• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kontrast - elektronika

  Przeczytaj także...
  Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.
  W teorii koloru saturacja lub nasycenie, to subiektywna intensywność barwy. Im barwa jest bardziej nasycona, tym jest odbierana jako bardziej żywa. Za to barwy mniej nasycone, zdają się przytłumione i bliższe szarości (odcienie szarości charakteryzują się brakiem nasycenia).

  Kontrast – parametr elektrooptyczny obrazu, który określa stosunek luminancji maksymalnej do luminancji minimalnej.

  Współczynnik określający różnicę pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu na wyświetlaczu jest istotnym parametrem. Monitor o wysokim kontraście, gdy jest skonfigurowany do pracy z optymalną jasnością (do pracy biurowej – 150 cd/m²), będzie prezentował obraz wyraźny, czytelny, a zarazem przyjazny dla wzroku. Niższa jasność i jednocześnie wysoki kontrast pozwolą na uzyskanie lepszych barw, czerń stanie się bardziej zróżnicowana i głęboka, a biel zachowa odpowiednią jaskrawość.

  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.W optyce geometrycznej obraz to reprezentacja rzeczywistego przedmiotu (źródła promieni świetlnych). Obraz danego punktu powstaje w miejscu, gdzie promienie świetlne, które wychodzą z tego punktu i przechodzą przez soczewkę, przecinają się (obraz rzeczywisty). Jeżeli promienie te po przejściu przez soczewkę tworzą wiązkę rozbieżną, wówczas w miejscu przecięcia się przedłużeń tych promieni powstaje obraz pozorny.

  Kontrast dynamiczny[ | edytuj kod]

  Kontrast dynamiczny to funkcja niektórych telewizorów LCD i projektorów multimedialnych polegająca na ciągłej regulacji jasności lampy w zależności od jasności obrazu (średnia jasność jednego piksela). Jeżeli obraz jest całkowicie czarny (wszystkie piksele czarne), to lampa świeci z najmniejszą jasnością, a jeżeli cały obraz jest biały (wszystkie piksele białe), to lampa świeci najjaśniej. W innych przypadkach jasność lampy zależy od średniej jasności obrazu.

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.Przezrocze, Slajd (ang. slide) – pozytywowy obraz uzyskany bezpośrednio na materiale światłoczułym. Również element prezentacji multimedialnej.

  Przykładowo, jeżeli pierwszy slajd jest szary (RGB: 128,128,128), drugi slajd to obraz podzielony na dwie części, w którym jedna jest ciemnoszara (RGB: 64,64,64), a druga jasnoszara (RGB: 192,192,192), natomiast trzeci slajd to biało-czarna szachownica, kolory (RGB: 0,0,0) i (RGB: 255,255,255), to w przypadku każdego z tych obrazów jasność lampy będzie taka sama, gdyż taka sama jest średnia wartość jasności wszystkich pikseli. Natomiast w przypadku slajdów: pierwszy cały czarny, drugi zawiera na czarnym tle białą figurę zajmującą 25% powierzchni, trzeci zawiera figurę zajmującą 50% powierzchni obrazu, czwarty 75%, a ostatni cały biały, to przy wyświetlaniu takich slajdów kolejno, lampa przy każdym będzie świecić coraz jaśniej.

  RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).

  Jasność lampy w danym momencie można wyrazić wzorem:

  gdzie: – jasność lampy, – średnia jasność jednego piksela obrazu (w skali od 0 do 255), – wartości stałe dla danego modelu i trybu pracy urządzenia, i

  Kontrast dynamiczny osiąga większy współczynnik niż kontrast statyczny, czyli bez zmian jasności lampy pod wpływem zmiany obrazu. Spowodowane jest to faktem, że jasność koloru czarnego jest mierzona przy lampie świecącej najciemniej, a jasność koloru białego jest mierzona przy lampie świecącej najjaśniej. Różnica jasności lampy powoduje sztuczne zwiększenie różnicy pomiędzy jasnością białego i czarnego koloru.

  Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.Kontrastowość, gradacja, twardość – cecha charakterystyczna materiałów światłoczułych, określająca różnice gęstości optycznej, w jakich zostaną odtworzone na obrazie różnice tonalne fotografowanego obiektu.

  Jest to zabieg bardziej marketingowy niż praktyczne wykorzystanie. Do wyświetlania statycznych obrazów (np. prezentacje slajdów) kontrast dynamiczny niewiele się zda, ponieważ tylko przy zmianie slajdu będzie zauważalna zmiana jasności tła, ale rzeczywisty kontrast się nie zmieni. Aczkolwiek przy wyświetlaniu filmów zmiany jasności lampy nie będą tak widoczne, a film wydawać się będzie bardziej kontrastowy, choć i tak mniej niż na urządzeniu mającym wyższy kontrast statyczny. Monitor lub telewizor z włączoną funkcją kontrastu dynamicznego nie nadaje się do pracy na komputerze, a szczególnie jeśli chodzi o obróbkę grafiki.

  Projektor, rzutnik projekcyjny – urządzenie optyczne służące do wyświetlania na ekranie projekcyjnym obrazu nieruchomego lub ruchomego.Kandela (z łac. candela – świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.

  Wybierając monitor, telewizor lub projektor charakteryzujący się kontrastem rzędu 5000:1 czy 10 000:1, należy zwracać uwagę czy jest to wartość kontrastu dynamicznego, który niewiele mówi o jakości obrazu generowanego przez wyświetlacz.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kontrastowość
 • nasycenie
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.614 sek.