• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstytucja Danii

  Przeczytaj także...
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
  Monarchia absolutna, absolutyzm – forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii (przykładem starożytnej monarchii absolutnej może być ustrój Cesarstwa Rzymskiego) oraz mające ją uzasadnić doktryny polityczne.

  Konstytucja Danii została zapoczątkowana 5 czerwca 1849 roku wraz z końcem trwania rządów absolutnych w Danii. Obowiązująca do dziś konstytucja datowana jest na rok 1953.

  Konstytucja pochodząca z 1849 roku utworzyła bikameralny parlament, Rigsdag składający się z dwóch izb, Landstingu oraz Folketingetu. Konstytucja ograniczyła władze monarchy, chroniła podstawowe prawa człowieka oraz dopuszczała wstąpienie na tron duński, kobiety. Oprócz tego konstytucja umożliwiała uprawnienia konstytucyjne rządzącym w parlamencie dzięki czemu np. Ministerstwo Finansów może poprosić o ekspertyzę w sprawie budżetu narodowego osobę spoza Danii i tym samym nie łamiąc obowiązującego prawa duńskiego.

  Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.Folketinget – duński parlament. W latach 1849-1953 Folketinget był izbą niższą duńskiego parlamentu, od roku 1953, po zmianach w konstytucji, duński parlament jest jednoizbowy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszą duńską konstytucją była Lex Regia (Prawo Królewskie) pochodząca z 1665 roku. Nie była to jednak typowa konstytucja, lecz ustawa która dawała ówczesnemu królowi Danii Fryderykowi III Oldenburg władze absolutną i zastąpienie panującego wówczas systemu feudalnego. Władza absolutna panowała w Danii aż do panowania króla Fryderyka VII, który zgodził się na podpisanie konstytucji w dniu 5 czerwca 1849 roku. Odtąd dzień 5 czerwca stał się dniem wolnym od pracy.

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Carl Christian Constantin Hansen (Constantin Hansen) (ur. 3 listopada 1804 w Rzymie, zm. 29 marca 1880 w Frederiksbergu) – duński malarz akademicki.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Konstytucja z 1849 roku

 • Zgromadzenie Narodowe (obraz namalowany przez Constantina Hansena)

 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tekst Konstytucji Królestwa Danii [... z 1953 r.. - Warszawa, 2011. Biblioteka Sejmowa.] (pol.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.
  Fryderyk VII (Frederik VII) (ur. 6 października 1808 na Zamku Amalienborg w Kopenhadze, zm. 15 listopada 1863 na Zamku Glücksburg) – król Danii w latach 1848-1863.
  Władza absolutna (ang. Absolute Power) − amerykański film fabularny (thriller) z 1997 roku, powstały na podstawie powieści Davida Baldacci.
  Landsting (duń. Landstinget) był pierwszą izbą duńskiego parlamentu. Parlament powstał wraz z podpisaniem konstytucji 5 czerwca 1849, by ograniczyć absolutną władzę monarchy. Drugą, identyczną izbą był Folketing. Po podpisaniu konstytucji w 1953 Folketing stał się samodzielną izbą parlamentu wykonującą wszystkie jego zadania.
  Feudalizm (z łac. feodum lub feudum - lenno) – nazwa określająca ustrój społeczno polityczny rozpowszechniony w średniowieczu w Europie, opierający się na systemie hierarchicznej zależności jednostek, z podziałem społeczeństwa na stany. W skład społeczeństwa feudalnej Polski wchodziła:szlachta, duchowieństwo, mieszczanie i chłopi . Aczkolwiek systemy o podobnej konstrukcji i działaniu odnaleźć można również w innych okresach i w innych kręgach kulturowych. Również na kontynencie europejskim pewne pozostałości systemu feudalnego odnaleźć można jeszcze dziś, co więcej niektóre jego elementy były istotną częścią ustroju ekonomicznego niektórych państw jeszcze w XIX stuleciu. W teorii marksistowskiej feudalizm jest formacją społeczną następującą po niewolnictwie, a przed kapitalizmem.
  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
  Fryderyk III (ur. 18 marca 1609, zm. 9 lutego 1670) – władca Danii i Norwegii oraz Grenlandii i Islandii. Panował w latach 1648-1670.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.