• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konsultant

  Przeczytaj także...
  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna, Human Resource Management lub Managing People in Organizations) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.
  Doradca prawny – nazwa używana przez osoby świadczące usługi prawnicze, nie należące do samorządów adwokatów lub radców prawnych i nie posiadające ich uprawnień. Organizacją skupiającą część doradców oraz reprezentującą ich interesy jest Stowarzyszenie Doradców Prawnych (dalej: SDP) z siedzibą w Warszawie.

  Konsultant, doradca (łac. consultare – omawiać) – osoba zawodowo zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. księgowości, technologii, prawie, zarządzaniu personelem, marketingu, finansach, reklamie.

  Sposoby działania[]

  Konsultant może świadczyć swoje usługi na rzecz osób prywatnych lub instytucji.

  Konsultant zazwyczaj nie jest pracownikiem etatowym swojego klienta, lecz prowadzi działalność na własny rachunek lub jest pracownikiem firmy doradczej (konsultingowej), świadcząc usługi dla większej liczby klientów. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zapotrzebowanie klienta na poradę występuje okresowo (doradztwo podatkowe, IT).

  Konsultant ślubny (doradca ślubny) – niezależny doradca wynajmowany przez parę młodą w celu zorganizowania i aranżacji ceremonii ślubnych oraz uroczystości weselnych.Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

  Konsultant udzielający porad w dziedzinie doskonalenia umiejętności zawodowych jest nazywany coachem.

  Zobacz też[]

 • Poradnictwo zawodowe
 • Konsultant ślubny
 • Freelancer
 • Doradca ubezpieczeniowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Freelancer (pol. wolny strzelec) – osoba pracująca bez etatu, realizująca projekty na zlecenie, najczęściej specjalizująca się w danej dziedzinie.
  Doradca podatkowy – wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Praktycznie zawód wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.