Konkatenacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konkatenacja (łac. concatenatio) – łączenie ze sobą wyrażeń.

Snobol (String Oriented Symbolic Language) to język programowania zaprojektowany specjalnie do przetwarzania napisów. Obecnie pojęcie Snobol obejmuje rodzinę języków programowania, wśród których wyróżnia się język Snobol4 (number 4).Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce.

Konkatenacja w literaturze[ | edytuj kod]

Łańcuchowe sprzęganie wersów (albo strof itp.), wiązanie poprzedniego z następnym, poprzez powtórzenie jakiegoś wyrazu albo zespołu wyrazów, np.

Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70. XX wieku. Język ten wygrał konkurs zorganizowany przez Departament Obrony USA (U.S. Department of Defense – DoD), pokonując 19 innych projektów. Nazwa języka, nadana przez DoD, pochodzi od imienia lady Augusty Ady Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę w historii.Wers (fr. vers, z łac. versus – wiersz) – podstawowa jednostka wersyfikacyjna, niemal zawsze wyodrębniona jako pojedyncza linijka tekstu. Wers można także zdefiniować jako odcinek mowy wierszowanej między dwiema pauzami wersyfikacyjnymi.
Zabawiał często pod Ciemnym Cyprysem Pod Ciemnym Cyprysem, gdzie czuł się Farysem Gdzie czuł się Farysem,...

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Game Maker Language (w skrócie: "GML") to język skryptowy stworzony na potrzeby programu do tworzenia gier Game Maker. Został stworzony przez Marka Overmarsa jako suplement systemu "przeciągnij i upuść" dostępnego od pierwszych wersji programu. W późniejszych wersjach system "przeciągnij i upuść" jest już tłumaczony bezpośrednio do GML, jest więc jego graficzną formą. Poza kilkoma czynnikami zarządzanymi bezpośrednio przez silnik GameMakera (kolejność wykonywania i wywoływanie zdarzeń, kolejność plansz) pokrywa wszystkie możliwości programu i jest sporym rozszerzeniem systemu przeciągnij i upuść, który pokrywa tylko nieznaczną część dostępnych funkcji.
C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.
PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.
Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).
Ciąg – w matematyce pojęcie oddające intuicję ponumerowania, czy też uporządkowania elementów zbioru. W zależności od rodzaju elementów zbioru stosuje się różne nazwy: w przypadku liczb mówi się o ciągach liczbowych, bądź bardziej precyzyjnie, np. w przypadku zbioru liczb całkowitych, rzeczywistych czy zespolonych, ciąg nazywa się wtedy odpowiednio ciągiem całkowitoliczbowym, rzeczywistym i zespolonym. Jeśli elementami zbioru są funkcje, to ciąg nazywa się ciągiem funkcyjnym. Ciąg powstały poprzez wybranie elementów innego ciągu nazywa się podciągiem.
Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań.
ABAP (ang. Advanced Business Application Programming Objects, pierwotnie niem. Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor, procesor tworzenia raportów) – język programowania wysokiego poziomu stworzony przez niemiecką firmę SAP AG.

Reklama