Kosmiczny Teleskop Keplera

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Keplerteleskop kosmiczny agencji NASA poszukujący ziemiopodobnych planet pozasłonecznych. Został umieszczony na orbicie wokółsłonecznej 7 marca 2009 roku, w ramach 10. misji programu Discovery. Ma aperturę 0,95 m, masę 1052,4 kilogramów w momencie startu i jest wyposażony w największą matrycę CCD do tej pory wyniesioną w kosmos, posiadającą 95 megapikseli. Po przedłużeniu misji (planowanej wstępnie na 3,5 roku), jego obserwacje potrwać miały co najmniej do roku 2016. Poważna awaria wymusiła przeformułowanie programu badań; teleskop Kepler realizował jednak misję „K2”, a jego działanie zakończono ostatecznie pod koniec 2018 roku. Dzięki misji odkryto ponad 2300 planet pozasłonecznych.

Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który zawsze jest skierowany od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.

Nazwa teleskopu honoruje szesnastowiecznego astronoma Jana Keplera – odkrywcę trzech praw ruchu planet wokół Słońca.

Całkowity koszt misji szacowany jest na 591 mln dolarów amerykańskich (2009).

Cele misji[ | edytuj kod]

Obszar badany przez sondę Kepler na tle mapy nieba

Głównym celem misji jest określenie częstotliwości występowania układów planetarnych w kosmosie i różnorodności ich struktur. Ma to być zrealizowane przez obserwowanie dużego zbioru gwiazd i określenie:

Pasmo X (ang. X band) — fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego o częstotliwościach od 8 do 12,5 GHz. Pasmo to jest wykorzystywane przez niektóre satelity telekomunikacyjne, oraz wojskowe radary, głównie lotniczych systemów kierowania ogniem. Pojęcie pasma X jest używane również w odniesieniu do rozszerzonego pasma AM.Kepler-10b – planeta pozasłoneczna znaleziona w ramach programu Kepler, pierwsza planeta skalista znaleziona przez tego satelitę. Planeta obiega gwiazdę Kepler-10 położoną w gwiazdozbiorze Smoka, odległą o 173 (± 27) parseków od Ziemi. Jest to pierwsza odkryta planeta układu Kepler-10.
 • jak często planety skaliste występują w ekosferach różnych typów gwiazd,
 • jakie typy planet występują częściej, a jakie rzadziej,
 • jak często występują systemy z wieloma planetami i jak wiele planet mogą zawierać,
 • jak często występują gorące jowisze i jakie są ich przeciętne parametry,
 • wokół jakich gwiazd najczęściej występują systemy planetarne.
 • Sonda miała obserwować zmiany jasności ponad 100 000 tych samych gwiazd przez co najmniej 3,5 roku, w poszukiwaniu okresowych tranzytów planet. Z tego względu nie mogą być one niczym przesłaniane przez cały czas trwania misji. Do obserwacji wybrano region pogranicza gwiazdozbiorów Łabędzia i Lutni.

  Kepler-10 – gwiazda typu widmowego G (tzw. żółty karzeł) w gwiazdozbiorze Smoka, położona 560 lat świetlnych od Ziemi. Jej wiek szacowany jest na 11,9 miliarda lat. Gwiazda posiada ok. 90% M☉ i ok. 105% R☉.Pas planetoid – obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Krąży w nim wiele ciał różnej wielkości, nazywanych planetoidami. Pas planetoid nazywany jest też głównym pasem, ponieważ w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał: pas Kuipera, dysk rozproszony i obłok Oorta, oraz wiele mniejszych skupisk, takich jak planetoidy bliskie Ziemi, centaury czy trojańczycy.

  Dla losowej orientacji orbity w stosunku do kierunku patrzenia, prawdopodobieństwo zaobserwowania tranzytu jest równe stosunkowi średnicy gwiazdy do średnicy orbity planety. Dla układu identycznego do naszego, prawdopodobieństwo zaobserwowania tranzytu Ziemi wynosiłoby około 0,47%, a Wenus około 0,65%. Zakładając, że planety obiegają gwiazdę w tej samej płaszczyźnie, zaobserwowanie jednej znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zaobserwowania innych. Przykładowo, odległy obserwator po wykryciu tranzytu Ziemi miałby około 12% szans zaobserwowania również tranzytu Wenus.

