• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  Przeczytaj także...
  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
  Szczerców – wieś gminna w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, nad rzeką Widawką niedaleko drogi krajowej nr 8E67, w odległości 20 km na zachód od Bełchatowa. Przez miejscowość przebiegają drogi wojewódzkie 480 , 483. W okolicy Szczercowa ma przebiegać droga ekspresowa nr 8 (według południowego wariantu).

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów. Od 1 stycznia 1999 roku Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” rozpoczęła proces komercjalizacji, stając się spółką akcyjną. W latach 2003–2007 wchodziła w skład holdingu BOT SA. Obecnie jest samodzielnym oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Powiat wieluński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wieluń.

  Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego miało miejsce 19 listopada 1980 roku. Głównym odbiorcą jest Elektrownia Bełchatów. KWB Bełchatów mieści się na terenie gminy Kleszczów. Od 21 października 2002 rozpoczęto wydobycie w odkrywce w Szczercowie.

  Zasoby całego złoża bełchatowskiego (2 mld ton), zgodnie z planem ich zagospodarowania, zostaną wykorzystane do około 2038 roku.

  Góra Kamieńska (błędnie Góra Kamieńsk) – sztuczne wzgórze o wysokości 386 m n.p.m. powstałe jako zwałowisko zewnętrzne Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, położone na terenie powiatu radomszczańskiego w gminie Kamieńsk, przy południowym krańcu Wysoczyzny Bełchatowskiej. Wysokość względna wzniesienia wynosi około 195 metrów i jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Powierzchnia zajmowana przez górę to 1480 ha.Powiat sieradzki – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sieradz.

  W ramach odkrytego złoża węgla brunatnego wydzielono 3 obszary jego zalegania:

 • Pole „Kamieńsk”,
 • Pole „Bełchatów”,
 • Pole „Szczerców”.
 • Do eksploatacji zakwalifikowano węgiel zalegający w polach „Bełchatów” i „Szczerców”. W wyniku zdejmowania nadkładu z Pola „Bełchatów” powstała Góra Kamieńska. Rozważana jest także eksploatacja pola „Złoczew” zlokalizowanego na granicy powiatów wieluńskiego i sieradzkiego.

  Gmina Kleszczów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Bełchatów - Opole - Turów – nieistniejący polski holding energetyczny, w skład którego wchodziły spółki: Elektrownia Bełchatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA. Holding stracił samodzielność w wyniku procesu konsolidacji pionowej polskiej energetyk. Spółka wraz z PSE SA była trzonem aktywów tworzących Polską Grupę Energetyczną. Następcą prawnym i organizacyjnym jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

  Kopalnię można obserwować z trzech punktów widokowych: na Górze Kamieńskiej oraz w Kleszczowie i Żłobnicy.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”
 • Górniczy-geologiczny model prawdopodobnej odkrywki kopalni Bełchatów – „Złoczew”
 • Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w Bełchatowie
  Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w Bełchatowie
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów – największa na świecie elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego oraz największy w Polsce emitent dwutlenku węgla. Położona jest na terenie gminy Kleszczów w powiecie bełchatowskim w województwie łódzkim. W latach 2003 – 2007 Elektrownia Bełchatów wchodziła w skład holdingu BOT. Obecnie jest oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.Nadkład – w geologii: część górotworu przykrywająca określoną jednostkę geologiczną. W węższym znaczeniu, w górnictwie odkrywkowym – skały płonne przykrywające złoże kopaliny użytecznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.