• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstanty Srokowski

  Przeczytaj także...
  Stanisław Srokowski (ur. 1872 w Węgrzcach, zm. 1950 w Warszawie) – geograf, polski dyplomata, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, społecznik.Truskawiec (ukr. Трускавець, Truskaweć) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim. Liczy ok. 29 tys. mieszkańców.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Konstanty Srokowski

  Konstanty Srokowski (ur. 6 lutego 1878 w Ostrowie, zm. 19 czerwca 1935 w Truskawcu) – polski działacz liberalno-demokratyczny i publicysta pochodzenia ukraińskiego, poseł do Sejmu Krajowego Galicji X kadencji.

  Był bratem stryjecznym Stanisława Józefa, Stanisława, krewnym Włodzimierza Scholze-Srokowskiego. Ukończył ukraińskie gimnazjum akademickie we Lwowie. Współpracownik wielu polskich gazet we Lwowie, Petersburgu i Krakowie, autor wielu opowiadań i rozpraw, m.in. Opowiadań (1901), W stolicy białego cara (1904), Upadku imperializmu Austrii (1913), Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich (1924).

  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).Ukraińskie akademickie gimnazjum we Lwowie – najstarsze ukraińskie gimnazjum w Galicji, utworzone we Lwowie rozporządzeniem Józefa II 24 października 1784, wraz z józefińskim Uniwersytetem Lwowskim, i stanowiące jego integralną część.

  W 1914 jako przedstawiciel demokratów był członkiem sekcji zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego.

  Redaktor „Nowej Reformy” aż do jej likwidacji w 1928. Zajmował krytyczne stanowisko do polskiej polityki narodowościowej na ziemiach białoruskich i ukraińskich.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Andrzej A. Zięba: Stanisław Józef Srokowski. ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2019-12-13].
  2. Konstanty Srokowski, W stolicy białego cara. wyd. 1904 [wersja elektroniczna publikacji], polona.pl [dostęp 2019-08-23].
  3. Konstanty Srokowski, Upadek imperializmu Austryi w związku z ewolucją systemu europejskiego przed wojną bałkańską i po niej, wyd. 1913 [wersja elektroniczna publikacji], polona.pl [dostęp 2019-08-23].
  4. Konstanty Srokowski, Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich, wyd. 1924 [wersja elektroniczna publikacji], polona.pl [dostęp 2019-08-23].
  5. Konstanty Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923, s. 146.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Zięba, Konstanty Srokowski
 • Енциклопедія українознавства, Lwów 1993, t. 8, s. 3010
 • Stanisław Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993, ISBN 83-7059-052-7, OCLC 830051670.
 • Andrzej Zięba, Konstanty Srokowski
 • Енциклопедія українознавства, Lwów 1993, t. 8, s. 3010
 • Stanisław Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993, ISBN 83-7059-052-7, OCLC 830051670.
 • Stanisław Srokowski (ur. 5 kwietnia 1888 we Lwowie, zm. 23 maja 1917 we Włoszech) – doktor praw, podporucznik kawalerii c. k. armii. Andrzej A. Zięba (ur. 1958 w Nowym Wiśniczu) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Encyclopedia of Ukraine (pol. Encyklopedia Ukrainy, także Encyklopedia Ukrainoznawstwa) – 5-tomowe opracowanie w języku angielskim, przedstawiające geografię, ekonomię, społeczeństwo oraz ogólny rys historyczny Ukrainy.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Włodzimierz Scholze-Srokowski (ur. 4 kwietnia 1894 w Krakowie, zm. 1 sierpnia 1972 w Londynie) – oficer dyplomowany piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w 1964 mianowany przez Prezydenta RP na uchodźstwie generałem brygady.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.