  Teleskop (gr. tēle-skópos – daleko widzący) – jest narzędziem, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego). Pierwsze znane praktyczne teleskopy zostały skonstruowane przy użyciu soczewek ze szkła w Holandii na początku XVII wieku przez Hansa Lippersheya, a wkrótce potem przez Galileusza we Włoszech. Znalazły zastosowanie w działaniach militarnych i w astronomii.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.

  Misja Kepler została zaprojektowana tak, aby uzyskać możliwie dużą szansę wykrycia planet podobnych do Ziemi. Ponieważ będzie obserwować 100 000 gwiazd, gdyby wokół każdej krążyła taka planeta, Kepler wykryłby ich około 480. Liczba faktycznie wykrytych przez sondę planet będzie zatem dobrym wyznacznikiem częstotliwości występowania takich planet w kosmosie.

  Gwiazda zmienna – gwiazda, która w znaczący sposób zmienia swoją jasność. Ogólnie rzecz biorąc, każda gwiazda wykazuje drobne fluktuacje jasności, ale są one w większości przypadków praktycznie niezauważalne – na przykład jasność Słońca zmienia się o ok. 0,1% w 11-letnim cyklu.KIC 8462852 – jedna z gwiazd w konstelacji Łabędzia. Jest to żółto-biały karzeł typu widmowego F, około 1,7 razy większy od Słońca i o masie 1,4 masy naszej gwiazdy, u której zaobserwowano nietypowe, nieregularne i znaczne spadki jasności.

  Dane zebrane przez sondę będą użyte również do badania gwiazd zmiennych i w asterosejsmologii.

  Przyjmując rygorystyczne kryteria wykrywania planet, uwzględniając zmienność gwiazd, biorąc pod uwagę tylko orbity z czterema przejściami planety przed gwiazdą centralną w ciągu 3,5 roku i zakładając, że istnienie planet wokół gwiazd typu słonecznego jest powszechne, autorzy misji spodziewali się wykrycia:

 • ok. 50 planet, jeśli ich większość będzie rozmiaru zbliżonego do Ziemi, ale nie większych od niej;
 • ok. 185 planet, jeśli ich większość będzie miała 1,3 średnicy Ziemi;
 • ok. 640 planet, jeśli ich większość będzie miała 2,2 średnicy Ziemi;
 • odsetka 12% systemów planetarnych z więcej niż dwoma planetami.
 • Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie orbity od kilku dni do ponad roku, ilość odkrytych planet ulegnie znacznemu zwiększeniu.

  Kepler-8b – planeta pozasłoneczna typu gorący jowisz, znajdująca się w gwiazdozbiorze Lutni w odległości około 4340 lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta w 2010 roku przez Teleskop Kosmiczny Kepler.Ball Aerospace & Technologies Corp. (potocznie Ball Aerospace) – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem produktów wysoko zaawansowanych technologii. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją cywilnych i wojskowych statków kosmicznych oraz komponentów i przyrządów na potrzeby naukowe i przemysłu zbrojeniowego. Produkty firmy mają zastosowanie w celach naukowych, komercyjnych i wojskowych. Siedziba przedsiębiorstwa oraz główne zakłady znajdują się w Boulder, ponadto firma posiada oddziały w Broomfield i Westminster w stanie Kolorado.

  Orbita[ | edytuj kod]

  Położenie statku na orbicie w pierwszych 4 latach misji

  Sonda Kepler krąży po orbicie heliocentrycznej, w tej samej odległości od Słońca, co Ziemia. Nie znajduje się na orbicie okołoziemskiej, aby uniknąć wywoływanych przez Ziemię zakłóceń elektromagnetycznych i grawitacyjnych. Teleskop z fotometrem, główny instrument naukowy sondy, jest skierowany na punkt w gwiazdozbiorze Łabędzia, wysoko ponad ekliptyką. Dzięki temu obserwacje nie są utrudniane przez blask Słońca, ani przez planetoidy z pasa Kuipera i pasa planetoid.

