• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koniczyna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Roślina jednoroczna, terofit (gr. theros = lato, phyton = roślina) – jedna z form życiowych roślin. Oznacza roślinę przechodzącą cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasiona do wydania własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginąca. Obumierają zarówno nadziemne pędy, jak i części podziemne. Niesprzyjającą wegetacji porę roku przetrwają tylko nasiona. Rośliny jednoroczne należą do roślin monokarpicznych. Są roślinami zielnymi – mają zielne, niezdrewniałe pędy.Antropofit — gatunek lub inny takson roślin synantropijnych obcego pochodzenia na danym terenie (przybysz, gatunek alochtoniczny). Antropofity występują zarówno na siedliskach wtórnych, sztucznych powstałych w wyniku działalności człowieka, jak i na siedliskach półnaturalnych i naturalnych. Stopień zadomowienia się antropofita może zmieniać się w czasie (zadomawianie się), np. gatunek zadomowiony początkowo na siedliskach antopogenicznych może z czasem przenikać do siedlisk półnaturalnych i naturalnych. Antropofity razem z apofitami stanowią grupę gatunków synantropijnych.

  Koniczyna (Trifolium L.) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych. Obejmuje ok. 250 gatunków. Rośliny te występują naturalnie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii. W Polsce rośnie dziko ponad 20 gatunków, kilka jest uprawianych. Koniczyny rosną na różnych siedliskach, najczęściej w miejscach skalistych, na klifach i wydmach piaszczystych, w murawach i na stepach. Szereg gatunków pełni ważną rolę w gospodarce rolnej, jako rośliny pastewne rosnące na łąkach i pastwiskach oraz wysiewane w polowych mieszankach pastewnych. Uprawiane na polach są zarówno w celach paszowych, ale też w płodozmianie, ze względu na korzystne oddziaływanie na strukturę i skład gleby.

  Kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii Bab. & Gibson) – gatunek jednorocznej rośliny pasożytniczej z rodziny powojowatych (Convolvulaceae). Występuje w Europie Zachodniej, do Europy Środkowej zawleczony na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce antropofit zadomowiony.Zestawienie obejmuje gatunki roślin naczyniowych występujące w stanie dzikim w Polsce (rodzime i obce, także gatunki zawlekane lub dziczejące przejściowo – efemerofity). Nazewnictwo i układ systematyczny oparty jest na "Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski". Gatunki efemerofitów zapisane są czcionką pomniejszoną.

  Rozmieszczenie geograficzne[ | edytuj kod]

  Rodzaj rozprzestrzeniony na wszystkich kontynentach w strefach klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego, z wyjątkiem Australii. Centra największego zróżnicowania to okolice Morza Śródziemnego (w Europie 99 gatunków), Etiopia, Kalifornia i Chile (18 gatunków).

