• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongres Narodowy - Ekwador

  Przeczytaj także...
  Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.Naturalizacja (fr. naturalisation) – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z przyczyn ekonomicznych, ale także uchodźców uciekających ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniem oraz współmałżonków. Naturalizacja jest dobrowolna, a proces naturalizacyjny wszczynany na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem obywatelstwa.
  Ekwador (Republika Ekwadoru; hiszp. Ecuador, República del Ecuador) – państwo w Ameryce Południowej położone nad Oceanem Spokojnym, jedno z czterech powstałych w wyniku rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 r. Sąsiaduje od północy z Kolumbią a od południa z Peru. W skład Ekwadoru wchodzą także położone na Oceanie Spokojnym Wyspy Galapagos - są jego największą atrakcją turystyczną. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa oznaczającego równik.

  Kongres Narodowy (hiszp. Congreso Nacional) - do listopada 2007 jednoizbowy parlament Ekwadoru. Z powodu zarzutów korupcyjnych wobec wielu członków został on rozwiązany przez Zgromadzenie Konstytucyjne, które opracowało nową konstytucję, przyjętą w referendum w 2008. Na podstawie tej konstytucji 26 kwietnia 2009 odbyły się wybory do nowego organu ustawodawczego Ekwadoru - Zgromadzenia Narodowego.

  Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).

  W skład Kongresu wchodziło 124 członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Deputowani dzielili się na trzy grupy, jeśli chodzi o sposób ich wyboru. 103 mandaty obsadzane były w jednomandatowych okręgach wyborczych z zastosowaniem ordynacji większościowej. 15 parlamentarzystów wybieranych było w okręgu wielomandatowym, obejmującym całość kraju, gdzie obowiązywała ordynacja proporcjonalna. Ostatnie sześć miejsc zarezerwowane było dla przedstawicieli ekwadorskiej diaspory za granicą, która głosowała w trzech dwumandatowych okręgach, zaś zwycięzcy wyłaniani byli zgodnie z ordynacją większościową.

  Zgromadzenie Narodowe (hiszp.: Asamblea Nacional) pełni funkcję parlamentu Ekwadoru, w miejsce rozwiązanego w listopadzie 2007 Kongresu Narodowego.Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) – okręgi wyborcze, w których obowiązuje ordynacja większościowa „pierwszy na mecie” lub ordynacja stosunkowa alternatywnego głosu proporcjonalnego, według której tylko jeden możliwy do obsadzenia z danego okręgu wyborczego mandat otrzymuje kandydat poparty przez największą liczbę wyborców spośród wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.

  Czynne prawo wyborcze mają zarówno obywatele Ekwadoru, jak i cudzoziemcy zamieszkujący w sposób legalny na terytorium tego państwa przez co najmniej 5 lat przed wyborami. Głosować nie mogą osoby skazane za niektóre kategorie przestępstw, m.in. przestępstwa wyborcze, korupcyjne i podatkowe. Prawa głosu nie mają też osoby oficjalnie uznane za alkoholików. Minimalny wiek głosującego to 16 lat, przy czym dla osób w przedziale wiekowym 18-65 głosowanie jest obowiązkowe, natomiast młodsi i starsi mogą zrezygnować z udziału w wyborach bez żadnych konsekwencji.

  Unikameralizm (jednoizbowość) – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu tylko jednej izby w parlamencie danego państwa.

  Kandydaci, poza spełnieniem wszystkich powyższych kryteriów, dodatkowo muszą mieć ukończone 30 lat oraz posiadać od urodzenia obywatelstwo Ekwadoru (wykluczeni są obywatele naturalizowani). W parlamencie nie mogą zasiadać żołnierze i policjanci służby czynnej, duchowni, pełnomocnicy przedsiębiorstw zagranicznych oraz osoby realizujące zamówienia rządowe.

  Bibliografia[]

 • IPU PARLINE database: ECUADOR (Asamblea Nacional), Electoral system. [dostęp 2010-01-16]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.