• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kortowo II

  Przeczytaj także...
  Jezioro Modrzewiowe - niewielkie jezioro położone w południowej części Olsztyna na terenie osiedla Kortowo w sąsiedztwie Kościoła św. Franciszka z Asyżu. Jezioro zajmuje powierzchnię ok. 0,25 ha i jest najmniejszym jeziorem w Olsztynie.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.
  Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – uniwersytecka biblioteka naukowa powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (założonej w 1950 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (założonej w 1969 r.). Obecnie jest największą biblioteką naukową północno-wschodniej Polski.

  Kortowo II – część dzielnicy administracyjnej Kortowo w Olsztynie. Stanowi południową część osiedla Kortowo, na którym znajduje się miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na jego terenie znajduje się Jezioro Modrzewiowe.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WH, human) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WNE) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym prowadzone są studia na trzech kierunkach:

  Ważniejsze budynki[]

 • Wydział Prawa i Administracji
 • Centrum Konferencyjne
 • Centrum Nauk Humanistycznych
 • Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Nauk Ekonomicznych: Katedra Makroekonomii
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Planowane zagospodarowanie części kampusu wokół ulicy Benedykta Dybowskiego
  Planowane zagospodarowanie części kampusu wokół ulicy Benedykta Dybowskiego
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WPiA) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kortowo (dawniej niem. Kortau) – osiedle (jednostka pomocnicza gminy) w Olsztynie, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego miasta, usytuowane w południowej jego części (na jego obrzeżach), nad Jeziorem Kortowskim. Kortowo tworzy wyraźnie wyodrębnioną od pozostałej części miasta dzielnicę – miasteczko uniwersyteckie (kampus), na terenie którego siedzibę ma większość instytucji uniwersyteckich lub związanych z Uniwersytetem (radio UWM FM, kluby studenckie itp.). Na terenie osiedla znajdują się jeziora Stary Dwór i Modrzewiowe.
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WMW) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunku:

  Reklama