  Koniczyna krwistoczerwona, koniczyna inkarnatka, koniczyna szkarłatna (Trifolium incarnatum L.) – gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Rdzenny obszar jej występowania to: Turcja, południowa i południowo-wschodnia Europa, Wielka Brytania, Madera, rozprzestrzeniła się także na Azorach. Jest uprawiana w wielu rejonach świata. W Polsce jest to roślina uprawna i dziczejąca (efemerofit).Bobowce, strączkowce, strąkowce (Fabales Bromhead) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.
  Gatunki rodzime we florze Polski
 • koniczyna biała, k. rozesłana (Trifolium repens L.)
 • koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.)
 • koniczyna brunatna (Trifolium badium Schreb.)
 • koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens L.)
 • koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium Sibth.)
 • koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre L.)
 • koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum L.)
 • koniczyna kreskowana (Trifolium striatum L.)
 • koniczyna łąkowa, koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.)
 • koniczyna łubinowata (Trifolium lupinaster L.)
 • koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum L.)
 • koniczyna pannońska, k. wielkogłówkowa (Trifolium pannonicum Jacq.)
 • koniczyna pogięta (Trifolium medium L.)
 • koniczyna polna (Trifolium arvense L.)
 • koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum L.)
 • koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre Schreb.)
 • koniczyna złocistożółta (Trifolium aureum Pollich)
 • koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon Huds.)
 • Gatunki uprawiane i dziczejące w Polsce
 • koniczyna aleksandryjska (Trifolium alexandrinum L.) – efemerofit
 • koniczyna gwiazdkowata (Trifolium stellatum L.) – efemerofit
 • koniczyna kolczasta (Trifolium echinatum M.Bieb.) – efemerofit
 • koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.) – gatunek uprawiany
 • koniczyna kutnerowata (Trifolium tomentosum L.) – efemerofit
 • koniczyna łopianowata (Trifolium lappaceum L.) – efemerofit
 • koniczyna odstająca (Trifolium patens Schreb.) – antropofit zadomowiony
 • koniczyna skręcona, k. perska (T. resupinatum var. majus) – efemerofit
 • koniczyna skupiona (Trifolium glomeratum L.) – efemerofit
 • koniczyna wąskolistna (Trifolium angustifolium L.) – efemerofit
 • koniczyna zmienna (Trifolium ambiguum M. Bieb.) – gatunek uprawiany
 • Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.Koniczyna biała, koniczyna rozesłana (Trifolium repens L.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z obszarów Europy, Azji, północnej Afryki, rozprzestrzenił się także w Australii, Nowej Zelandii i w Ameryce Środkowej. Jest uprawiany w wielu rejonach świata. W Polsce pospolity na stanowiskach naturalnych, jest również uprawiany.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Chile (Republika Chile, hiszp. República de Chile) – państwo w Ameryce Południowej, ciągnące się długim pasem na zachodnim wybrzeżu kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Stolicą Chile jest Santiago. Graniczy z Peru, Boliwią i Argentyną. Do Chile należą liczne wyspy przybrzeżne i wyspy na otwartym oceanie (w sumie ok. 3 tys.): Juan Fernández, Wyspa Wielkanocna (najbardziej oddalona od innych wysp i lądów zamieszkana wyspa na świecie), Sala y Gómez, San Ambrosio, San Félix, Chiloé, Campana, Santa Inés, Chonos.
  Koniczyna pogięta (Trifolium medium L.) – gatunek rośliny wieloletniej należącej do rodziny bobowatych. Występuje w prawie całej Europie, a także w Azji Zachodniej, na Kaukazie i w Syberii. W Polsce jest dość pospolity .
  Kustrzebka koniczyny zwana też zarazą kustrzebkową koniczyn – grzybowa choroba koniczyny, lucerny i nostrzyka, najczęściej występująca jednak na lucernie.
  Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski – całościowa, krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Opracowana została przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera PAN w Krakowie. Składa się z dwóch wydań.
  Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Przylistek (łac.stipula, ang. stipule) – organ wykształcający się po obu stronach nasady ogonka liściowego lub liścia siedzącego u wielu przedstawicieli roślin okrytonasiennych. Wykształcają się one zwłaszcza u podstawy liści zaopatrywanych przez trzy ślady (luki) liściowe. Powstają z dolnej części zawiązka liściowego (z górnej powstaje zwykle ogonek i blaszka liściowa). Wykształcają się jako zróżnicowane morfologicznie i pełniące rozmaite funkcje organy. Często mają postać liściokształtną i pełnią funkcję asymilacyjną (np. u grochu Lathyrus aphaca), czasem dodatkowo chronią zawiązki i młode liście. Szczególną rolę ochronną pełnią łuskowate przylistki okrywające pąk i chroniące go przed uszkodzeniem (np. w przypadku pąków zimujących). U niektórych roślin (np. u robinii) przylistki wykształcają się jako ciernie, u innych mają postać włosków lub gruczołów.
  Rak koniczyny (Sclerotinia trifoliorum Erikss.) – choroba grzybowa, głównie koniczyny łąkowej i krwistoczerwonej, w mniejszym stopniu białoróżowej i białej, a ponadto lucerny i esparcety. Wywołujący ją grzyb Sclerotinia trifoliorum należy do rzędu helotkowców (Helotiales).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.