• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Korybut Dymitr

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Miłosławscy - rusko-tatarska rodzina książęca i bojarska mająca swoje korzenie w polskiej szlachcie wywodzącej się z Miłosławia w Wielkopolsce.
  Helena Korybutówna (ur. przed 1390, zm. po 2 marca 1449) – księżna raciborska, córka księcia Nowogrodu Siewierskiego Korybuta Dymitra i Anastazji riazańskiej.

  Korybut Dymitr (lit.: Kaributas, biał.: Карыбу́т Альге́рдавіч) (ur. po 1350, zm. po 1404) – jeden z synów Olgierda i władca Nowogrodu Siewierskiego.

  Dymitr Korybut Olgierdowicz, książę nowogrodzko-siewierski, przyrzeka wierność królowi polskiemu Władysławowi, królowej Jadwidze i koronie polskiej (1386 r.)

  Korybut urodził się niedługo po 1350 roku (dokładna data nie jest znana), jako syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda i Julianny Twerskiej. Urodzony jako poganin, w 1386 roku został ochrzczony w wierze prawosławnej i został księciem Nowogrodu Siewierskiego. Przybrał chrześcijańskie imię Dymitra (Dmitri we współczesnym jęz. rosyjskim) i stąd zazwyczaj nazywany jest Korybutem Dymitrem (kombinacja zeslawizowanego imienia litewskiego i jego imienia z chrztu) lub Dymitrem Olgierdowiczem. Poślubił księżnę Anastazję, córkę wielkiego księcia Olega Riazańskiego, z którą miał trzy córki i trzech synów. Wśród nich byli:

  Wiśniowieccy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.Andrzej (zm. 12 lub 16 sierpnia 1399 w bitwie nad Worsklą). Był synem kniazia Dymitra Wasylewica Druckiego i Anastazji, córki Olega Riazańskiego oraz pasierbem Korybuta Dymitra. Zginął w bitwie nad Worsklą. Z małżeństwa z nieznaną bliżej kobietą pozostawił dwóch synów, którzy posiadali dobra w dystryktach krewskim i świsłockim.
 • Helena, która później poślubiła Jana II Raciborskiego,
 • Fedor z Nieświeża, uważany przez niektórych historyków za przodka rodów Nieświckich, Zbaraskich i Wiśniowieckich,
 • Zygmunt Korybutowicz, pretendent do korony Czech,
 • Anastazja, późniejsza żona księcia Fiodora z Kaszyna.
 • Synem jego żony z pierwszego małżeństwa był:

  Zygmunt Korybutowicz, Zygmunt Korybut (ur. ok. 1395?, zm. wrzesień 1435) – książę litewski, syn Korybuta Olgierdowicza, bratanek Władysława Jagiełły, pretendent do korony czeskiej.Jan II Żelazny (Raciborski) (ur. ok. 1365, zm. 1424) – książę raciborski w latach 1380/1382–1424, w latach 1385–1392 zastawił Karniów książętom opolskim, do 1385 i od 1405/1407 w Bruntalu, od 1396 w Pszczynie i Mikołowie.
 • Andrzej, który zginął w bitwie nad Worsklą w 1399 r.
 • Korybut Dymitr zmarł po 1404 roku.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nowogród Siewierski (ukr. Новгород-Сіверський) – miasto na Ukrainie, nad Desną, położone w obwodzie czernihowskim, ludność 15 000 mieszkańców. Stolica rejonu nowogrodzkiego. Historyczna stolica ziemi siewierskiej.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Olgierd (biał. Альгерд, ros. Ольгерд, lit. Algirdas, ur. ok. 1296 lub ok. 1304, zm. 1377) – wielki książę litewski, syn Giedymina, z dynastii Giedyminowiczów.
  Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.
  Zbarascy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią rodu kniaziów Nieświckich, którzy przybrali nowe nazwisko od znajdującego się w ich posiadaniu Zbaraża na Podolu.
  Julianna Aleksandrowna Twerska, ros. Ульяна Александровна Тверская (ur. ok. 1325, zm. jesień 1392) – córka wielkiego księcia Aleksandra twerskiego oraz Anastazji halickiej, druga żona księcia litewskiego Olgierda.
  Bitwa nad Worsklą – jedna z największych bitew średniowiecznej Europy, stoczona 12 lub 16 sierpnia 1399 nad brzegami Worskli. Stronami konfliktu z jednej strony były wojska litewsko-ruskie pod wodzą wielkiego księcia Witolda wspierające Tochtamysza próbującego powrócić na tron Złotej Ordy. Witold i Tochtamysz wspierani byli również przez wojska krzyżackie, polskie i mołdawskie. Drugą stroną konfliktu były wojska tatarskie dowodzone przez Edygeja. Bitwa zakończyła się klęską wojsk sprzymierzonych Witolda.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.