• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurencyjność

  Przeczytaj także...
  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.Konkurencyjność gospodarki – odnosi się do czynników produkcji zgrupowanych w danym państwie lub regionie i służy do oceny efektów działalności przedsiębiorstw, sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej.
  Produktywność – jest stosunkiem ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym czasie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Zasoby wejściowe, to różne zasilenia systemu i zasoby systemu , które są wykorzystywane do wytworzenia końcowego produktu. Takimi zasileniami mogą być np. energia, informacje, materiały a zasobami systemu mogą być np. ludzie, kapitał.

  Konkurencyjność – zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu. Jej elementami są więc efektywność, dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego.

  Zobacz też[]

 • produktywność
 • konkurencja
 • konkurencyjność gospodarki
 • Bibliografia[]

  Konkurencyjność gospodarki Polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. pod redakcją Henryka Podedwornego, Jerzego Grabowieckiego i Henryka Wnorowskiego.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.