• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstytucja Meksyku

  Przeczytaj także...
  Powstanie Cristeros (tj. Powstanie Chrystusowców), znane również jako Cristiada – okres kilkuletnich walk w Meksyku pomiędzy powstańczym ruchem o podłożu katolickim nazywanym Cristero a antykatolickim rządem meksykańskim w latach 1926-1929. W walkach zginęło 90 tysięcy osób.Rewolucja meksykańska – ogólna nazwa wydarzeń zachodzących w Meksyku w latach 1910-1917. Choć w rewolucji brali udział przedstawiciele wszystkich klas społecznych (burżuazja, warstwy średnie, robotnicy oraz chłopi) jej symbolami stali się chłopscy przywódcy Pancho Villa i Emiliano Zapata. W 1917 przyjęto nową, rozszerzającą prawa rolne i pracownicze, konstytucję. Uznaje się, że jej uchwalenie zakończyło wojnę domową, choć walki wojsk rządowych z Zapatą trwały do 1919, a z Villą nawet o rok dłużej.
  Plutarco Elías Calles (ur. 25 września 1877, zm. 19 października 1945) – meksykański generał i polityk. Minister spraw wewnętrznych podczas prezydentury Alvaro Obregona, który wybrał go na swojego następcę. Jego kampania prezydencka 1924 była pierwszą populistyczną kampanią w historii Meksyku, w której obiecał redystrybucję ziemi, równość wobec prawa, edukację, dodatkowe prawa pracy i demokratyczne rządy. W rzeczywistości próbował spełnić te obietnice podczas pierwszego populistycznego okresu swojej prezydentury w latach 1924-1926, lecz druga część jego rządów w latach 1926-1928 charakteryzowała się represyjnym i brutalnym antykatolicyzmem. Calles sam o sobie mówił, że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem”, ale wspierał protestantyzm.

  Konstytucja Meksyku (formalnie Konstytucja Zjednoczonych Stanów Meksykańskich, hiszp. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) – obecna konstytucja Meksyku, zatwierdzona przez parlament konstytucyjny 5 lutego 1917 w czasie rewolucji meksykańskiej.

  Oparta jest na zasadach: praw człowieka, suwerenności narodu, podziału władzy, federalizmu, ochrony praw konstytucyjnych i prymatu państwa nad kościołem. Jeden z jej artykułów stanowił 8-godzinny dzień pracy, ograniczał zatrudnianie dzieci i kobiet, stanowił minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu i obowiązkowe składki na ubezpieczenie oraz prawo do tworzenia związków zawodowych i strajku. Konstytucja ta zastąpiła wcześniejszą konstytucję z 1857 i jest trzecią konstytucją Meksyku. Pierwsza została uchwalona w 1824 r.

  Egzekwowanie przez prezydenta Plutarco Elíasa Callesa praw konstytucyjnych dotyczących świeckości państwa stało się w 1926 przyczyną powstania Chrystusowców. Chrystusowcy nie godzili się z laicyzacją szkół i nauczaniem będącym pod nadzorem państwa. Najbardziej budził ich sprzeciw art.130, pozbawiający Kościół osobowości prawnej a władzom lokalnym dający prawo decydowania o liczbie księży w parafiach. Nie pozwalał on też na obecność w kraju księży cudzoziemców.

  W ciągu dekad historii konstytucja ta miała liczne poprawki (m.in. w 1992 r. zreformowano antyklerykalne artykuły).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego. Czasy najnowsze 1914-1978, Warszawa 1992, s.155.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ks. Marian Banaszak: Historia Kościoła Katolickiego. Czasy najnowsze 1914-1978. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1992.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona konstytucji i tekst: hiszp., ang.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.