• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopacz - góra

  Przeczytaj także...
  Okres lateński – okres w pradziejach Europy Środkowej i Zachodniej trwający od 400 p.n.e. do początku naszej ery. Nazwa okresu pochodzi od stanowiska archeologicznego w La Tène. W tym czasie Europa znajdowała się pod kulturowymi wpływami stylu lateńskiego wywodzącymi się z obszarów zamieszkanych przez Celtów. Kultura lateńska powstała jako kontynuatorka zespołu zachodniohalsztackich grup kulturowych. Na jej peryferiach rozwijały się odmiany kultury lateńskiej: celtycko-iliryjska, celtycko-tracka i celtycko-germańska. Kolonizacja celtycka objęła również ziemie Europy Środkowo-Wschodniej; Czechy, gdzie osiedlili się Bojowie, Morawy (Wolkowie), Słowacja (Kotynowie, Anartowie) Górny i Dolny Śląsk, część Małopolski (Anartowie).Biała Góra (529 m n.p.m.) – góra znajdująca się w pasmie Gór Słonnych, w zachodniej części Gór Sanocko-Turczańskich. W źródłach historycznych góra wspomniana po raz pierwszy w roku 1549. W centralnej partii wzgórza zalega las liściasty o charakterze Querco-carpinetum.
  Horodyszcze (tzw. brama węgierska) – starożytna osada u wylotu Kotliny Sanockiej, położona na terenie wsi Trepcza w masywie Kopacza w miejscu największego przewężenia doliny Sanu, w pobliżu miejscowości Międzybrodzie.

  Kopacz (daw. Bana gura, 1877; Rudowa gura, 1787) – masyw górski na terenie Pogórza Dynowskiego na północ od Sanoka, będący przedłużeniem Pasma Olchowieckiego Gór Słonnych na zachód od Doliny Sanu, który w tym miejscu tworzy Przełom Sanu w Trepczy, na zachód odgraniczony jest doliną Pijawki od masywu Wrocznia, na północ przez przełęcz nad Dębną łączy się z Pasmem Grabówki.

  Trepcza – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, u podnóża południowego stoku masywu Kopacza w pasmie Gór Słonnych. Przez wieś przepływa rzeka Sanoczek uchodząca z lewego brzegu do Sanu. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.Góry Słonne (niem. Berge Saana, staropol. Góry Sanockie, Słonna Góra 1877 ) – pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich, w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Nigdy nie został dokładnie zdefiniowany obszar kryjący się pod tą nazwą, zwyczajowo przyjmuje się, że dotyczy on gór na wschód od doliny Sanu, na północ od Leska po Olszanicę.

  Występują tu pstre iły o zabarwieniu czerwonych oraz niewielkie ilości rud manganu Z lewej uchodzący do Sanu potok Dębny, biorący swój początek w masywie Kopacza i Głębokiej.

  W masywie Kopacza, bezpośrednio nad doliną Sanu leżą grodziska Horodyszcze i Horodna. Odnaleziono tu również ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, osadnictwa z wczesnej epoki brązu i okresu lateńskiego, w tym najstarszą na ziemiach polskich złotą monetę celtycką oraz szklane bransolety. W masywie znajdują się również VIII — X wieczne cmentarzyska ciałopalne i kurhanowe, a na przeciwległej kulminacji cerkwisko po XII wiecznej cerkwi. U podnóża góry Kopacz biegnie historyczny szlak, którym transportowano sól tyrawską, a obecnie droga powiatowa z Sanoka do Mrzygłodu.

  Kultura Otomani (t. kultura Füzesabony) – kultura epoki brązu. W okresie 2150-1350 lat p.n.e. rozwijała się w dorzeczu Cisy, stopniowo obejmując dzisiejsze tereny zachodniej Rumunii, wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier, Zakarpacia oraz południowo-wschodniej Polski.Wroczeń (dawn. Wrocień) – zalesione wzgórze na Pogórzu Dynowskim pomiędzy Wsiami Falejówka i Pakoszówka charakteryzujące się regularnym stożkowym kształtem wznoszącym się ok. 200 m nad poziom tych wiosek. Wysokość to zależnie od źródeł od 498 do 504 m n.p.m. Z północnych stoków tego wzgórza wypływa Stobnica.

  zobacz też[]

 • Trepcza
 • Biała Góra (Góry Słonne)
 • Przypisy

  1. "masyw góry Kopacz na lewym brzegu rzeki San, który nawiązuje do głównego pasma Gór Słonnych zarówno pod względem flory, jak i zbiorowisk leśnych. " [w:] Folia botanica. wyd. 9-12 1981
  2. Biutetyn, Instytut Geologiczny 1979
  3. Kwartalnik geologiczny. t. 22, 1978
  4. Folia botanica. wyd. 5-8 1977
  5. Światowit, t. 20-21 1949 s. 324
  Pasmo Grabówki – grzbiet górski w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, będący kontynuacją głównego pasma Gór Słonnych na zachód od doliny Sanu i podobnie jak tamto pasmo ma charakter prostego, praktycznie równego wału ciągnącego się z południowego wschodu na północny zachód na długości ok. 12 km od przełomowego odcinka Sanu (między Dębną a Mrzygłodem) a wsią Jabłonka (Dolina Starej Rzeki). Najwyższa kulminacja to Grabówka 531 m n.p.m., Część pasma wznosząca się bezpośrednio nad dolina Sanu nazywana jest Głęboka Góra lub Dębniańska Góra, zalesiony płaskowyż pomiędzy Mrzygłodem a Końskimi nazywany jest Końszczański Las Północne zbocza są w większej części zalesione, podczas gdy od południa, od strony wsi Raczkowa i Grabówka praktycznie do grani podchodzą pola i łąki.Mangan (Mn, łac. manganum) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łupek ilasty (dawniej Iłołupek) – skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana. Składa się z bardzo drobnych ziaren kwarcu i minerałów ilastych, głównie kaolinitu. Powstaje w wyniku kompakcji i diagenezy iłowców (iłu). Barwa: szara, niebieskoszara, zielonkawoszara, białoszara, żółtawa, żółtobrązowa, czerwona do czarnej, w zależności od różnych domieszek. Charakteryzuje się oddzielnością międzywarstwową lub złupkowaniem.
  Przełom Sanu w Trepczy – tzw. przełom międzybrodzki, wczesnośredniowieczna brama węgierska – mikroregion fizycznogeograficzny, przebiegający południkowo odcinek doliny Sanu o długości 7 km rozdzielający Góry Słonne od Pogórza Dynowskiego, od południa przełom stanowi zamknięcie Kotliny Sanockiej pod masywem Kopacza. Gospodarkę leśną na tym obszarze prowadzi Nadleśnictwo Brzozów .
  Mrzygłód – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad rzeką San. Od października 1939 do sierpnia 1944 wieś była siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.