• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstantin Woskobojnik

  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Konstantin Pawłowicz Woskobojnik, ros. Константин Павлович Воскобойник (ur. w 1895 w wiosce Smieła w kijowskiej guberni w Rosji, zm. 8 stycznia 1942 w miejscowości Łokoć) – Ukrainiec, radziecki inżynier, organizator i pierwszy przywódca kolaboracyjnej tzw. Republiki Łokockiej na okupowanych obszarach ZSRR podczas II wojny światowej.

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.Kolaboracja (łac. ko - przedrostek oznaczający "razem, wspólnie" + łac. laborare - "pracować") - współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant, kolaboracjonista - współpracujący z wrogiem, zaborcą.

  W 1915 zaczął studia na wydziale prawa uniwersytetu w Moskwie. Wiosną 1916 wstąpił ochotniczo do armii rosyjskiej. Ukończył szkołę młodszych oficerów. Brał udział w I wojnie światowej na froncie w Galicji w szeregach 449 charkowskiego pułku piechoty. W 1918 lub 1919 r. wstąpił do armii bolszewickiej. Walczył z białymi. Dowodził plutonem kawalerii. W 1920 został zdemobilizowany z powodu zranienia w walkach. Od 1920 był sekretarzem wojskowego komisariatu w Chwałyńsku.

  Łokoć (ros. Ло́коть) – osiedle typu miejskiego w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej, centrum administracyjne rejonu brasowskiego.Galicja (niem. Galizien, węg. Gácsország, cz. Halič, jid. גאַליציע – Golicje, tur. Haliç, rum. Galiţia, ros. Галиция – Galicija, ukr. Галичина – Hałyczyna) – potoczna nazwa narzucona przez zaborcę i stosowana na określenie południowo-wschodnich ziem dawnej I Rzeczypospolitej, znajdujących się obecnie w Polsce i Ukrainie, wchodzących w skład zaboru austriackiego. Z tego tytułu również nazwa austriackiego kraju koronnego (dokładniej Królestwo Galicji i Lodomerii), istniejącego w latach 1772-1918. Zalicza się do niej ziemie południowej Małopolski, ziemię Grodów Czerwieńskich oraz zachodnią część Podola do linii Zbrucza. Jest to stosunkowo nowe pojęcie o charakterze kulturowym i historyczno-administracyjnym.

  Wiosną 1921 r. uczestniczył w antybolszewickim powstaniu chłopskim w regionie saratowskim w oddziale powstańczym Wakulina-Popowa. Po rozgromieniu powstańców ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem Iwana Jakowlewicza Łoszakowa.

  Ukończył wydział elektromechaniczny w Instytucie im. G. W. Plechanowa w Moskwie, po czym pracował we wszechzwiązkowym urzędzie miar i wag. W 1931 został aresztowany przez OGPU i zesłany na 3 lata do obwodu nowosybirskiego. Po zakończeniu kary powrócił w 1934 w rodzinne strony i podjął pracę inżynierską w Krzywym Rogu, potem w Orsku. Od 1938 był nauczycielem fizyki w technikum leśnym rejonu brasowskiego w Łokociu.

  Aleksandr Nikołajewicz Saburow (ros. Алекса́ндр Никола́евич Сабу́ров; ur. 1 sierpnia 1908 - zm. 15 kwietnia 1974 w Moskwie) – generał radziecki, bohater Związku Radzieckiego.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Po zajęciu rejonu brasowskiego przez wojska niemieckie na początku października 1941 r., zorganizował i stanął na czele tzw. Republiki Łokockiej, która była kolaboracyjnym organizmem administracyjnym. Jego zastępcą był Bronisław W. Kaminski. Został mianowany przez Niemców starostą łokockim. Został też dowódcą oddziału ochotniczej milicji w Łokciu. 16 października jego władza w Republice Łokockiej została zatwierdzona przez niemieckie władze wojskowe.

  Milicja – rodzaj oddziałów, zazwyczaj ochotniczych, których członkowie posiadają wyszkolenie wojskowe i wyposażeni są w broń palną, stanowiących jednostki pomocnicze lub rezerwowe dla regularnej armii lub partyzantki. Mogą być używane w stanie wyższej konieczności (klęski żywiołowe, zagrożenie wewnętrzne lub zewnętrzne itp.).Bronisław Kaminski, ros. Бронислав Владиславович Каминский (ur. 16 czerwca 1899 w Witebsku, zm. 4 października 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany "katem Ochoty". Starsze publikacje podawały błędnie imię Mieczysław.

  25 listopada 1941 ogłosił powstanie kolaboracyjnej partii politycznej pod nazwą Narodowo-Socjalistyczna Partia Rosji, wzorowanej na nazistowskiej NSDAP. W różnych miejscowościach Republiki Łokockiej sformował oddziały samoobrony, zwalczające sowiecką partyzantkę i ochraniające miejscową ludność. 8 stycznia 1942 został śmiertelnie ranny podczas napadu na Łokoć sowieckiego oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Aleksandra Saburowa.

  Orsk (ros. Орск) – miasto we wschodniej Rosji, w obwodzie orenburskim, w południowej części Uralu, nad rzeką Ural. Około 251 tys. mieszkańców.Republika Łokocka (ros. Локотское самоуправление) – były, administrowany przez Rosjan, autonomiczny rejon w okupowanej przez Niemców części ZSRR (na terenie Komisariatu Rzeszy Moskwa) istniejący w latach 1941–1943, w czasie II wojny światowej. Obejmował gminę Łokoć w obwodzie briańskim.

  Linki zewnętrzne[]

  Biografia Konstantina P. Woskobojnika (ros.) [dostęp 2016-10-09] (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  Biali – zbiorcze określenie ruchów politycznych i sił zbrojnych działających podczas wojny domowej w Rosji w latach 1917-1923, walczących z komunistami (bolszewikami) i ruchami ich wspierającymi, mających na celu przywrócenie poprzedniego systemu ekonomicznego i politycznego. Biali określani są także jako Biała Armia (ros. Белая Армия), Biała Gwardia (Белая гвардия) lub Biały Ruch (Белое движение), lecz nie stanowili oni jednej organizacji, a poszczególne formacje działające w różnych częściach kraju nosiły różne nazwy. Nazwa "biali" powstała jako przeciwieństwo przyjętej przez komunistów symboliki związanej z kolorem czerwonym.Rejon brasowski (ros. Брасовский район) - jednostka podziału administracyjnego na południowym wschodzie obwodu briańskiego w Federacji Rosyjskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzywy Róg (ukr. Кривий Ріг, ros. Кривой Рог) – miasto we wschodniej Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim. Ludność 657,7 tys. (2012).
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Narodowo-Socjalistyczna Partia Rosji (ros. Народная Cоциалистическая Партия России "Викинг", "Витязь", NPRS) – rosyjska kolaboracyjna partia faszystowska działająca od końca 1941 r. na obszarze tzw. Republiki Łokockiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.