby wymiarów,
 • Wycinania – połączenie selekcji z projekcją,
 • Sortowania – tworzenie rankingów,
 • Obracania – zmiana perspektywy oglądania danych.
 • Podział kostek[ | edytuj kod]

  Kostki można podzielić na tzw.:

 • kostki fizyczne (ang. physical cube) – posiadają one w swoich komórkach już przeliczone i zagregowane dane;
 • wirtualne (ang. virtual cube) – powstają one z kostek fizycznych, mogą mieć swoje własne miary, lecz wymiary dziedziczą po kostkach fizycznych z których powstają.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • business intelligence
 • Multidimensional Expressions
 • hurtownia danych
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Piotr Muryjas, Janusz Jaroszyński: Analiza danych w technologii OLAP.
 • Andrzej Ptasznik: Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.