• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstantin Gorszenin

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Ałatyr (ros. Ала́тырь, czuw. Улатăр) - miasto w Rosji, w Czuwaszji, położone nad rzeką Ałatyr (dopływ Sury).
  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  Konstantin Pietrowicz Gorszenin (ros. Константин Петрович Горшенин, ur. 28 maja 1907 w Ałatyrze, zm. 27 maja 1978 w Moskwie) – radziecki polityk i prawnik, prokurator generalny ZSRR (1946-1948), minister sprawiedliwości ZSRR (1948-1956).

  1927 ukończył technikum przemysłowe w Kazaniu, 1927-1929 sekretarz miejskiego komitetu związków zawodowych kolejarzy, sekretarz kolektywu Komsomołu, kierownik klubu robotniczego i sekretarz rady wiejskiej. 1929-1930 studiował na wydziale prawniczym Państwowego Uniwersytetu w Kazaniu, 1930 przyjęty do WKP(b). 1930-1932 studiował w Instytucie Prawa Radzieckiego w Moskwie, na którym do 1935 był pracownikiem naukowym. Od marca 1935 do września 1937 zastępca dyrektora Instytutu Prawa Radzieckiego w Kazaniu ds. naukowych i uczelnianych, następnie pracował w Ludowym Komisariacie Sprawiedliwości ZSRR - od września 1937 do stycznia 1940 szef Zarządu Zakładów Naukowych, od 1938 członek Kolegium Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości ZSRR. Od stycznia 1940 do grudnia 1943 ludowy komisarz sprawiedliwości Rosyjskiej FSRR, 1942-1952 kierownik katedry prawa pracowniczego Uniwersytetu Moskiewskiego. Od 13 listopada 1943 do 19 marca 1946 prokurator ZSRR i rzeczywisty państwowy radca sprawiedliwości. Od 19 marca 1946 do 4 lutego 1948 prokurator generalny ZSRR, od 29 stycznia 1948 do 31 maja 1956 minister sprawiedliwości ZSRR. Od 14 października 1952 do 14 lutego 1956 zastępca członka KC KPZR, 1956-1963 dyrektor Wszechzwiązkowego Instytutu Nauk Prawnych, 1963-1967 kierownik sektora prawodawstwa o pracy i ubezpieczeniach społecznych Wszechzwiązkowego Naukowo-Badawczego Instytutu Prawodawstwa Radzieckiego Komisji Prawnej przy Radzie Ministrów ZSRR, następnie na emeryturze. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 2 i 4 kadencji.

  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).

  W okresie stalinizmu brał udział w masowych represjach, 1943-1947 był członkiem tajnej komisji Biura Politycznego KC WKP(b) do spraw sądowych, która zatwierdzała decyzje o wszystkich wyrokach śmierci w ZSRR. Uczestniczył w organizacji procesów żołnierzy niemieckich i japońskich.

  Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (w skrócie Politbiuro) – organ kierujący Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, wybierany przez Komitet Centralny w celu kierowania pracą partii w okresie między obradami plenarnymi (plenami) Komitetu Centralnego. W jego skład wchodzili kierujący wyższymi partyjnymi i państwowymi organami, najbardziej wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem działacze partyjni.Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.

  Odznaczenia[]

 • Order Lenina (dwukrotnie - 26 marca 1945 i 27 maja 1947)
 • Order Czerwonego Sztandaru Pracy
 • Order Przyjaźni Narodów
 • Bibliografia[]

 • http://www.hrono.info/biograf/gorshenin.html (ros.)
 • http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0002/9a186039 (ros.)
 • http://pomnipro.ru/memorypage51115/biography (ros.)
 • http://www.pseudology.org/Crim/Gorshenin_KP.htm (ros.)
 • http://pravouch.com/prava-gosudarstva-istoriya/gorshenin-konstantin-petrovich-19071978-26490.html (ros.)
 • http://www.knowbysight.info/GGG/02166.asp (ros.)
 • Order Przyjaźni Narodów (ros. Орден Дружбы народов) – ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 17 grudnia 1972 w 50. rocznicę utworzenia ZSRR. Statut orderu był zmieniony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 18 lipca 1980. Nadawanie orderu zostało zakończone w czerwcu 1993.Order Czerwonego Sztandaru Pracy (ros. Орден Трудового Красного Знамени) – ustanowiony uchwałą Centralnego Komitetu Wykonawczego oraz Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 września 1928. W późniejszym okresie statut był kilkakrotnie zmieniany decyzją Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 7 maja 1936 oraz dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 czerwca 1943 i 16 grudnia 1947.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży.
  Kazań (ros.: Казань, tatar. Qazan, Казан) – miasto w Rosji, stolica Tatarstanu, leżące przy ujściu Kazanki do Wołgi (Samarski Zbiornik Wodny). Liczy 1,14 mln mieszkańców (styczeń 2010).
  Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.