• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

  Przeczytaj także...
  Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.Krążenie wieńcowe (łac. circulatio coronalis) – naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.
  Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył.
  Kontrapulsacja wewnątrzaortalna.
  Schemat bliższego odcinka aorty i jej gałęzi. Balon jest umieszczany obwodowo od ujścia lewej tętnicy podobojczykowej.

  Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) (ang. Intra-aortic balloon pump) – jest to terapia za pomocą urządzenia pośrednio wspomagającego krążenie w celu uniknięcia wstrząsu kardiogennego. IABP w czasie rozkurczu serca powoduje wzrost ciśnienia powyżej balonu, co poprawia przepływ przez tętnice wieńcowe i zwiększa rzut serca. Cylindryczny balon zakłada się przezskórnie poprzez nakłucie tętnicy udowej do aorty obwodowo od ujścia lewej tętnicy podobojczykowej. Balon w czasie rozkurczu serca jest napełniany helem. Powoduje to zamknięcie światła aorty oraz wzrost ciśnienia w tętnicach górnej połowy ciała (w tym naczyń wieńcowych i OUN), które odchodzą powyżej balonu. Szczególnie poprawia to przepływ wieńcowy, który fizjologicznie jest największy w fazie rozkurczu mięśnia sercowego. W czasie skurczu balon jest opróżniany. Zmniejsza to obciążenie następcze i umożliwia przepływ w tętnicach dolnej połowy ciała.

  Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym. Jest po wodorze drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym we wszechświecie, jednak na Ziemi występuje wyłącznie w śladowych ilościach (4×10% w górnych warstwach atmosfery).Rzut serca (ang. cardiac output - CO, częściej nazywany pojemnością minutową) jest to objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. Jest iloczynem częstości skurczów serca oraz objętości wyrzutowej.

  Wskazania[]

  Kontrapulsacja wewnątzaortalna jest wskazana w następujących sytuacjach:

 • wstrząs kardiogenny,
 • mechaniczne powikłania zawału mięśnia sercowego: ostra niedomykalność mitralna, ubytek przegrody międzykomorowej,
 • CABG,
 • przezskórna angioplastyka wieńcowa – niestabilność hemodynamiczna, poważne uszkodzenie funkcji lewej komory.
 • Przeciwwskazania[]

  Przeciwwskazania bezwzględne
 • ostra niedomykalność aortalna,
 • tętniak rozwarstwiający aorty,
 • Zespół Leriche'a.
 • Przeciwwskazania względne
 • proteza aorty,
 • tętniak aorty.
 • Przypisy

  1. Intra Aortic Balloon Pump (IABP) Counterpulsation mirror with better quality by P. J Overwalder, M.D., Department of Surgery, Division of Cardiac Surgery, University Hospital Graz, The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 1999. Volume 2 Number 2.
  2. Intra-aortic balloon pumping Department of Anaesthesia and Intensive Care of The Chinese University of Hong Kong

  Bibliografia[]

 • Wojciech Noszczyk: Chirurgia repetytorium. Warszawa: PZWL, 2009. ISBN 978-83-200-3843-9.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Angioplastyka - zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby (najczęściej miażdżycy). Wykonuje się angioplastykę tętnic wieńcowych, szyjnych, kończyn, narządów wewnętrznych, czasami również naczyń żylnych.Tętnica główna (łac. aorta - z gr. aeiro - dźwigam, unoszę w górę - nazwa nadana przez Arystotelesa, który twierdził, że funkcją aorty jest utrzymywanie serca we właściwym miejscu) - duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą człowieka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krążenie wieńcowe (łac. circulatio coronalis) – naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.
  Tętnica podobojczykowa (łac. arteria subclavia, ang. subclavian artery) − parzysta tętnica przebiegająca pod obojczykiem, zaopatrująca w krew kończyny górne, oraz wysyłająca gałęzie do klatki piersiowej i głowy.
  Rozkurcz izowolumetryczny - Stan tuż po fazie skurczu serca. Następuje rozprężenie mięśnia sercowego. Komory są opróżnione z krwi, zastawki przedsionkowo-komorowe i półksiężycowate zamknięte, w Aortaaorcie ciśnienie skurczowe. Do przedsionków biernie wlewa się krew z powrotu żylnego.
  Wstrząs kardiogenny to zespół objawów związany z niedokrwieniem lub niedotlenieniem narządów i tkanek, powstający wskutek obniżenia rzutu serca spowodowanego ciężką jego dysfunkcją, zazwyczaj skojarzony z hipowolemią i oligurią.
  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) – operacja kardiochirurgiczna wszczepienia pomostów naczyniowych (tzw. by-passów) omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej.
  Obciążenie następcze, zwane również oporem naczyniowym lub obwodowym (ang. afterload) - w fizjologii serca ciśnienie generowane przez komory serca w momencie otwarcia zastawek tętniczych, niezbędne do wykonania skurczu. Jego wielkość zależy od ciśnienia późnorozkurczowego w aorcie i objętości późnorozkurczowej komór.
  Tętniak rozwarstwiający - (łac. aneurysma dissecans; ang. dissecting aneurysm) - jest to przerwanie ciągłości błony wewnętrznej, które prowadzi do przedostania się krwi pomiędzy warstwy naczynia i wytworzenia dodatkowego patologicznego kanału w ścianie naczynia. Występuje najczęściej w aorcie. Powstaje na skutek dużego nadciśnienia lub wad w budowie ściany naczynia (zespół Marfana). Pęknięciu ulega błona wewnętrzna naczynia, która odwarstwia się od reszty ściany. Rozwarstwienie poszerza się w kierunku przepływu krwi. Rozwarstwianie może ulec zatrzymaniu, może przebić ścianę naczynia na zewnątrz powodując zgon, może również przebić się z powrotem do światła tętnicy. Na skutek rozwarstwienia w naczyniu powstają dwa kanały przepływu krwi: pierwotny - prawdziwy oraz nowy - rzekomy.

  Reklama