• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopalnia Węgla Kamiennego Niwka-Modrzejów  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nikita Siergiejewicz Chruszczow (ros. Ники́та Серге́евич Хрущёв, ukr. Микита Сергійович Хрущов; ur. 17 kwietnia 1894 w Kalinówce, zm. 11 września 1971 w Moskwie) – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) w latach 1953-1964 i premier ZSRR w latach 1958-1964.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Kopalnia Węgla Kamiennego Niwka-Modrzejów – nieczynna kopalnia węgla kamiennego, w Sosnowcu.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 do 1945 roku
 • 1.2 1945-1989
 • 1.3 1990-1999
 • 1.4 Wydobycie
 • 2 Współczesność
 • 3 Ciekawostki
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Jan Przemsza-Zieliński (ur. 28 maja 1935 r. w Sosnowcu - zm. 17 maja 1999 r.) historyk, regionalista, badacz dziejów Zagłębia Dąbrowskiego.Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny – park przemysłowo-technologiczny powstały na terenie byłej Kopalni Niwka-Modrzejów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katowicki Holding Węglowy S.A – pierwsza spółka Skarbu Państwa działająca w polskim przemyśle węgla kamiennego. Powstała 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia 11 kopalń, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa:
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Jacek Lipski (ur. 18 sierpnia 1799 w Mokrsku Górnym, zm. 23 kwietnia 1872) – inżynier mechanik, konstruktor hutniczy. Absolwent Akademicznej Szkoły Górniczej w Kielcach, jako stypendysta kontynuował naukę we Fryburgu w Saksonii. Syn Antoniego Lipskiego herbu Grabie, który był sędzią ziemskim, i Heleny Chomentowskiej. W 1828 roku projektował m.in. walcownie blachy dla Starachowic i Koniecpola, fryszerki dla Suchedniowa, walcownie i popielarnie dla Białogonu.
  Miejsce pracy (miejsce świadczenia pracy) – stanowi jeden z istotnych składników umowy o pracę, obustronnie uzgodniony, objęty ogólnym zakazem jednostronnej zmiany przez któregokolwiek z kontrahentów umowy.
  Bolesław Krupiński - (ur. 15 marca 1893 w Woronczynie na Wołyniu, zm. 24 października 1972), specjalista w dziedzinie górnictwa, profesor AGH i Politechniki Śląskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.