• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koniusza - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Koniuszagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim.

  W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Do 1954 r. gmina Niegardów oraz gmina Wierzbno.

  Siedziba gminy to Koniusza.

  Według danych z 31 grudnia 2017 gminę zamieszkiwało 9006 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Koniusza ma obszar 88,5 km², w tym:

  Gmina Słomniki – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Piotrkowice Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza.
 • użytki rolne: 91%
 • użytki leśne: 2%
 • Gmina stanowi 21,35% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Koniusza w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Koniusza.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego:

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Proszowice, Radziemice, Słomniki

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Koniusza w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Gmina Koniusza w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2018-08-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo małopolskie. 2020-09-30.
  Piotrkowice Małe – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza. Do wsi należą Damianice, dawniej folwark, obecnie przysiółek.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Wierzbno – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku oraz w latach 1973-1976 w woj. kieleckim, a potem kolejno w woj. krakowskim i woj. miejskim krakowskim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą gminy było Wierzbno.
  Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – położona jest w województwie małopolskim na wschód od Krakowa wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Gmina od zachodu graniczy z miastem Krakowem, od północy z gminami Koniusza, Proszowice, od wschodu z gminą Nowe Brzesko. Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła na długości 14 km, za rzeką Gmina Niepołomice.
  Niegardów-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Powiat proszowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Proszowice.
  Gmina Radziemice (do 1954 gmina Łętkowice) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Gmina obejmuje następujące wsie:
  Wierzbno (dawniej miasto) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.