  Kepler-22b – planeta pozasłoneczna odkryta przez Teleskop Kosmiczny Kepler (TKK) znajdująca się w ekosferze gwiazdy podobnej do Słońca. Planeta ma średnicę 2,4 razy większą od średnicy Ziemi i znajduje się ok. 600 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Jej masa ani gęstość nie są znane, nie jest zatem wiadome, czy przypomina ona budową skalistą Ziemię. Obiega gwiazdę Kepler-22 w czasie 290 dni.Kepler-186f (tymczasowe oznaczenie: KOI-571.05) – planeta pozasłoneczna typu ziemskiego, o promieniu 1,11 razy większym od promienia Ziemi. Krąży po orbicie wokół czerwonego karła o oznaczeniu Kepler-186 i jest najdalszą z pięciu znanych planet tego systemu. Jej orbita przebiega wewnątrz ekosfery tej gwiazdy, co pozwala na istnienie na powierzchni ciekłej wody (pod warunkiem występowania atmosfery). W chwili odkrycia była to najbardziej przypominająca Ziemię planeta krążąca w ekosferze gwiazdy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gwiazda zmienna zaćmieniowa – gwiazda, która obserwowana na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności. Zmienność gwiazd tego typu wynika z faktu, iż są one układami najczęściej podwójnymi, w których składniki systemu obiegając się, w regularnych odstępach czasu wzajemnie się zasłaniają. To wzajemnie zakrywanie się składników jest powodem zmiany jasności widomej.
  Lutnia (łac. Lyra, dop. Lyrae, skrót Lyr) – jeden z charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba letniego na półkuli północnej, znany już w starożytności.W Polsce widoczny od wiosny do jesieni. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 45.
  Kepler-20 – gwiazda typ widmowego G, oddalona o około 950 lat świetlnych od Ziemi, położona w gwiazdozbiorze Lutni. Jest nieznacznie mniejsza i lżejsza od Słońca. Posiada układ planetarny składający się z pięciu planet. Jest to pierwszy znany układ pozasłoneczny, w skład którego wchodzą planety podobne rozmiarami do Ziemi, orbitujące wokół gwiazdy podobnej do Słońca; jednak planety te – Kepler-20e i Kepler-20f – znajdują się poza ekosferą, a temperatury ich powierzchni szacowane są odpowiednio na 760 i 427 °C. Odkrycia układu dokonano dzięki Teleskopowi Kosmicznemu Keplera.
  HAT-P-7b (Kepler-2b) – planeta pozasłoneczna typu gorący jowisz znajdująca się w odległości około 1000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Łabędzia. Planeta ta została odkryta 6 marca 2008 w programie HATNet. Obiega ona gwiazdę GSC 03547-01402 (HAT-P-7).
  Delta II - rakieta nośna należąca do rodziny rakiet Delta zaprojektowana i zbudowana przez wytwórnię lotniczą McDonnell Douglas, następnie produkowana przez Integrated Defense Systems - własność Boeinga. Rakiety te są w użyciu od 1989 roku. Za program Delta II od 1 grudnia 2006 roku odpowiedzialny jest United Launch Alliance. Jest dwuczłonowa. Do pierwszego członu doczepia się najczęściej 9 silników pomocniczych na stały materiał pędny. Jest średniej wysokości [około 40 metrów]. Wynosi sondy i satelity na niskie orbity stacjonarne i międzyplanetarne. Jest jednym z podstawowych środków transportu kosmicznego. Na ponad 300 startów 95% było udanych.
  Fotometr – przyrząd pomiarowy do pomiaru natężenia oświetlenia i innych parametrów światła. Stosowany m.in. w fotometrii, spektrofotometrii, technikach oświetleniowych i fotografii (światłomierz, eksponometr, luksomierz). W fotometrii płomieniowej służy do analizy spektralnej płomienia.
  Kepler-452b – planeta pozasłoneczna w układzie planetarnym gwiazdy typu widmowego G Kepler-452 w gwiazdozbiorze Łabędzia; jest planetą ziemiopodobną.

  Reklama