• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konklawizm

  Przeczytaj także...
  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Prawdziwy Kościół Katolicki - niewielka tradycjonalistyczna wspólnota konklawistyczna pod przywództwem antypapieża Piusa XIII.
  Sobór watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.

  Konklawizm - odłam tradycjonalizmu katolickiego, wywodzący się z sedewakantyzmu, którego wyznawcy twierdzą, że ze względu na upadek posoborowej hierarchii mogą wybrać swego własnego papieża.

  Konklawizm częściowo przeczy sedewakantyzmowi, ponieważ ten nie uznaje w ogóle papieży po Soborze Watykańskim II. Podzielony jest na ponad 20 Kościołów z własnymi antypapieżami.

  Główne odłamy tego nurtu to:

  Tradycjonalizm katolicki - termin określający nurt katolicyzmu, charakteryzujący się zamiłowaniem do starych zwyczajów Kościoła i pielęgnowaniem liturgii rzymskiej w jej formie tradycyjnej. W swojej skrajnej formie jest sprzeciwem wobec decyzji papieży o zmianach w Kościele i przeobraża się w schizmę - separację od Kościoła katolickiego, uznawanego wówczas za "nieprawowierny".Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.
 • Kościół Palmariański
 • Kościół Rzymskokatolicki Michała I
 • Kościół Rzymskokatolicki Świętej Tradycji Apostolskiej
 • Prawdziwy Kościół Katolicki
 • Warto wiedzieć że... beta

  Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski i Palmariański Kościół, Kościół Palmariański – wspólnota wyznaniowa powstała w Hiszpanii w latach siedemdziesiątych XX wieku, uważana przez Kościół rzymskokatolicki za sektę chrześcijańską.
  Sedewakantyzm (od łac. sede vacante − "przy nieobsadzonej stolicy" lub "przy pustym tronie") – hipoteza teologiczna, według której wszystkie osoby, które zasiadają na tronie papieskim od czasu śmierci Piusa XII w 1958 roku, są antypapieżami. Istnieją także nieco starsze sedewakantystyczne opinie teologiczne, sięgające XIX wieku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.