• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konsulat Generalny RP we Lwowie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Marian Ozimek (ur. 26 sierpnia 1942) – polski działacz partyjny, państwowy i myśliwski, urzędnik i dyplomata, w latach 1975–1980 wicewojewoda zamojski. Przejście małego ruchu granicznego, mały ruch graniczny (MRG) – szczególny, uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej powstały w wyniku dwustronnych umów między Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją wprowadzony dla obywateli tych krajów obowiązywał do 20 grudnia 2007 r. W związku z przystąpieniem Polski, Czech i Słowacji do strefy Schengen (do której należą już Niemcy), z dniem 21 grudnia 2007 r. wszystkie przejścia graniczne tego typu zostały zlikwidowane, a granicę pomiędzy tymi państwami można przekraczać w niemal dowolnym miejscu (restrykcje dotyczą jedynie obszarów chronionych i innych zamkniętych).

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie (ukr. Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові) – polska misja konsularna we Lwowie na Ukrainie.

  Historia[ | edytuj kod]

  W lipcu 1987 powstała Agencja Konsularna PRL we Lwowie. Oficjalnym powodem jej utworzenia była chęć roztoczenia opieki konsularnej nad obywatelami polskimi podróżującymi tranzytem przez ten obszar Związku Sowieckiego oraz specjalistami z Polski, którzy uczestniczyli w dużych projektach przemysłowych na zachodnich rubieżach Związku Radzieckiego. Głównym, jednak nie podnoszonym oficjalnie powodem powstania agencji konsularnej, było objęcie opieką polskiej mniejszości narodowej w zachodniej części Ukraińskiej SRR.

  Okręg konsularny to obszar wyznaczony urzędowi konsularnemu do wykonywania funkcji konsularnych, a więc obszar na którym rozciągają się kompetencje kierownika urzędu konsularnego. Okręg konsularny może obejmować część lub całość terytorium jednego lub wielu państw. Zasięg okręg konsularnego jest wynikiem porozumienia pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym. Państwo wysyłające z reguły określa okręg w listach komisyjnych, które otrzymuje kierownik urzędu konsularnego rozpoczynając swoją służbę. Natomiast formą wyrażenia zgody państwa przyjmującego na taki okręg jest udzielenie exequatur listom komisyjnym.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Początkowo okręg konsularny obejmował 8 obwodów: chmielnicki, czerniowiecki, lwowski, iwanofrankiwski, rówieński, tarnopolski, wołyński i zakarpacki. Uległ on zmniejszeniu w 2003 i w 2009, gdy powstały Konsulat Generalny RP w Łucku i Konsulat Generalny RP w Winnicy.

  Agencja Konsularna PRL we Lwowie została ulokowana w dawnej willi Stanisława Batowskiego-Kaczora przy ul. Iwana Franki 110 (dawniej ul. Świętej Zofii). W grudniu 1993 została ona podniesiona do rangi konsulatu generalnego.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy (ukr. Генеральне Консульство Республіки Польща в Вінниці) – jeden z pięciu działających na Ukrainie polskich konsulatów generalnych. Został utworzony 1 września 2009 i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku (ukr. Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку) – jeden z pięciu działających na Ukrainie polskich konsulatów generalnych. Został utworzony w 2003 i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście.

  W pierwszych latach działalności Konsulat skupiał się na pomocy mniejszości polskiej, budowaniu relacji z władzami lokalnymi, renowacji cmentarza Orląt Lwowskich. W związku z wprowadzeniem obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy (1 października 2003), następnie Ustawy o Karcie Polaka (29 marca 2008) oraz Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy Umowy o małym ruchu granicznym (28 marca 2008), wreszcie w związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen (2007), znacznie zmienił się zakres zadań realizowanych przez placówkę. Nowe zadania wymagały całkowitej reorganizacji dotychczasowej pracy. Stąd w latach 2006–2011 w sąsiedztwie willi Batowskiego-Kaczora wybudowano nowy budynek Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Został on uroczyście otwarty 16 maja 2011.

  Eliza Klaudia Dzwonkiewicz (ur. 20 marca 1976 w Warszawie) – polska harcerka, urzędniczka, działaczka kresowa, menedżerka; konsul generalna we Lwowie od 2019. Piotr Konowrocki (ur. 27 października 1963 w Otwocku) – polski urzędnik; konsul generalny RP we Lwowie (1997–2000) i Toronto (2004–2008).

  W latach 2006–2012 Konsulat wydawał rokrocznie ok. 300 000 wiz, by w 2016 przekroczyć liczbę 500 000, a w 2017 443 000.

