• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Korneliusze Cynna

  Przeczytaj także...
  Corneille Pierre (ur. 6 czerwca 1606 w Rouen, zm. 1 października 1684 w Paryżu) – francuski dramaturg, ojciec klasycystycznej tragedii. Prawnik z wykształcenia, przez 20 lat pełnił urząd rzecznika królewskiego, niebawem jednak wyrzekł się kariery adwokackiej. Krótki czas należał do grupy „Pięciu Autorów”, których obowiązkiem było pisanie sztuk teatralnych na wyznaczony przez ministra (kardynała Richelieu) temat. W ostatnich latach życia usunięty w cień przez J. Racine’a (sztuka Corneille’a Tytus i Berenika przegrała w pojedynku z wystawianą w tym samym czasie tragedią Racine’a Berenika) i Moliera.Konsul (łac. consul – l.mn. consules) – w starożytnym Rzymie, w okresie republiki był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych przez komicja centurialne na roczną kadencję. Był odpowiedzialny za politykę zagraniczną.
  Gaius Iulius Caesar, Gajusz Juliusz Cezar, ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 p.n.e. w Rzymie – rzymski polityk, wódz, dyktator i pisarz. Jeden z członków stronnictwa popularów, spowinowacony z Cynną i Mariuszem. Po ich śmierci piastował kolejno urzędy kwestora, edyla, pretora, konsula i dyktatora. Sławę zdobył dzięki namiestnictwu w Galii i dzięki pomocy swych żołnierzy udało się mu pokonać opozycję, skupioną wokół senatu i Pompejusza – tzw. optymatów, aby następnie, po wieloletnich walkach, przejąć pełnię władzy w Rzymie. Zamordowany w idy marcowe przez senatorów pod przywództwem Marka Brutusa oraz Gajusza Kasjusza. W testamencie adoptował syna swojej siostrzenicy Gajusza Oktawiusza, późniejszego Oktawiana Augusta, wyznaczając go na swego spadkobiercę.

  Cornelii Cinna - gałąź rzymskiego rodu patrycjuszowskiego Korneliuszy (por. Korneliusz).

 • Lucjusz Korneliusz Cynna – przywódca popularów
 • Lucjusz Korneliusz Cynna – pretor 44 p.n.e
 • Lucjusz Korneliusz Cynna – konsul 32 p.n.e.
 • Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus
 • Kornelia Cynilla
 • Kornelia Pompeja Magna
 • Lucjusz Korneliusz Cynna pr.44[ | edytuj kod]

  Lucjusz Korneliusz Cynna (Lucius Cornelius Cinna) polityk rzymski, syn Lucjusza Korneliusza Cynny konsula w 87 p.n.e. Był pretorem w 44 p.n.e. Nie biorąc udziału w spisku, po zamordowaniu Cezara oficjalnie wyraził aprobatę dla czynu spiskowców. Demonstracyjnie zdjął insygnia pretorskie, jako nadane przez tyrana. Wywołał tym taką nienawiść tłumów, że w czasie pogrzebu Cezara zamordowano Gajusza Helwiusza Cynnę, z powodu nazwiska pomyłkowo uznanego za pretora Cynnę.

  Pompeja (Pompeia) córka Pompejusza Wielkiego, siostra Gnejusza Pompejusza. Żona Faustusa Korneliusza Sulli, syna dyktatora Lucjusza Korneliusza Sulli, a następnie Lucjusza Korneliusza Cynny.Gnaeus Pompeius Magnus, Gnejusz Pompejusz Wielki (ur. 29 września 106 p.n.e., zm. 28 września 48 p.n.e.) – rzymski polityk i dowódca wojskowy, jeden z twórców I triumwiratu, zwany przez współczesnych Pompejuszem Wielkim ze względu na wielkie sukcesy polityczne i militarne oraz zasługi dla Rzymu.

  Lucjusz Korneliusz Cynna k.32[ | edytuj kod]

  Lucjusz Korneliusz Cynna (Lucius Cornelius Cinna) polityk rzymski, konsul zastępczy w 32 p.n.e., być może identyczny z pretorem w 44 p.n.e. Zięć Pompejusza Wielkiego jako mąż Pompei.

  Dzieci:

 • Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus
 • Kornelia Pompeja Magna
 • Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus[ | edytuj kod]

  Gnejusz Korneliusz Cynna Magnus (Gnaeus Cornelius Cinna Magnus) syn Lucjusza Korneliusza Cynny k.32, wnuk Pompejusza Wielkiego, stąd przydomek Magnus. Polityk rzymski, spiskował przeciwko cesarzowi Augustowi, został jednak przez niego wspaniałomyślnie ułaskawiony, a później nawet mianowany konsulem w 5 n.e. Ten Cynna jest bohaterem tragedii Piotra Corneille "Cinna".

  Patrycjusze (łac. patres - ojcowie) to uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczna, która pojawiła się w okresie republiki, w starożytnym Rzymie. Posiadali pełne prawa polityczne (do pewnego momentu) i wyłączność na obejmowanie urzędów. Wywodzili się oni z zamożnych rodzin. Początkowo prawdopodobnie potomkowie arystokracji rodowej (zamknięta liczba rodów - "gentes"), która we wczesnym okresie państwa (okres królewski i wczesnej republiki) cieszyła się pełnią praw politycznych.Kornel, Korneliusz, Korneli – imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od nazwiska rzymskiego rodu Cornelii (Korneliuszy, por. Korneliusze Cynna). Istnieją różne hipotezy pochodzenia wspomnianej nazwy rodowej; wywodzi się ją bądź to ze słowa cornu („róg”), bądź to cornus („dereń”), bądź to od nazwy pola Corne w Tusculum. W dawnej Polsce zapisywane od 1402 roku w łac. formie Cornelius oraz od 1412 roku w formach pochodnych Kornosz, Kornasz, Korna (masc.), Kornosza (masc.), Kornoszek i ze zdrobnieniami Nela (masc.), Nelka (masc.), Nelko.

  Kornelia[ | edytuj kod]

  Kornelia (Cornelia) córka Lucjusza Korneliusza Cynny. Żona od 84 Cezara, matka jego córki Julii. Zmarła w 69 p.n.e.

  Kornelia Pompeja Magna[ | edytuj kod]

  (Cornelia Pompeia Magna); wnuczka dwóch wybitnych polityków republikańskiego Rzymu, Pompejusza i Cynny.

  Wywód przodków:

  Lucjusz Korneliusz Cynna (Lucius Cornelius Cinna) (ur. ok. 130 p.n.e. - zm. 84 p.n.e) – polityk rzymski, jeden z przywódców popularów. Popierał Mariusza w walce z Sullą i był jego legatem w czasie wojny ze sprzymierzeńcami.Gaius Octavius Thurinus, po adopcji Gaius Iulius Caesar Octavianus, (Gajusz Juliusz Cezar Oktawian) (ur. 23 września 63 roku p.n.e. w Rzymie, zm. 19 sierpnia 14 roku n.e. w Noli) – pierwszy cesarz rzymski, panował od 16 stycznia 27 roku p.n.e. do śmierci jako Imperator Caesar Augustus. Po śmierci zaliczony został w poczet bogów jako „Divus Augustus”. Syn Gajusza Oktawiusza i Atii Starszej (Atia Maior), wnuk siostry Juliusza Cezara i jego adoptowany testamentem syn.

  Małżeństwa i potomkowie:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.705 sek.