• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstruktor - osoba

  Przeczytaj także...
  Konstruktor w programowaniu obiektowym to specjalna metoda danej klasy, wywoływana podczas tworzenia jej instancji. Zadaniem konstruktora jest zainicjowanie obiektu, a w niektórych językach programowania także utworzenie obiektu.Inżynier budownictwa – określony w polskiej ustawie zawód zaufania publicznego, w którego zakresie działają inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne określone w polskiej ustawie Prawo budowlane.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Konstruktorzy przy składaniu elementów konstrukcji w całość
  Inżynier lotniczy a także projektant i konstruktor samolotów Ernst Zindel podczas pracy (1940)

  Konstruktor – wykonawca obiektu w szczególności obiektu technicznego. Konstruktorami są osoby zajmujące się przygotowywaniem poszczególnych elementów struktury i złożeniem jej w całość. W wielu zadaniach konstruktor posiłkuje się opracowanym wcześniej projektem obiektu w szczególności projektem technicznym.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.Ernst Zindel (ur. 23 stycznia 1897 w Mistelbach, zm. 10 października 1978 w Bad Homburg vor der Höhe) - niemiecki inżynier i konstruktor lotniczy, wieloletni pracownik wytwórni Junkers, budowniczy samolotu Junkers Ju 52 (zwanego "ciotka Ju"). Znany ze swoich nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, które wprowadzał do przemysłu lotniczego.

  Termin ten zaadaptowano także w informatyce.

  Konstruktorem można nazywać także wykonawcę obiektu będącym firmą (osoba prawna).

  Konstruktor w budownictwie[ | edytuj kod]

  W języku polskim zwyczajowo konstruktora (wykonawcę obiektu) myli się z inżynierem konstruktorem czyli osobą, która określiła obiekt w projekcie technicznym lecz nie jest jego wykonawcą. Bardziej złożone konstrukcje i obiekty budowlane wykonywane są z reguły przez wiele osób (konstruktorzy), którymi kierują inżynierowie w oparciu o projekty wykonane przez projektujących, których zwyczajowo zwie się architektami. Na terenie Polski projektującym obiekty uznane za architektoniczne (podlegające obowiązkowi wykonania projektu architektoniczno-budowlanego) może być architekt lub inżynier budownictwa.

  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  Zawody typowo konstrukcyjne[ | edytuj kod]

  Przykładami zawodów konstrukcyjnych są:

 • murarz,
 • cieśla,
 • zbrojarz,
 • konstruktor form wtryskowych,
 • „konstruktor” odzieży – krawiec,
 • konstruktor rozkładów jazdy.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „konstruktor” w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (sjp.pwn.pl).
  2. Lena: Realia pracy konstruktora. ogospodarce.pl, 2013-03-27. [dostęp 2015-07-13].
  3. klasyfikacja generalna konstruktorów. [dostęp 2015-11-20].
  4. Wyborcza Gazeta: GDDKiA oskarża o błąd konstruktora mostu Rędzińskiego. [dostęp 2015-11-20].
  5. Alfabetyczny indeks zawodów do KZiS (Dz.U. 28.08.14, poz.1145). praca.gov.pl, 2014-12-22. s. 15. [dostęp 2015-07-13].
  Krawiec – rzemieślnik, zajmujący się szyciem (ręcznie - igłą lub maszyną) bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej oraz odzieży wiosennej, jesiennej i zimowej, z tkaniny, dzianiny, sukna.Obiektem technicznym nazywamy każdy dowolny wytwór cywilizacji technicznej. Są to np.: samochody, obrabiarki , budynki, mosty itp. Przyjmuje się, że powstaniu obiektu technicznego występuje pięć podstawowych faz:
  Warto wiedzieć że... beta

  Cieśla – zawód związany z obróbką drewna, który polega na wykonywaniu elementów konstrukcji, części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania (budynek, budowla, okręt).
  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.
  Obiekt – wyodrębniony element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu. Obiekt - element - może być materialny lub abstrakcyjny.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.