• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konradyni

  Przeczytaj także...
  Arnulf z Karyntii (ur. wrzesień lub październik 850, zm. 8 grudnia 899 w Ratyzbonie) – król wschodniofrankijski z dynastii Karolingów w latach 887-899. Król Włoch w latach 894-895 i od 896 cesarz rzymski.Lotaryngia (fr. Lorraine, niem. Lothringen, lotar. Louréne) – kraina historyczna i region administracyjny w północno-wschodniej Francji. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem i Niemcami oraz z regionami: Alzacja, Franche-Comté i Szampania-Ardeny.
  Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.

  Konradyni – dynastia wschodniofrankijska. Nazwa pochodzi od Konrada Starszego i jego syna Konrada I.

  Protoplastą rodu był hrabia Gebhard z Lahngau (795 lub 810-879), który w 838 stawał przeciwko Ludwikowi II Niemieckiemu walcząc po stronie Ludwika I Pobożnego. Ród nabrał znaczenia, gdy wywodzącą się z Konradynów Odę pojął za żonę cesarz Arnulf z Karyntii. Wtedy to wnuk Gebharda z Lahngau, Konrad Starszy zwany powszechnie krewnym cesarza mianowany został księciem Turyngii. Jego syn Konrad I przyjął tytuł księcia Frankonii, a następnie wybrany został królem niemieckim. Konrad zmarł bezpotomnie i korona niemiecka przeszła w ręce Ludolfingów, a księstwo Frankonii odziedziczył jego brat Eberhard, który w latach 926-928 uzyskał też tytuł księcia Lotaryngii. Po śmierci Henryka I Ptasznika Eberhard popadł w konflikt z cesarzem Ottonem I, przez co utracił oba księstwa, a ród zaczął tracić na znaczeniu. W 982 r. Konradyni zdobyli jeszcze księstwo Szwabii, które utracili w 1012.

  Konrad I (ur. ok. 890, zm. 23 grudnia 918) – książę Frankonii, król niemiecki 911–918 z frankońskiej dynastii Konradynów.Państwo wschodniofrankijskie - jedno z trzech państw powstałych na mocy traktatu z Verdun z 843 r. Jego królem został Ludwik II Niemiecki. Na terenie tego państwa wykształcało się przez wieki państwo niemieckie. Państwo wschodniofrankijskie określane od XI wieku mianem regnum teutonicorum, było poprzednikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Do początku XII wieku nazywało się oficjalnie regnum francorum orientalium, czyli Królestwo Wschodnich Franków.

  Ostatni męski potomek Konradynów zmarł bezpotomnie w 1036.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Genealogia (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szwabia (niem. Schwaben lub Schwabenland) – to historyczna i etniczna kraina Niemiec. Elementem wyróżniającym i spajającym Szwabię jest dialekt szwabski, określany też jako odrębny język.
  Otton I Wielki (ur. 23 listopada 912, zm. 7 maja 973 w Memleben) – książę Saksonii 936–961, król niemiecki od 936 i cesarz rzymsko-niemiecki od 962, z dynastii Ludolfingów.
  Ludwik II Niemiecki (ur. w 806, zm. 28 sierpnia 876 we Frankfurcie nad Menem) – król Bawarii w latach 817–843, a od 843 król wschodniofrankijski. Syn Ludwika I Pobożnego, wnuk Karola Wielkiego.
  Święty Cesarz Rzymski (łac. Sancti Imperator Romanus, niem. Heiliger Römischer Kaiser) – termin używany przez historyków na określenie średniowiecznego władcy, który otrzymał tytuł cesarza rzymskiego od papieża. W historiografii używane jest również określenie cesarz rzymski narodu niemieckiego odnoszące się do tych władców królestwa niemieckiego, którzy mieli prawo do używania tytułu cesarza rzymskiego.
  Henryk I Ptasznik (niem. Heinrich der Vogler) (ur. 876, zm. 2 lipca 936) – książę Saksonii 912–936, król Niemiec 919–936; z saskiej dynastii Ludolfingów.
  Ludolfingowie (niem. Liudolfinger) - dynastia władców Niemiec w latach 866-1024 i cesarzy, panujących w Świętym Cesarstwie Rzymskim w latach 962-1024.
  Oda, zwana też Otą (ur. ok. 874, zm. między 899 a 903 r.), przedstawicielka dynastii Konradynów, córka Berengara, hrabiego Hesji, żona cesarza Arnulfa z Karyntii (850 - 8 grudnia 899), nieślubnego syna Karlomana Bawarskiego i Litwindy, córki hrabiego Ernesta. Oda poślubiła Arnulfa najprawdopodobniej pod koniec 888 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.