• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kontrast - sztuka

  Przeczytaj także...
  Obraz – najczęściej kojarzony z malarstwem, przeważnie płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą farb, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych treści. Ewolucja podejścia do obrazu jako samodzielnego przedmiotu (magii lub sztuki) liczy ok. 30 000 lat. Obraz zazwyczaj wiąże się z pojęciem działalności artystycznej, choć bywa też wyrazem doraźnej potrzeby osobistej lub lokalnego obyczaju (np. malowanie pisanek). Drugie znaczenie obrazu to zdarzenie wizualne płaskie lub przestrzenne, najczęściej kojarzone z działaniem artystycznym.Nastrój – utrzymujące się przez dłuższy okres zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak również możliwe do obserwacji przez otoczenie.
  Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.

  Kontrast – uwydatniona różnica, przeciwieństwo lub przeciwstawienie elementów obrazu bądź rzeźby. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów dzieła. Może też służyć do podkreślenia nastroju pracy, na przykład przydawać niepokoju i niepewności. Różnica między dwoma zestawianymi ze sobą przedmiotami lub zjawiskami dotycząca na przykład barwy, kształtu lub faktury.

  Kilka z częściej stosowanych kontrastów w sztuce:

 • Kontrast świetlny
 • światło – mrok
 • światło skupione – światło rozproszone
 • światło stałe – światło zmienne
 • Kontrast
 • kontrast ilościowy
 • kontrast jakościowy
 • Kontrast faktur
 • faktura powierzchniowa – faktura wypukła lub wklęsła
 • faktura szorstka – faktura gładka
 • faktura matowa – faktura błyszcząca
 • faktura zagęszczona – faktura rozproszona
 • Kontrast przestrzenny
 • przestrzeń zabudowana – przestrzeń nie zabudowana
 • przestrzeń zorientowana poziomo – przestrzeń zorientowana pionowo
 • dużo przestrzeni – mało przestrzeni
 • przestrzeń prosta – przestrzeń złożona
 • Kontrast między kształtem brył
 • bryła zwarta – bryła rozczłonkowana
 • kształt obły – kształt graniasty
 • bryła pełna – bryła ażurowa
 • Kontrast ukazanego ruchu
 • szybkość – powolność
 • ruch w pionie – ruch w poziomie
 • przyspieszenie – spowolnienie
 • Kontrast barw
 • czarny – biały
 • fioletowy – żółty
 • pomarańczowy – niebieski • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.