  W latach 1989–2006 we Lwowie promocję gospodarczą realizował Wydział Ekonomiczno-Handlowy, powołany jako przedstawicielstwo Ministerstwa Gospodarki RP. Funkcję kierowników wydziału pełnili kolejno konsulowie: Marian Ozimek (1989–1990), Andrzej Zinserling (1990–1994), Andrzej Kozłowski (1994), Jacek Gerałt (1994–1999), Michał Uziembło (1999–2005) oraz Andrzej Krasnodębski (2005–2006).

  Obwód czerniowiecki (ukr. Чернівецька область, rum. Regiunea Cernăuţi) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w południowo-zachodniej części Ukrainy, na południu graniczy z Rumunią i Mołdawią, na zachodzie i północnym zachodzie z obwodem iwanofrankowskim, na północy z obwodem tarnopolskim i chmielnickim, na wschodzie z obwodem winnickim.Henryk Litwin (ur. 13 marca 1959 w Warszawie) – polski historyk i dyplomata, od 2007 do 2010 ambasador RP na Białorusi, w latach 2010–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2011 ambasador na Ukrainie.

  Kierownicy Konsulatu[ | edytuj kod]

 • VII 1987 – 30 IV 1990 – Włodzimierz Woskowski, Kierownik Agencji Konsularnej PRL
 • 1 V 1990 – 30 IV 1991 – Janusz Łukaszewski, Kierownik Agencji Konsularnej RP
 • 1 V 1991 – 9 VII 1991 – Andrzej Krętowski, p.o. Kierownika Agencji Konsularnej RP
 • 10 VII 1991 – 31 VIII 1994 – Henryk Litwin, Kierownik Agencji Konsularnej RP / Konsul Generalny RP
 • 1 IX 1994 – 31 I 1995 – Marek Krajewski, p.o. Konsula Generalnego RP
 • 1 II 1995 – 31 VIII 1997 – Tomasz Leoniuk, Konsul Generalny RP
 • 1 IX 1997 – 29 II 2000 – Piotr Konowrocki, Konsul Generalny RP
 • 1 III 2000 – 6 IX 2000 – Wincenty Dębicki, p.o. Konsula Generalnego
 • 7 IX 2000 – 15 VII 2003 – Krzysztof Sawicki, Konsul Generalny RP
 • 16 VII 2003 – 15 I 2004 – Janusz Jabłoński, p.o. Konsula Generalnego
 • 16 I 2004 – 30 XI 2008 – Wiesław Osuchowski, Konsul Generalny RP
 • 1 XII 2008 – 31 V 2011 – Grzegorz Opaliński, Konsul Generalny RP
 • 1 VI 2011 – 31 VIII 2011 – Andrzej Drozd
 • 1 IX 2011 – 10 XI 2015 – Jarosław Drozd, Konsul Generalny RP
 • 11 XI 2015 – 07 IV 2017 – Wiesław Mazur, Konsul Generalny RP
 • 8 IV 2017 – 12 VII 2019 – Rafał Wolski, Konsul Generalny RP
 • 13 VII 2019 – 27 X 2019 – Katarzyna Sołek, p.o. Konsul Generalnej
 • od 28 X 2019 – Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalna RP
 • Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Krzysztof Leszek Sawicki (ur. 17 stycznia 1955 w Warszawie) – polski urzędnik. Konsul Generalny we Lwowie (2000–2003).
  Obwód wołyński (ukr. Волинська область) – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w północno-zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską i Białorusią. Stolicą obwodu jest Łuck.
  Tomasz Marek Leoniuk (ur. 7 października 1963 w Łodzi, zm. 21 kwietnia 2002 we Lwowie) – polski urzędnik. Konsul Generalny we Lwowie (1995–1997).
  Stosunki konsularne - określane są przez zespół norm prawa międzynarodowego, umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego. W przeciwieństwie jednak do prawa dyplomatycznego, w prawie konsularnym znacznie większą rolę odgrywają dwustronne normy umowne. Postanowienia dotyczące nawiązania stosunków konsularnych, funkcji czy przywilejów i immunitetów konsularnych znajdują się zarówno w specjalnych konwencjach konsularnych, jak i porozumieniach oraz traktatach handlowych, żeglugowych czy nawet politycznych.
  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska SRR, Ukraina (ros. Украинская Советская Социалистическая Республика, Ukrainskaja Sowietskaja Socyalisticzeskaja Riespublika, ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Ukrajinśka Radianśka Socialistyczna Respublika) – w latach 1919-1922 państwo marionetkowe zależne od RFSRR, od 1922 republika związkowa ZSRR.
  Wiesław Marian Mazur (ur. 12 września 1952 w Nowych Grocholicach) – polski urzędnik konsularny w stopniu radcy-ministra; od kwietnia 2017 konsul generalny w Łucku, wcześniej w Odessie (2006–2010), Sewastopolu (2010–2014) i we Lwowie (2015–2017).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.