• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopiec - architektura

  Przeczytaj także...
  Sokołowo – duża wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września, przy drodze krajowej nr 15. Wieś graniczy bezpośrednio z Wrześnią i przekształca się w północne przedmieście miasta powiatowego.Pomnik Obrońców Wybrzeża – pomnik w Gdańsku na Westerplatte, przy wejściu do portu, upamiętniający polskich obrońców wybrzeża we wrześniu 1939, w formie kopca (nie jest nazywany kopcem) z monumentem o wysokości 23 metrów. Budowa dzieła została zainicjowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
  Kopiec Powstania Warszawskiego usytuowany jest po południowej stronie ulicy Bartyckiej. Dawniej na mapach opisany jako Kopiec Czerniakowski. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 24 marca 2004 r. nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego. Obiekt ten znajduje się na Czerniakowie w warszawskiej dzielnicy Mokotów.

  Kopiecantropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, budowla ziemna w kształcie stożka (zazwyczaj ściętego). Na terenie Europy kopce, różnej wielkości i konstrukcji, były wznoszone już w czasach prehistorycznych. Pełniły wówczas rolę miejsc pochówku, a także funkcje kultowe, obronne, obserwacyjne. W znacznej części przypadków ich rola jest nieznana.

  Kopiec Wolności – kopiec znajdujący się w Poznaniu, na prawym brzegu Warty w dzielnicy Nowe Miasto, w części zwanej Maltą; pierwotnie usypany dla uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i przyłączenia regionu do niepodległej Polski. Odbudowany ma symbolizować szeroko rozumianą wolność jako największą wartość człowieka.Nowogródek (biał. Навагрудак, ros. Новогрудок, jid. נאַוואַרעדאָק, Nawaredok) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010).

  W późniejszych wiekach kopce wznoszono jako pamiątki ważnych wydarzeń historycznych lub w celu pośmiertnego upamiętnienia godnych osób, niewielkie kopce oznaczały np. granice ziem czy wsi. W związku ze znacznymi kosztami budowy i problemami z zapewnieniem trwałości budowli (erozja, spełzywanie zboczy itp.) obecnie nie buduje się kopców.

  Stożek ścięty to bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną, przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy.Kopiec Wyzwolenia – kopiec w Piekarach Śląskich usypany w latach 1932-1937 dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15. rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Stał się symbolem walki o polskość i pamiątką walk powstańców śląskich. Stanowi najwyższy punkt w granicach miasta i położony jest w zachodniej części centrum Piekar Śląskich.

  Wybrane kopce[ | edytuj kod]

  W Polsce[ | edytuj kod]

 • Kopiec gen. Jana Henryka DąbrowskiegoPierzchów
 • Kopiec GrunwaldzkiNiepołomice
 • Kopiec JagiełłyGrunwald – Pole Bitwy
 • Kopiec Kaszubów – Hel
 • Kopiec KościuszkiKraków
 • Kopiec KościuszkiOlkusz
 • Kopiec KościuszkiPołaniec
 • Kopiec KościuszkiTarnogród
 • Kopiec KościuszkiUchańka
 • Kopiec Krakusa – Kraków
 • Kopiec Krakusa IIKrakuszowice
 • Kopiec MickiewiczaSanok
 • Kopiec pamięciŁódź
 • Kopiec Piłsudskiego – Kraków
 • Kopiec Powstania WarszawskiegoWarszawa
 • Kopiec PułaskiegoKrynica-Zdrój
 • Kopiec SienkiewiczaOkrzeja
 • Kopiec TatarskiPrzemyśl
 • Kopiec TatarskiPrzeworsk
 • Kopiec Wandy – Kraków
 • Kopiec WolnościPoznań
 • Kopiec WyzwoleniaPiekary Śląskie
 • Kopiec Rolanda w Łobzie
 • kopiec wraz z pomnikiem bitwy pod SokołowemSokołowo
 • Kopiec Unii Horodelskiej – Horodło
 • Nienazywane kopcami:

  Antropogeniczna forma (gr. ánthrôpos – człowiek, génesis – pochodzenie) – forma terenu (np. kamieniołomy, glinianki, hałdy kopalniane i hutnicze; nasypy kolejowe, groble itp.) powstała w wyniku działalności człowieka.Bobrujsk (biał. Бабруйск, Babrujsk, ros. Бобруйск) – miasto w środkowej części Białorusi, stolica rejonu bobrujskiego w obwodzie mohylewskim, około 130 km na południowy wschód od Mińska, nad Berezyną; 215,0 tys. mieszkańców (2010).
 • Góra Trzech KrzyżySzydłowiec
 • Pomnik Obrońców WybrzeżaGdańsk
 • Szwedzka mogiłaRacławice
 • Wzgórze Jana Pawła IILuboń
 • Wzgórze NapoleonaSzczecin
 • Bezpowrotnie zniszczone:

