• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopalnia podziemna

  Przeczytaj także...
  Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.Wyrobisko udostępniające – wyrobisko wykonane w skałach płonnych, które umożliwia dostęp do złoża lub jego części. Wyrobiska udostępniające dzielą się na: kapitalne, główne i polowe. Podziemnymi wyrobiskami udostępniającymi są np. przecznica lub przekop. Wyrobiska te zakładane są na poziomach wydobywczych. Wyrobiska udostępniające kapitalne są to wyrobiska mające kontakt z powierzchnią, np. szyb, sztolnia, upadowa z powierzchni ziemi, oraz na poziomach: podszybie, wytyczna lub przecznica. Wyrobiska udostępniające główne to przecznice kierunkowe. Wyrobiska udostępniające polowe to przecznice polowe, przekopy polowe, szybiki polowe i inne wyrobiska wykonane w skałach płonnych w obrębie pola eksploatacyjnego.
  Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.

  Kopalnia podziemna lub kopalnia głębinowa – rodzaj zakładu górniczego, w którym złoże kopaliny użytecznej eksploatuje się w głębi ziemi a proces wydobycia kopaliny na powierzchnię odbywa się szybem lub sztolnią. Proces eksploatacji złoża odbywa się przez wcześniejsze udostępnienie złóż surowców szybami i wyrobiskami udostępniającymi. Przeciwieństwem jest kopalnia odkrywkowa.

  Złoże mineralne – naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Istotny jest fakt, iż złoże występuje w takiej ilości i w takich warunkach ekonomicznych i geologicznych, że jego eksploatacja jest opłacalna (tym się różni złoże od zasobu).Zakład górniczy – wyodrębniony technologicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie z nimi związane obiekty i urządzenia przeróbcze.

  Najgłębsze na świecie kopalnie podziemne znajdują się w RPA, których wyrobiska położone są na głębokości ponad 3500 m. pod ziemią. Najgłębszą kopalnią podziemną w Polsce jest KWK Budryk w Ornontowicach na Śląsku, której wyrobiska położone są na poziomie 1290 m pod ziemią. Najgłębszą kopalnią w budowie jest kopalnia KGHM zajmująca się wydobyciem rudy miedzi w Kwielicach koło Głogowa, wydobycie sięgać tam będzie 1319m. Budowany szyb Głogów Głęboki Przemysłowy w Kwielicach stanie się najgłębszym punktem Polski.

  Kopalina użyteczna – skała, minerał lub inne substancje stałe, gazowe lub ciekłe, które można wykorzystać gospodarczo bezpośrednio lub po odpowiedniej przeróbce.Kopalnia węgla kamiennego (KWK) – rodzaj kopalni, w której wydobywa się węgiel kamienny z pokładów położonych pod ziemią metodą odkrywkową lub głębinową.

  Przypisy

  Bibliografia[]

  1. Wiesław Smalcerz; Prawo geologiczne i górnicze T.1; Wyd. P.P.U.H. Marttom; Sosnowiec; 2008; ISBN 9788392327738
  Kopalnia odkrywkowa – rodzaj kopalni, w której (w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowców.Republika Południowej Afryki (RPA, afr. Republiek van Suid-Afrika, ang. Republic of South Africa) – państwo na południowym krańcu Afryki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk - jedna z najmłodszych polskich kopalni węgla kamiennego, położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w Ornontowicach. Prace przy budowie kopalni rozpoczęto w 1979. Pole wydobywcze kopalni ma powierzchnię 35,97 km² i leży w centrum górnośląskiej niecki węglowej. Eksploatowane złoża znajdują się na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów. 21 marca 1994 kopalnia uzyskała ministerialną koncesję i tego samego roku podjęto wydobycie węgla kamiennego a także eksploatację metanu jako kopaliny towarzyszącej. Dyrektorem KWK Budryk, która na koniec 2011 roku zatrudniała 2 591 osób, jest Piotr Chmiel.
  Ornontowice – (niem. Ornontowitz) gmina wiejska w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Ornontowice.
  Sztolnia – wyrobisko korytarzowe, o małym przekroju poprzecznym, drążone w górotworze ze zbocza góry, poziomo lub pod niewielkim wzniosem w głąb góry do złóż kopaliny użytecznej.

  Reklama