• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kontrtautologia

  Przeczytaj także...
  Rachunek zdań – dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych. Rachunek zdań określa sposoby stosowania funktorów zdaniotwórczych w poprawnym wnioskowaniu.Zdanie (łac. sententia) – w językoznawstwie termin ten oznacza wypowiedzenie, służące do zakomunikowania jakiejś treści.
  Tautologia (wywodzi się od greckich słów ταυτος – ten sam i λογος – mowa) – wyrażenie, które jest prawdziwe na mocy swojej formy – budowy (dokładniej: które jest prawdziwe w każdej niepustej dziedzinie; zdanie zawsze prawdziwe). W logicznym znaczeniu zostało użyte po raz pierwszy przez Ludwika Wittgensteina (Tractatus logico-philosophicus 1922).

  Kontrtautologia – wyłącznie fałszywy schemat zdania złożonego, wyrażony w języku dwuwartościowego rachunku zdań, co oznacza, że wartość logiczna tego schematu jest wyłącznie równa "0" dla każdej możliwej kombinacji wartości logicznych zdań składowych.

  kontrtautologia

  Przykłady kontrtautologii[ | edytuj kod]

  Zdania te będą fałszywe bez względu na stan rzeczy:

 • Nieprawda, że pada lub nie pada.
 • Słońce świeci i słońce nie świeci.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tautologia
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.