 • Kopiec Esterki – Kraków
 • Niezrealizowane:

 • Kopiec Unii Lubelskiej – Lublin
 • Na terenach należących dawniej do Polski[ | edytuj kod]

 • Kopiec Unii LubelskiejLwów (Ukraina)
 • Kopiec Mickiewicza – Nowogródek (Białoruś)
 • Kopiec upamiętniający bitwę pod ZadwórzemZadwórze (Ukraina)
 • Bezpowrotnie zniszczone:

 • Kopiec Dowborczyków – Bobrujsk (Białoruś)
 • Związane z Polską[ | edytuj kod]

 • Kopiec Władysława Warneńczyka – Warna
 • Na świecie[ | edytuj kod]

 • Mimizuka („Kopiec Uszu”) – Kioto, Japonia
 • Kopiec ChwałyMińsk, Białorus
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Odznaka PTTK Szlakiem Kopców w Polsce
 • Kopce na ziemiach kresowych
 • Wzgórze Jana Pawła II, Wzgórze Papieskie, Park Papieski (pot. górka) – antropogeniczne wzniesienie (zbliżone do kopca) w Luboniu-Żabikowie, usypane w latach 2001–2003 podczas budowy odcinka autostrady A2, będącego Południową Obwodnicą Poznania, w miejscu starego wysypiska śmieci miasta Poznania.Przeworsk (łac. Prevorsc, ukr. Переворськ, ros. Пшеворск, hebr. פשבורסק, łot. Pševorska) – miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 733 mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prehistoria, prahistoria (łac. præ - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się na Ziemi pierwszych człowiekowatych lub człowieka rozumnego do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi. Na terenach Afryki zaczyna się około 5 mln lat temu razem z pojawieniem się pierwszych człowiekowatych, na terenie Europy około 1 mln lat temu, natomiast na innych terenach z momentem pojawienia się tam człowieka. Dzieli się na sześć podstawowych epok - daty w nawiasach nakładają się na siebie, ze względu na to, że na różnych terenach epoki te zaczynały się i kończyły w różnym czasie:
  Kopiec Grunwaldzki – kopiec znajduje się w Niepołomicach, na Wężowej Górze (212 m n.p.m.), na zachód od centrum miasta i zamku usypany został w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
  Pomnik bitwy pod Sokołowem - pomnik upamiętniający ofiary bitwy pod Sokołowem stoczonej 2 maja 1848 w czasie powstania wielkopolskiego 1848. W bitwie tej naprzeciw wojskom pruskim dowodzonym przez gen. A. Hirschfelda stanął oddział powstańców polskich wraz z tutejszymi chłopami pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego. W zwycięskiej potyczce dla Polaków zginęło ponad 300 powstańców. Wydarzenie to upamiętnia również Pieśń o 1848 roku. Pomnik wykonano według wskazówek Cypriana Kamila Norwida, który pisał w jednym ze swoich listów: ...Niech na pomniku dla poległych będzie lemiesz i szabla w krzyż złożone, a nad niemi drugi krzyż. A ten pomnik niech będzie na usypanej wpierw mogiłce, bo mogiła rzecz ważna w symbolice słowiańskiej.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  Spełzywanie (pełzanie) to najwolniejsze geologiczne ruchy masowe. Jest to powolne przemieszczanie się wierzchniej warstwy stoku, czasem prawie niezauważalne w początkowym etapie. W zależności od rodzaju materiału na powierzchni, mówimy o spełzywaniu gleby lub spełzywaniu skały. Tempo poruszania się materiału pełzającego jest tym mniejsze, im głębiej się on znajduje; na pewnej głębokości ruch całkowicie ustaje. W rezultacie nie dochodzi do odsłonięć powierzchni podstawy skalnej. Tempo spełzywania jest na tyle niskie i jednostajne, że nie uszkadza pokrywy darniowej terenu. Głównym motorem spełzywania jest odsuwanie się cząstek warstwy powierzchniowej w czasie rozszerzania (np. po nasączeniu wodą) w kierunku prostopadłym do stoku, a następnie pionowe opadanie przy kurczeniu (np. wysychanie). W rezultacie każdy cykl rozszerzanie-kurczenie powoduje drobne przesunięcie cząstek w dół stoku o odległość tym większą, im bliżej powierzchni znajduje się cząstka. Spełzywanie można podzielić na regresywne (postępujące w górę stoku) i progresywne (postępujące w dół stoku).
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Niepołomice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie wielickim, położone nad Wisłą na skraju Puszczy Niepołomickiej, około 25 km na wschód od centrum Krakowa. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Niepołomice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. krakowskiego. Powierzchnia miasta wynosi 27,4 kilometrów kwadratowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.