• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kosmos

  Przeczytaj także...
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
 • Wszechświat – kosmos w astronomii
 • kosmos w filozofii
 • przestrzeń kosmiczna
 • Kosmospowieść Witolda Gombrowicza
 • Kosmos – radziecko-rosyjski system nazewnictwa satelitów wojskowych
 • Kosmos – rodzina radzieckich rakiet nośnych
 • kosmos – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 • Kosmos” – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, o pełnej nazwie: Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych
 • Kosmos — rodzina radzieckich rakiet nośnych. Budowane w oparciu o dwie rakiety balistyczne średniego zasięgu, R-12 i R-14. Zapoczątkowana przez rakietę Kosmos 63S1 w roku 1961. Zastąpiona przez jej modyfikację, Kosmos 63S1M (1965). Kolejnym wariantem była rakieta Kosmos 11K63 (1966). Po nich nazwę Kosmos otrzymały rakiety budowane w oparciu o R-14. Były to, chronologicznie: Kosmos 65S3 (1964), Kosmos 11K65 (1966), Kosmos 11K65M (1967), Kosmos 65MP (1973).Kosmos – ostatnia powieść Witolda Gombrowicza, wydana po raz pierwszy w 1965 roku przez Instytut Literacki w Paryżu. Kolejne wydanie zostało włączone do jedenastotomowych Dzieł zebranych – wydawanych w Paryżu w latach 1967–1977. W Polsce po raz pierwszy powieść została wydana w dziesięciotomowych Dziełach zebranych wydawanych w latach 1986–1988 przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie pod redakcją Jana Błońskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kosmos (Cosmos Cav.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Należy do niego około 25 gatunków pochodzących z obszarów Ameryki o cieplejszym klimacie, większość gatunków z Meksyku. Gatunkiem typowym jest Cosmos bipinnatus.

  Reklama