• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongregacja ds. Biskupów i Zakonników  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Klemens VIII, łac. Clemens VIII, właśc. Hipolit Aldobrandini, wł. Ippolito Aldobrandini (ur. 24 lutego 1536 w Fano, zm. 3 marca 1605 w Rzymie) – papież od 30 stycznia 1592 do 3 marca 1605 roku.Sykstus V (łac. Xystus V, właśc. Felice Peretti OFMConv lub Felice Peretti di Montalti; ur. 13 grudnia 1521 w Grottammare, zm. 27 sierpnia 1590 w Rzymie) – papież w okresie od 24 kwietnia 1585 do 27 sierpnia 1590.

  Święta Kongregacja do spraw Biskupów i Zakonników – Kongregacja Kurii Rzymskiej istniejąca w latach 1594–1908. Jej pełna nazwa brzmiała "Święta Kongregacja do spraw Konsultacji z Biskupami, Zakonnikami i Innymi Prałatami" (Sacrae Congregatio pro consultationibus Episcoporum, Regularium et aliorum Praelatorum). Nie należy jej mylić ze współcześnie istniejącą Kongregacją ds. Biskupów, która jest sukcesorką utworzonej w 1588 Świętej Kongregacji Konsystorialnej.

  Serafino Vannutelli (ur. 26 listopada 1834 w Genazzano, zm. 19 sierpnia 1915 w Rzymie) – włoski kardynał. Brat kardynała Vincenzo Vannutelli.Angelo Quaglia (ur. 28 sierpnia 1802 w Corneto, zm. 27 sierpnia 1872 we Rzymie) − włoski duchowny katolicki, kardynał.

  Kongregacja ta powstała z połączenia dwóch innych kongregacji: Kongregacji do spraw Konsultacji z Biskupami i Innymi Prałatami (utworzonej w 1572, zwanej w skrócie Kongregacją ds. Biskupów) oraz Kongregacji do spraw Konsultacji z Zakonnikami(utworzonej 17 maja 1586, zwanej w skrócie Kongregacją ds. Zakonników). Obie te kongregacje zostały zatwierdzone w bulli Sykstusa V Immensa aeterni Dei z 22 stycznia 1588, jednak już za pontyfikatu Klemensa VIII (1592–1605) połączono je w jedną. Prawdopodobnie nastąpiło to w roku 1594, gdy po śmierci prefekta Kongregacji ds. Biskupów Nicolasa de Pellevé jego następcą został kardynał Michele Bonelli, będący jednocześnie prefektem Kongregacji ds. Zakonników. Po jego śmierci w 1598 nowym prefektem został kardynał Alessandro Ottaviano de Medici, który w 1605 został papieżem Leonem XI (zm. 1605).

  Angelo Di Pietro - (ur. 22 maja 1828 w Vivaro Romano - zm. 5 grudnia 1914 w Rzymie) - włoski kardynał, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej.Francesco Barberini (ur. 12 listopada 1662, zm. 17 sierpnia 1738) – włoski kardynał. Nie powinien być mylony z kardynałem-nepotem Urbana VIII Francesco Barberini (1597-1679).

  Zadaniem tej kongregacji, jak wskazywała jej nazwa, było prowadzenie konsultacji w sprawach bieżących z biskupami, zakonnikami i innymi prałatami, a także rozstrzyganie sporów między nimi, z wyłączeniem jednak spraw zastrzeżonych dla innych kongregacji, w szczególności Kongregacji ds. Soboru Trydenckiego. Początkowo miała bardzo szerokie kompetencje w zakresie egzekwowania zakonnej dyscypliny, jednak w 1698 papież Innocenty XII utworzył odrębną Kongregację ds. Dyscypliny Zakonnej. Sprawy te powróciły do kompetencji Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników w 1906, gdy rozwiązaniu uległa Kongregacja ds. Dyscypliny Zakonnej.

  Kongregacja ds. Biskupów (Congregatio pro Episcopis) to kongregacja Kurii Rzymskiej, która rekomenduje nowych biskupów i przedstawia nominacje do zatwierdzenia Papieżowi. Do jej zadań należy ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji. Kongregacja przyjmuje także raporty ordynariuszy z pracy i problemów diecezji i organizuje ich wizyty ad limina apostolorum (czyli do Watykanu), wymagane co 5 lat wobec biskupów wszystkich krajów.Giuseppe Andrea Bizzarri (ur. 11 maja 1802 w Paliano, zm. 26 sierpnia 1877 w Rzymie) − włoski duchowny katolicki, kardynał.

  Kongregacja ds. Biskupów i Zakonników należała do najliczniej obsadzanych kongregacji Kurii Rzymskiej. W XVII i XVIII wieku zasiadało w niej jednocześnie po ok. 30–40 kardynałów. Kongregacja miała też swojego sekretarza, którym był jeden z niższych rangą prałatów.

  Kongregacja istniała do roku 1908, kiedy Pius X rozwiązał ją i podzielił jej kompetencje. Sprawy dotyczące zakonników przekazane zostały nowej Kongregacji ds. Zakonów, natomiast dotyczące biskupów przekazano Kongregacji Konsystorialnej.

