• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk

  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.
  Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.

  Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk – jedna z najmłodszych polskich kopalni węgla kamiennego, położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w Ornontowicach. Prace przy budowie kopalni rozpoczęto w 1979. Pole wydobywcze kopalni ma powierzchnię 35,97 km² i leży w centrum górnośląskiej niecki węglowej. Eksploatowane złoża znajdują się na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów. 21 marca 1994 kopalnia uzyskała ministerialną koncesję i tego samego roku podjęto wydobycie węgla kamiennego a także eksploatację metanu jako kopaliny towarzyszącej. Dyrektorem KWK Budryk, która na koniec 2011 roku zatrudniała 2591 osób, jest Piotr Chmiel.

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Czerwionka-Leszczyny (śl. Czyrwjůnka-Leszczyny, niem. Tscherwionka-Leschczin) – miasto w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, położone na Górnym Śląsku. Leży między dwiema konurbacjami: rybnicką i katowicką. Zaliczne jest do aglomeracji rybnickiej.

  Zasoby węgla, których wydobycie byłoby ekonomicznie opłacalne szacuje się na ok. 235 milionów ton, obecne (2007) wydobycie sięga 14 tys. ton na dobę. Kopalnia posiada pięć szybów w tym jeden wydobywczy.

  Planowana na marzec 2007 fuzja Budryka z Jastrzębską Spółką Węglową spowodowała protesty górników, obawiających się zwolnień, na obawy te nałożyły się żądania płacowe. Ponadto istniały podejrzenia nadużyć finansowych w spółce, sprawę tę badało Centralne Biuro Antykorupcyjne. W grudniu 2007, minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał decyzję o przyłączeniu KWK Budryk do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W styczniu 2008 zmiany zostały zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Kopalina towarzysząca – kopalina współwystępująca w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej, która może być eksploatowana równolegle z kopaliną główną, a nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji. Podobnie pojęcie to zdefiniował prof. A. Agopszowicz wskazując, że kopaliną towarzyszącą jest kopalina, która występuje w złożu kopaliny głównej lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w taki sposób, że oddzielne ich wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nie uzasadnione. Analogiczną definicję podał prof. S. Piechota, który przez kopalinę towarzyszącą rozumie taką kopalinę, która współwystępuje w bezpośrednim sąsiedztwie i nie może być oddzielnie wydobywana.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  17 grudnia 2007 górnicy, domagając się m.in. zrównania płac z innymi spółkami wchodzcymi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli strajk, początkowo rotacyjny, a następnie okupacyjny. Pod koniec stycznia 2008 w strajku pod ziemią bralo udział ok. 130. górników, z tego 30. podjęło głodówkę protestacyjną. Strajk zakończył się 31 stycznia wraz z porozumieniem z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.

  Podstawowe dane na temat kopalni[]

  Przypisy

  1. Informacja o planach połączenia KWK Budryk z JSW, plik .pdf
  2. cheko, PAP: CBA bada niejasności finansowe w kopalni "Budryk". gazeta.pl, 2007-03-19.
  3. Budryk już w JSW. naszemiasto.pl, 2007-12-24.
  4. Tomasz Głogowski: Fiasko negocjacji w Budryku. Rosną żądania górników. gazeta.pl, 2007-12-27.
  5. PAP: "Budryk": Ruszyły przygotowania do uruchomienia wydobycia. gazeta.pl, 2008-01-29.
  6. JSW. jsw.pl. [dostęp 2012-08-31].
  Panorama KWK Budryk
  Panorama KWK Budryk
  Gmina Ornontowice (niem. Ornontowitz) – gmina wiejska w środkowo-południowej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim. W latach 1975-1998 obszar gminy położony był w województwie katowickim.Strajk okupacyjny - rodzaj strajku, polegający na tym, iż strajkujący, protestujący zajmują określone terytorium, budynek, uniemożliwiając dalsze jego funkcjonowanie w danej instytucji, w celu wymuszenia spełnienia swych żądań, postulatów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – największy w Polsce producent węgla koksowego typu 35 (hard) wysokiej jakości (węgla ortokoksowego zgodnie z Polską Normą) i największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Podstawową działalność Grupy stanowi produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, głównie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych, oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych.
  Gmina Gierałtowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Tona – jednostka masy stosowana w technice i handlu. Przeważnie, szczególnie w Polsce, utożsamiana z toną metryczną.
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Kopalnia – zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych.

  Reklama