Kopiec binarny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kopiec binarny (ang. binary heap, czasem używa się też określenia sterta) – tablicowa struktura danych reprezentująca drzewo binarne, którego wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego muszą być pełne. W przypadku, gdy ostatni poziom drzewa nie jest pełny, liście ułożone są od lewej do prawej strony drzewa. Wyróżniamy dwa rodzaje kopców binarnych: kopce binarne typu max w których wartość danego węzła niebędącego korzeniem jest zawsze mniejsza niż wartość jego rodzica oraz kopce binarne typu min w których wartość danego węzła niebędącego korzeniem jest zawsze większa niż wartość jego rodzica.

Tablica w informatyce to kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne. Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).Kolejka priorytetowa (ang. priority queue) – abstrakcyjny typ danych służący do reprezentowania zbioru elementów, z których każdy ma przyporządkowaną wartość zwaną kluczem.

Reprezentacja kopca binarnego w pamięci[ | edytuj kod]

Rysunek 1: Przykład niepełnego drzewa binarnego typu max

Kopiec binarny przechowywany jest w pamięci w postaci tablicy opisanej dwoma parametrami: parametrem length przechowującego informacje o wielkości całej tablicy oraz parametrem heap-size, który przechowuje informacje o wielkości kopca binarnego. Korzeń drzewa przechowywany jest zawsze w pierwszej komórce tablicy. Dla drzewa zwizualizowanego na rysunku 1 kopiec binarny wygląda następująco:

Na pierwszej pozycji znajduje się korzeń. Indeksy lewego i prawego syna węzła i to odpowiedni 2i oraz 2i+1. Indeks rodzica węzła i niebędącego korzeniem to

Budowanie i naprawianie struktury kopca w pseudokodzie:

Naprawianie struktury kopca

funkcja Heapify(a):
	largest := a
	jeśli 2a <= size oraz H[2a] > H[largest], to
		largest := 2a;
	jeśli 2a + 1 <= size oraz H[2a + 1] > H[largest], to
		largest := 2a + 1;
	jeśli largest != a, to
		zamień miejscami H[largest] oraz H[a]
		wywołaj rekurencyjnie Heapify(largest)

Budowanie kopca

procedura Build-Heap:
  dla i z zakresu size .. 1:
    wywołaj Heapify(i)

Dodawanie nowych wierzchołków[ | edytuj kod]

Załóżmy, że kopiec składa się z n elementów, zaś elementy uporządkowane są od największych (warunek kopca brzmi więc: każdy element jest większy od swoich dzieci). Dodawany wierzchołek ma klucz równy k:

 1. wstaw wierzchołek na pozycję n+1
 2. zamieniaj pozycjami z rodzicem (przepychaj w górę) aż do przywrócenia warunku kopca (czyli tak długo, aż klucz rodzica jest większy niż k, lub element dotrze na pozycję 1)

Dodawanie nowego wierzchołka w pseudokodzie:

funkcja Insert(a):
  size := size + 1
  child := size
  H[child] := a
  dopóki child > 1 oraz H[child] > H[child/2], wykonuj
      zamień miejscami H[child] oraz H[child/2]
      child := child / 2

Usuwanie wierzchołka ze szczytu kopca[ | edytuj kod]

 1. usuń wierzchołek ze szczytu kopca
 2. przestaw ostatni wierzchołek z pozycji n na szczyt kopca; niech k oznacza jego klucz
 3. spychaj przestawiony wierzchołek w dół, zamieniając pozycjami z większymi z dzieci, aż do przywrócenia warunku kopca (czyli aż dzieci będą mniejsze od k lub element dotrze na spód kopca)

Zarówno wstawianie jak i usuwanie obiektów ze szczytu kopca ma złożoność O(logn).

Podstrony: 1 [2] [3]
Reklama