  Marzio Ginetti (ur. 6 kwietnia 1585 w Velletri, zm. 1 marca 1671 w Rzymie) – włoski kardynał, wieloletni urzędnik Kurii Rzymskiej.Domenico Ferrata (ur. 4 marca 1847 w Gradoli, zm. 10 października 1914 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, dyplomata, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

  Spis treści

 • 1 Lista prefektów Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników
 • 1.1 Prefekci Kongregacji ds. Biskupów (1573–1594)
 • 1.2 Prefekt Kongregacji ds. Zakonników (1586–1594)
 • 1.3 Prefekci Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników (1594–1908)
 • 2 Przypisy
 • 3 Bibliografia
 • Ludwig von Pastor (ur. 31 stycznia 1854 w Akwizgranie, zm. 30 września 1928 w Innsbruku) – wieloletni dyrektor austriackiego Instytutu Historii w Rzymie, a następnie przedstawiciel Austrii przy Watykanie. Jako pierwszy korzystał z zasobów Tajnego Archiwum Watykańskiego po jego otwarciu dla badaczy przez papieża Leona XIII. Rezultatem była monumentalna, szesnastotomowa Historia papieży od końca średniowiecza (Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters), rozpoczynająca się od Klemensa V i obejmująca pięćdziesiąt sześć pontyfikatów aż do Piusa VI.Michele Bonelli (ur. 25 listopada 1541 w Bosco Marengo – zm. 28 marca 1598 w Rzymie) właśc. Carlo Bonelli – włoski kardynał. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu dominikanów, przyjmując imię zakonne Michele. Następnie był profesorem teologii na uniwersytecie w Perugii. W 1566 Pius V, który był jego krewnym, mianował go kardynałem, pozwalając jednak nadal nosić habit zakonny. Jako pierwszy pełnił urząd superintendenta generalnego Stolicy Apostolskiej. Wielki przeor zakonu maltańskiego w Rzymie, 1568. Protektor zakonu dominikanów w kurii. Kamerling Św. Kościoła Rzymskiego od 1568, w maju 1570 sprzedał ten urząd kardynałowi Luigi Cornaro, a uzyskane z tego pieniądze (70 tys. skudów) przeznaczył na wsparcie wojny przeciw Imperium osmańskiemu. W 1571 był legatem papieskim w Hiszpanii, Portugalii i Francji. Udzielił Piusowi V ostatniego namaszczenia. Jego następca, Grzegorz XIII, mianował go prefektem Kongregacji ds. Zakonów, uczestniczył też w pracach innych kongregacji. Od 1591 biskup Albano i prefekt Kongregacji ds. Biskupów i Zakonów. Wspierał pojednanie papieża Klemensa VIII z królem Francji Henrykiem IV. 1597 został pierwszym hrabią Bosco Marengo. Zmarł w wieku 56 lat. Pochowano go w kościele dominikanów Santa Maria sopra Minerva w Rzymie.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Innocenzo Ferrieri (ur. 14 września 1810 w Fano, zm. 13 stycznia 1887 w Rzymie) – włoski kardynał, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej.
  Costantino Patrizi Naro (ur. 4 września 1798 w Sienie - zm. 17 grudnia 1876 w Rzymie) – włoski duchowny. Tytularny arcybiskup Filippi od grudnia 1828, nuncjusz apostolski w Toskanii 1829-32, następnie prefekt Pałacu Apostolskiego. Mianowany kardynałem prezbiterem San Silvestro in Capite przez Grzegorza XVI w 1834. Pełnił wiele stanowisk w kurii rzymskiej, był prefektem Kongregacji ds. Biskupów i Zakonów (1839-41) i Kongregacji ds. Obrzędów (od 1854), wikariuszem papieskim dla diecezji rzymskiej (od 1841), archiprezbiterem Bazylik Liberiańskiej (1845-1867) i Laterańskiej (od 1867), sekretarzem Św. Oficjum Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji (od 1860). Z czasem wzrastała jego ranga w kolegium kardynalskim – w 1849 został kardynałem-biskupem Albano, w 1860 przeszedł do diecezji Porto e Santa Rufina, a w październiku 1870 – do diecezji Ostia e Velletri. Subdziekan Św. Kolegium 1860-70, kardynał-dziekan od 1870. Zmarł w Rzymie.
  Ignazio Masotti (ur. 16 stycznia 1817 w Forli, zm. 31 października lub 1 listopada 1888 w Rzymie), włoski duchowny katolicki, kardynał.
  Fabrizio Paolucci (ur. 2 kwietnia 1651 w Forlì, zm. 12 czerwca 1726 w Rzymie) – włoski duchowny, kardynał, z rodu hrabiów Calboli.
  Antonio Francesco Orioli OFMConv (ur. 10 grudnia 1778 w Bagnacavallo, zm. 20 lutego 1852 w Rzymie) – włoski kardynał.
  Girolamo Maria Gotti O.C.D. (ur. 29 marca 1834 w Genui, zm. 19 marca 1916 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, kardynał.
  Gaetano Moroni (ur. w Rzymie 17 października 1802, zm. w Rzymie 3 listopada 1883) – bibliograf, bibliofil i erudyta włoski, autor słownika Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.